การหาพิกัดรหัสสถิติ HTS Code และวิธีการคิดค่าภาษีนำเข้า

การหาพิกัดรหัสสถิติ HTS Codeและวิธีการคิดคำนวนค่าภาษีนำเข้า

รหัส HS หรือ HTS ย่อมาจาก Harmonized System หรือ Harmonized Tariff Schedule ได้รับการพัฒนาโดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) รหัสนี้ใช้เพื่อจำแนกและกำหนดสินค้าที่ซื้อขายระหว่างประเทศ ในกรณีส่วนใหญ่ในการนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศสินค้าที่ซื้อขายจะต้องได้รับการกำหนดรหัส HTS ที่สอดคล้องกับ Harmonized Tariff Schedule ของประเทศที่นำเข้า โดยส่วนมากคนไทยจะเรียกว่า พิกัดศุลากากร (HS Code) และ พิกัดรหัสสถิติ  (HTS Code) 

หากต้องการศึกษา HS Code และ HTS Code เพิ่มเติมได้ที่ ทำความรู้จัก HS Code และ HTS Code คืออะไร

ความแตกต่างระหว่างรหัส HS และรหัส HTS คือจำนวนหลักภายในรหัส รหัสที่มีตัวเลข 6 หลักเป็นมาตรฐานสากล (HS Code) และรหัสที่มี 7-10 หลัก (HTS Code) มักจะไม่ซ้ำกันหลังตัวเลข 6 และกำหนดโดยแต่ละประเทศที่นำเข้าแต่ละประเทศ

รหัสเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากไม่เพียงแต่กำหนดอัตราภาษี / อากรของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายเท่านั้น แต่ยังเก็บบันทึกสถิติการค้าระหว่างประเทศที่ใช้ในเกือบ 200 ประเทศอีกด้วย

วิธีการหาเลขพิกัด HS Code หรือ HTS Code สินค้า สามารถเข้าไปดูเลขพิกัดรหัสสถิติได้ที่ https://hts.usitc.gov/  หากต้องการความเป็นสากลและสำหรับที่มีภาษาไทยประกอบด้วย https://www.scshipping.com/hscode/hscodeCheck.php แต่จะสามารถเช็คได้เฉพาะ HS Code เท่านั้น

วิธีการหาพิกัด HTS Code

ยกตัวอย่างสินค้าที่ต้องการส่งออกคือ กางเกงขายาวสำหรับผู้หญิง เนื้อผ้าเรยอน เป็นวัสดุชนิดสิ่งทอและของเส้นใยประดิษฐ์ ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เราจะสามารถตรวจสอบ  HTS Code  ได้ดังนี้

1.เข้าไปที่ link : https://hts.usitc.gov/ 
ในช่อง search ใส่คำว่า trousers ที่แปลว่ากางเกง เพราะ เราจะส่งออกกางเกงขายาว หลังจากนั้นจะเลื่อนดูว่ารายละเอียดวัสดุหรือประเภทสินค้าไหนใกล้เคียงกับสินค้าที่เราจะส่ง

2. เมื่อเข้าไปแล้วจะมีรหัส HTS ขึ้นมา เราส่งสินค้าคือกางเกงขายาวสำหรับผู้หญิง เมื่อเข้าไปแล้วควรตรวจสอบให้ดีเพราะสำหรับเครื่องแต่งกายระหว่างชายและหญิงจะมีรหัสพิกัดที่แตกต่างกัน ตามกรณีตัวอย่างคือกางเกงขายาวสำหรับผู้หญิง ให้เลื่อนลงและมองหาสำหรับผู้หญิง Women’s จะอยู่ใน heading/Subheading พิกัด 6104

หลังจากนั้นเราจะมาดูวัตถุดิบหรือวัสดุของตัวสินค้าคืออะไร ตัวอย่างคือ ผ้าเรยอน ซึ่งผ้าเรยอนเป็นประเภทเส้นใยสังเคราะห์ หลังจากนั้นดูตัวสินค้าของเรา trousers กางเกงขายาวสำหรับผู้หญิง เนื้อผ้าเรยอน จะอยู่ในพิกัด 6104 และ HTS Code 6104.69.2030 หน่วยของปริมาณคิดเป็นโหลต่อกิโลกรัมและอัตราการเสียภาษีให้ดูในช่อง General = 28.2% ในส่วนช่อง Speacial จะเป็นช่องสำหรับประเทศพิเศษที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

Note : รหัส HTS Code หากไม่มั่นใจสามารถให้บริษัท shipping ช่วยตรวจสอบได้

วิธีการคิดคำนวนค่าภาษีนำเข้า

จากตัวอย่างที่เราต้องการส่งกางเกงขายาวสำหรับผู้หญิงไปยังประเทศอเมริกา วิธีการคิดคำนวนค่าภาษีนำเข้าอเมริกาคิดได้ดังนี้

คำนวนจากอัตราการเสียภาษี จากตัวอย่างภาษีนำเข้า = 28.2% และดูจากจำนวนที่ส่ง,ราคามูลค่าสินค้าคือราคาต้นทุนสินค้าที่ยังไม่รวม Vat ใน invoice ประกอบ

มูลค่าสินค้า 80 บาท อัตราเสียภาษี 28.2% ของ 80 คือ 22.56% หลังจากนั้นนำ 22.56 คูณกับจำนวนที่ส่ง 200 ชิ้น จะได้อัตราค่าเสียภาษีนำเข้า

Ex. 22.56 x 200 = 4,512 บาทคือภาษีนำเข้า ฉะนั้นรวมสินค้าและภาษีนำเข้าเท่ากับ 20,512 บาท

Note : การคำนวนภาษีนำเข้านี้จะเป็นการคำนวนภาษีจาก invoice และเปอร์เซ็นต์เสียภาษี เพื่อคำนวนค่าใช้จ่ายประกอบต้นทุน การคำนวนค่าภาษีนำเข้านั้นจะต้องประกอบกับดุลยพินิจกับศุลากากรประเทศขาเข้าด้วย

ท่านใดที่ต้องการคำนวนภาษีนำเข้าด้วยตนเองสามารถเข้าเช็ค HTS Code และวิธีคำนวนค่าภาษีนำเข้า เพื่อช่วยวางแผนการส่งออกของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.