Multichannel Retail : ทางเลือกการซื้อหลากช่องทางที่สะดวกสำหรับคุณ

Multichannel Retail : ทางเลือกการซื้อที่สะดวกสำหรับคุณ

Multichannel Retail หรือ การค้าปลีกแบบหลายช่องทางเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์หลายช่องทางที่แท้จริงครอบคลุมการซื้อจากร้านค้า การสั่งซื้อจากเว็บไซต์ การสั่งซื้อทางโทรศัพท์ การสั่งซื้อทางทีวีแบบอินเทอร์แอคทีฟ การสั่งซื้อผ่านแคตตาล็อก เป้าหมายของกลยุทธ์การค้าปลีกแบบหลายช่องทางคือการเพิ่มรายได้และความภักดีสูงสุดด้วยการนำเสนอทางเลือกและความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของคุณ

การค้าปลีกหลายช่องทางหมายถึงอะไร การค้าปลีกผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางมากกว่าหนึ่งช่อง ช่องทางเหล่านี้อาจรวมถึงร้านค้าที่มีที่ตั้ง แคตตาล็อกร้านค้า อีคอมเมิร์ซและตลาดออนไลน์เช่น E-Bay และ Amazon ยิ่งคุณมีช่องทางค้าปลีกผลิตภัณฑ์มากเท่าไหร่อัตราการแปลงของคุณก็จะสูงขึ้นเท่านั้น

Multi-Channel คือการเชื่อมโยงในทุกๆช่องทางเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางการขายที่เป็นไปได้ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ร้านค้า โทรทัศน์ วิทยุ จดหมาย และเว็บไซต์ เป็นต้น การค้าปลีกแบบหลายช่องทางในความเป็นจริงการวิเคราะห์ในปี 2015 พบว่าผู้ค้าปลีกที่ใช้สองช่องทางเฉลี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นสองเท่าจากการใช้งานเพียงช่องเดียว

ขยายความเรื่อง Multi-Channel หรือ การให้บริการหลากหลายช่องทาง แต่เดิมรูปแบบของธุรกิจที่มีหน้าร้านนั้น ก็จะมีช่องทางให้บริการลูกค้าแค่ 1 หรือ 2 ช่องทาง เช่น หน้าร้านพบปะลูกค้าโดยตรงและพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งปัจจุบันนี้แค่ช่องทางต่างๆเหล่านี้ไม่พออีกต่อไปแล้ว หากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองเบื้องต้นก็ต้องมีมากกว่า 1 ช่องทางในการติดต่อลูกค้า เช่น

  1. เวปไซต์หลัก ซึ่งจะเป็นเวปไซต์หลักจำเป็นอย่างมากเพราะ ยุคนี้มีอินเตอร์เน็ตที่ดีและเข้าถึงได้ง่ายแล้ว ทุกอย่างต้องมีออนไลน์
  2. เวปไซต์การขายออนไลน์โดยเฉพาะ นอกจากเวปไซต์ของแบรนด์เราเองนั้นที่เราลงขายนั้นยังมีช่องทางการขายอื่นที่รองรับการตลาดที่กว้างขึ้นและตอบสนองคนยุคใหม่ เช่น ในประเทศไทย shopee , lazada และที่นิยมในต่างประเทศคือ amazon.com , fair.com , Walmart.com , shopify.com เป็นต้น
  3. Social Media สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Instagram สำหรับไว้ติดต่อกับลูกค้าแบบทันทีทันใด จะได้อัพเดทสินค้าและบริการใหม่จากเราถึงลูกค้าด้วย
  4. โบร์ชัวหรือจดหมาย เพราะก่อนหน้าที่สื่อสังคมออนไลน์จะเข้าถึง การโฆษณาพวกนี้ถือว่ากำเนิดขึ้นมาก่อน เป็นการสื่อสารทางเดียวเพื่อให้ลูกค้าเราได้รับข่าวสาร และปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่ เพราะเราสามารถเลือกเนื้อหาตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราได้
  5. วิทยุและโทรทัศน์ ถ้าเรามีเงินที่จะลงทุนกับโฆษณาตรงนี้มากหน่อย ช่องทางเหล่านี้ก็นับเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนหมู่มากได้และทำให้เกิดการรับรู้ที่รวดเร็วและเป็นวงกว้าง

จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะมีมากกว่า 5 ข้อนี้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการ จนไปถึงการปิดการขายและสร้างยอดขาย เมื่อมีหลากหลายช่องทางการขาย และทุกวันนี้อาศัยแค่ช่องทางเดียวในการให้บริการหรือติดต่อลูกค้าไม่ได้แล้ว อย่างน้อยเราต้องมีช่องทางเชื่อมต่อระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ เพื่อรับฟังเสียงตอบรับและข้อแนะนำจากลูกค้า หมั่นคอยปรับปรุงบริการให้เป็นไปอย่างที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราต้องการ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.