ทำไมจึงต้องจัดส่งสินค้าทางทะเล

ส่งทางทะเล

การขนส่งทางน้ำหรือการขนส่งทางทะเล  

การขนส่งสินค้าทางมหาสมุทรหรือทางทะเล เป็นการขนส่งที่ได้รับการนิยมเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ ซึ่งส่วน ใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางการขนส่งทางทะเล จึงจัดเป็นประเภทการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุด แต่ ข้อเสียของการขนส่งทางทะเล ก็คือ จะมีความล่าช้า และ ข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วและสภาพภูมิศาสตร์ในแต่ละฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากลมพายุ กระแสน้ำ ก็ล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการขนส่งทางทะเล ประเทศไทยมีการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกโดยใช้การขนส่งทางทะเลมากขึ้นทุกปี การขนส่งทางน้ำนี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย

ส่วนประกอบของการขนส่งทางน้ำ ประกอบด้วย
1. ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ
2. พาหนะการขนส่งทางน้ำ คือ เรือโดยสาร เรือสินค้า และเรือเฉพาะกิจ เช่น เรือลากจูง เรือประมง
3. ท่าเรือที่เป็นต้นทางและปลายทางของการขนส่ง
4. เส้นทางการเดินเรือ ที่แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ เส้นทางเดินเรือภายในประเทศ เส้นทางเดินเรือชายฝั่งทะเล และเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ

ข้อดี
– อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอื่น
– ขนส่งได้ครั้งละปริมาณมากและไม่จำกัดน้ำหนักเหมือนทางอากาศ
– มีความปลอดภัย
– สามารถขนส่งที่มีระยะทางไกล ๆ

ข้อเสีย
– มีความล่าช้าในการขนส่ง
– ในฤดูน้ำลดหรือฤดูร้อน น้ำอาจมีน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง เพราะเรือเกยตื้นได้
– ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศ

sea frieght process.png

การขนส่งทางเรือได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถส่งได้ในปริมาณมากหรือมีขนาดใหญ่และมีความปลอดภัย เป็นการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด แต่ข้อจำกัดคือเรื่องเวลาและระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อีกทั้งต้องคอยระวังอุปสรรคทางทะเล หากปริมาณน้ำลดจนเดินเรือไม่ได้ สินค้าก็จะได้รับความล่าช้าขึ้นไปอีก ปกติทุกสายเรือมีตารางเดินเรือที่แน่นอน แต่ในบางครั้งอาจเปลี่ยนแปลง สาเหตุจากสภาพอากาศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม เพราะฉะนั้น หากต้องการที่จะใช้บริการการขนส่งทางเรือควรวางแผนใช้ชัดเจนและควรเผื่อเวลาเอาไว้ด้วย ดูปริมาณและความคุ้มค่าแต่ละครั้งในการขนส่งประกอบ


บทความจาก
/www.thaismartsme.co m

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.