รัฐบาลแคลิฟอร์เนียได้ใช้คำสั่งกักกัน/จำกัดแบบใหม่ “stay-at-home” หลังจากมีผู้ติดเชื้อ Covid-19 เพิ่มขึ้นในหลายมณฑล

  • by

สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อเขตลอสแองเจลิส ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้าในสหรัฐฯ ทีมคลังสินค้าของเราบางส่วนในลอสแองเจลิสได้ปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่ามีคนในคลังสินค้าไม่มากเกินไป ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการประมวลคำสั่งซื้อการรับ การจัดส่งขาเข้า การเข้าเทียบท่า

เราจึงแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้า หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ต้องเพิ่มเวลารอคอยสินค้าประมาณ 1 สัปดาห์ หากจำเป็น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.