รู้จักกับตัวอักษรละติน (Latin Alphabet)

รู้จักกับตัวอักษรละติน (Latin Alphabet)

อักษรละตินหรือที่ถูกเรียกว่าอักษรโรมัน เป็นมาตรฐานตัวอักษรที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก เช่นเดียวกันกับการเป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษและยุโรปส่วนใหญ่ ซึ่งตัวอักษรในลักษณะนี่นั้นได้รับการพัฒนามาจากอักษร Ethuscan ในช่วงเวลาก่อนคริสศักราช 600 ปี

Image : afrostyly.com

อักษรละตินในสมัยเริ่มแรกนั้นมีเพียง 21 ตัว คือ  A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X โดยอักษร J U W Y Z นั้นได้เพิ่มมาภายหลัง ซึ่งในสมัยโรมันโบราณมีอักษรละตินสองประเภทหลัก คือตัวอักษรตัวใหญ่และตัวอักษรเล่นหางคืออักษรตัวพิมพ์เล็กในปัจจุบัน และถูกพัฒนาโดยการผสมแบบอักษรทั้งสองภายหลังช่วงประมาณศตวรรษที่ 3

สำหรับในยุคกลางอักษรละตินแบบอักษรเล่นหางนั้นถูกพัฒนาร่วมกับลักษณะการเขียนด้วยลายมือแบบ “มนุษยนิยม” ถูกเขียนครั้งแรกในการคัดลอกหนังสือ มันเป็นจุดกำเนิดตัวอักษรโรมันแบบเอียงที่ถูกใช้ในการพิมพ์ปัจจุบัน

Image : Facebook

ภาษาลาตินหรือตัวอักษรละตินในปัจจุบันนั้นจริงๆแล้วไม่ค่อยได้เห็นหรือถูกผู้คนนำออกมาใช้มากนักแต่ที่เห็นในภาษาอังกฤษหรือฝั่งยุโรปส่วนใหญ่แล้วนั้นเกิดจากการพัฒนามาจากเดิมมากกว่า ภาษาละตินที่แท้จริงนั้นจะสอดแทรกตามงานออกแบบ หรืองานศิลปะ และรวมถึงในหนังสือนิตยสาร เพื่อให้มีความสวยงามและสร้างอารมณ์ความคลาสิกในงานนั้นๆมากกว่า แต่สำหรับในอดีตนั้นอักษรละตินเป็นอักษรและภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสมัยที่ยุคอาณาจักรโรมันกำลังเจริญรุ่งเรือง และเป็นช่วงที่โรมันกำหลังขยายอาณาจักรอย่างกว้างขวาง ภาษาละตินจึงได้รับผลกระทบในการขยายอย่างกว้างขวางในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ภาษาละตินนั้นได้ถูกพัฒนาและขยายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตามอาณาจักรโรมันซึ่งหากมีการยึดอาณานิคมเพิ่มขึ้นในยุโรปนั้นหมายความว่าการใช้ภาษาก็ต้องได้รับอิทธิพลต่อไปเป็นทอดๆเช่นเดียวกัน แต่หลังจากที่อาณาจักรโรมันล่มสลายแล้วนั้นเมืองที่เคยเป็นเมืองขึ้นก็เกิดการแบ่งแยกทำให้ภาษาละตินเริ่มจางหายไป แต่ยังคงไว้เป็นต้นแบบของอีกหลายๆภาษาบนโลก เช่นเดียวกันกับภาษาสเปนที่ปัจจุบันนี้นั้นกลายเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความสำคัญและมีคนใช้มากที่สุด 1 ใน 3 ของโลกอีกด้วย

Image : bl.uk
Image : flickr.com
Image : flickr.com

สำหรับบุคคลสำคัญของโลกอย่างไอแซค นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกได้นิยมใช้ภาษาละตินในการสื่อสารเป็นอย่างมาก ส่งอิทธิพลให้วงการวิทยาศาสตร์เองก็ใช้ภาษาละตินในการบันทึกและสื่อสารตามเช่นเดียวกัน และอย่างที่กล่าวมานั้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน งานวรรณกรรม ศิลปะในแถบยุโรปนั้นเราจะสามารถเห็นภาษาละติน หรือตัวอักษรลักษณะนี้ปะปนกันอยู่ในชิ้นงาน และรวมไปถึงคัมภีร์ไบเบิลเองก็ยังเคยมีการใช้ตัวอักษรละตินในการเขียนเช่นเดียวกัน

Image : WIKIPEDIA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.