ประวัติความเป็นมาของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

ประวัติตู้คอนเทนเนอร์

con1.jpg

สำหรับบริษัทหรือทำงานอยู่ในสายงานของ  Logistics , Import and Export การนำเข้าและส่งออกนั้น การส่งของไปยังต่างประเทศนั้น การนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การส่งของให้สอดคล้องกับพื้นที่และปริมาตรของตู้คอนเทนเนอร์นั่นเอง

ระบบการส่งของด้วยตู้คอนเทนเนอร์นั้น ระบบได้ถูกออกแบบให้มาเพื่อรองรับกับมาตรฐานที่ตู้คอนเทนเนอร์กำหนด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บนเรือเดินสมุทร รถบรรทุกส่งของ รถไฟส่งสัมภาระ ตลอดจนการ โหลดของเข้าเครื่องบิน อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องทำงานสอดคล้องกับขนาดและตัวยึดของตู้คอนเทนเนอร์ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งโลก รถโฟล์คลิฟท์ Pallet เป็นตัวอย่างใกล้ตัวที่ออกแบบมาเพื่อการนี้

จึงเป็นที่มาของคำว่า Contatinerization หรือ การทำทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Container นั่นเอง

โลกเราอาจมีระบบมือถือหลายระบบ มีระบบวัดต่างๆ เช่น หน่วยวัด ระยะทาง น้ำหนัก ระบบปลั๊กไฟหลายระบบ แต่ระบบการขนส่งด้วย Container มีระบบเดียวใช้กันทั่วโลก

Malcom-McLeanระบบมาตรฐานของโลกนี้ เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญของชายเพียงคนเดียว ชื่อ นาย Malcom McLean (มัลคอม แมคเลน) บิดาแห่งตู้คอนเทนเนอร์ ในราวปี 1956 เค้าสังเกตุว่า เดิมทีเดียวเวลาจะขนของขึ้นเรือ จะต้องขนทีละชิ้นทีละกล่องทีละกระสอบขึ้นไปบนเรือ หรือเรียกว่าระบบ Break Bulk เวลาไปถึงที่หมาย ก็ต้องขนลงทีละชิ้นๆ ซึ่งเสียเวลามาก บางทีเรือต้องจอดถึง 7 วันเพื่อขนของขึ้น และ อีก 7 วันเพื่อขนของลง รถที่มาส่งของก็ต้องจอดรอนานๆเสียเวลามาก จนเกิดไอเดียที่จะ ยกรถบรรทุกทั้งคันไปไว้บนเรือเสียเลย

นาย Malcom ไปกู้เงินธนาคารมา แล้วมาออกแบบทั้งเรือ ทั้งคอนเทนเนอร์ แล้วดำเนินการจนทำให้ทุกคนเห็นว่า การส่งของด้วยคอนเทนเนอร์ ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน ทำให้การส่งของทางเรือถูกลงไปอีก และรวดเร็ว จนตอนนี้โลกทั้งโลกต้องพัฒนาทุกอย่างในระบบ Supply Chain ให้มารองรับกับระบบ Container ไปหมดอย่างที่เราทราบๆกันในวันนี้

จากบทความนี้เราทำให้เราทราบที่มาที่ไปของการที่ต้องออกแบบกล่อง ลังสินค้า ให้สอดคล้องกับ Pallet และขนาดของตู้ Container นั่นเอง

    การขนส่งทางทะเล เป็นช่องทางการขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญอย่างมาก สามารถขนส่งผ่านน่านน้ำและเชื่อมต่อกับแผ่นดินได้ทั่วโลก ขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีราคาต่ำที่สุด จึงได้รับความนิยมเสมอมา ซึ่งรูปแบบการขนส่งทางทะเลในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบ ตู้คอนเทนเนอร์

 ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) คือ ตู้ภาชนะที่ผลิตมาเพื่อใช้สำหรับบรรุสินค้าเพื่อใช้ในการขนส่งทางเรือ มีหลายสีสัน หลายขนาด และหลายประเภท เพื่อให้เกิดการขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเหมาะสมกับสินค้าประเภทนั้นๆ

เนื่องจากการขนส่งทางเรืออาจกินระยะเวลาที่ยาวนาน โดยทั่วไปมักใช้การขนส่งอย่างน้อย 15 วันขึ้นไป จึงต้องมี คอนเทนเนอร์ ที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าแต่ละประเภท ทั้งขนาดและคุณสมบัติของตู้ด้วย ซึ่งการเลือกใช้อย่างคุ้มค่าในการขนส่งจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้า และปริมาณสินค้าที่จัดส่ง

ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์

ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการใช้งานในการขนส่งอยู่นั้น ไม่ได้มีขนาดเดียว แต่มีหลายขนาด เพื่อให้ตอบโจทย์การบรรจุสินค้าได้ครบถ้วนมากขึ้น

โดยขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ใช้จัดส่งสินค้าทั่วไปที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องสำอาง, วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า, อาหารแห้ง, ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้หรือเหล็ก รวมไปถึง สินค้าอันตรายต่างๆ เป็นต้น มี 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1. ตู้คอนเทนเนอร์ Container ขนาด 20 ฟุต (20”GP)

   – ขนาดภายนอก มีความยาว: 6.05 เมตร (19.85 ฟุต) / กว้าง: 2.43 เมตร (7.97 ฟุต) / สูง: 2.59 เมตร (8.5 ฟุต)

    – ขนาดภายใน มีความยาว: 5.86 เมตร (19.23 ฟุต) / กว้าง: 2.35 เมตร (7.71 ฟุต) / สูง: 2.38 เมตร (7.81 ฟุต)

มีปริมาตรสูงสุดประมาณ 33 คิวบิกเมตร มีน้ำหนักประมาณ 2.2 ตัน และสามารถโหลดสินค้าได้สูงสุดประมาณ 21-28 ตัน จึงเหมาะสมกับสินค้าหนัก เช่น เครื่องจักร

2. ตู้คอนเทนเนอร์ Container ขนาด 40 ฟุต (40”GP)

สำหรับตู้ขนาด 40 ฟุต จะมีความยาวเท่ากับตู้ขนาด 20 ฟุตสองตู้

 – ขนาดภายนอก มีความยาว: 12.19 เมตร (40 ฟุต) / กว้าง: 2.43 เมตร (8 ฟุต) / สูง: 2.6 เมตร (8.5 ฟุต)

 – ขนาดภายใน มีความยาว: 12.03 เมตร (39.47 ฟุต) / กว้าง: 2.35 เมตร (7.71 ฟุต) / สูง: 2.38 เมตร (7.81 ฟุต)

มีปริมาตรสูงสุดประมาณ 67-77 คิวบิกเมตร มีน้ำหนักประมาณ 3.8 ตัน และสามารถโหลดสินค้าได้สูงสุดประมาณ 26-27.5 ตัน เหมาะกับสินค้าประเภท Dry Cargoes หรือสินค้าเบาที่มีจำนวนมาก

3. ตู้คอนเทนเนอร์ Container ขนาด 40 ฟุตไฮคิวบ์ (40”HC)

อีกประเภทหนึ่งคือตู้ขนาด 40 ฟุตไฮคิวบ์

   – ขนาดภายนอก มีความยาว: 12.19 เมตร (40 ฟุต) / กว้าง: 2.43 เมตร (8 ฟุต) / สูง: 3 เมตร (9.84 ฟุต)

 – ขนาดภายใน มีความยาว: 12.03 เมตร (39.47 ฟุต) / กว้าง: 2.35 เมตร (7.71 ฟุต) / สูง: 2.70 เมตร (8.86 ฟุต)

สามารถโหลดสินค้าได้สูงสุดประมาณ 26 ตัน มีปริมาตรสูงสุดประมาณ 75 คิวบิกเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 3.9 ตัน เหมาะสำหรับสินค้าเบาที่มีจำนวนมากและมีขนาดใหญ่

ในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุตแบบทั่วไป และแบบไฮคิวบ์จะแตกต่างกันที่ส่วนสูงภายในเท่านั้น และนอกจากนี้ ในบางสายเรือยังอาจมีตู้ขนาดยาว 45 ฟุตให้บริการด้วย

นี่คือประวัติความเป็นมาของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ว่าการขนส่งชนิดนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้กันอยู่กี่ประเภท หากผู้ที่สนใจอยากจะส่งสินค้าทางเรือจะได้ศึกษาและนำไปปรับใช้กับขนาดธุรกิจและสินค้าส่งออกของท่านเอง  🙂


สนใจส่งสินค้าทางเรือไปอเมริกาติดต่อกับทีมงานมืออาชีพกับเราได้ บริษัทเทอเรสเทรียล ยินดีให้บริการ 
ส่งสินค้าไปโกดัง Amazon ส่งสินค้าไป US โปรดติดต่อ ให้เราเป็นคู่หูที่ดีของคุณ 

TERRESTRIAL COMPANY ., LTD. | 052-001667  
hello@goterrestrial.com | www.goterrestrial.com


บทความจาก
www. ze-tox.com
https:// vayoit.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.