การจัดตกแต่งอาหารมีความสำคัญมากเพราะจะช่วยให้อาหารนั้นเพิ่มมูลค่าและมองดูน่ารับประทาน การศึกษาเพื่อดูตัวอย่างแนวทางการจัดตกแต่งอาหารจากแหล่งความรู้ต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้ผูู้ประกอบอาหารนำมาประยุกต์ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการที่จะจัดอาหารใส่ในภาชนะที่เหมาะสม  สวยงามจัดเสริฟอาหารอย่างเป็นเรื่องราวได้

3020308536a82a111a8c7bfcd7f4fd10

https://pin.it/nvzmzcokulvj6i

เน้นส่วนผสมหลัก ทำให้แน่ใจว่าส่วนผสมหลักมีความโดดเด่นออกมาและให้ความสำคัญกับ  “ตัวสนับสนุน” อื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน  ตัวสนับสนุนนี้หมายถึงองค์ประกอบอื่นๆ บนจานเช่น ของตกแต่งจาน  ซอสและแม้กระทั่งตัวจานเอง

การจัดวางแบบคลาสสิก Tเทคนิคการจัดวางแบบคลาสสิกจะใช้อาหารพื้นฐาน   3 อย่างคือ แป้ง ผัก และอาหารหลัก ในการจัดวางที่เฉพาะเจาะจง แนวทางง่ายๆ  ในการจัดจานแบบคลาสสิกคือคิดว่าจานอาหารเป็นหน้าปัดนาฬิกา

c8eaf40ec0b11f9dd0da17c8ca8c2f34

https://pin.it/2mx3nli77whknb

  • อาหารหลัก : จัดไว้ระหว่าง 3 ถึง 9 นาฬิกา
  • แป้ง : จัดไว้ระหว่าง 9 ถึง 11 นาฬิกา
  • ผัก : จัดไว้ระหว่าง 11 ถึง 3 นาฬิกา

 


บทความจาก
https://jindarat.weebly.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: