ระบบ FDA Filing คือ อะไร

ระบบ FDA Filing คือ

เมื่อมีการส่งสินค้าที่ตกภายใต้การดูแลของ FDA ละส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขนส่งเรือด้วยตู้คอนแทนเนอร์นั้น จะต้องมีการแจ้ง กรมFDA ว่าจะมีสินค้าดั่งกล่าวเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจำหน่าย

การแจ้งFDA ในครั้งนี้มีชื่อว่า FDA Filing คือคำที่ใช้สำหรับการเหมารวมในการลงทะเบียนต่างๆหรือทำการแจ้งสำหรับนำเข้าสหรัฐอเมริกา

สำหรับการแจ้งเข้าประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยตรงจะเรียกว่า Prior Notice ซึ่งจะต้องทำขั้นตอนต่างๆในเว็บ access.fda.gov

โดยที่มีบัญชีที่ลงทะเบียนกับ FDA ถูกต้องตามกฏหมายทางสหรัฐอเมริกา

ทางเราสามารถคุณเรื่องนี้ได้กับบัญชีบริษัทของเรา

หลังจากที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีแล้ว จะมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอนที่แตกแยกออกมาเป็นรายละเอียดดังกล่าว

  1. รายละเอียดหลัก
  2. ผู้ทำการแจ้ง
  3. ผู้นำเข้า
  4. ผู้ส่ง
  5. รายละเอียดสินค้า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.