Terrestrial ประกาศขอเลื่อนกำหนดการณ์ส่งออกตู้ 2108

เนื่องจากสถานการณ์สายการเดินเรือทั่วโลกที่ล่าช้าและมีปริมาณการขนส่งทางเรือที่มากขึ้น จึงทำให้เราจำเป็นต้องเลื่อนวันส่งออกตู้ 2108 จากกำหนดการณ์เดิมวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ไป 2 อาทิตย์ เป็นวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ทางเราต้องขออภัยในความล่าช้าดังกล่าวเป็นอย่างสูง

หากลูกค้าท่านใดมีปัญหาหรือขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทาง :

📧 hello@goterrestrial.com
📞 090 212 0234
💬 Line ID : goterrestrial

Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.