ข่าวประกาศจาก Amazon

ข่าวประกาศจาก Amazon  หลังจากวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ระบบ Amazon Listing จะมีการเปลี่ยนแปลง โดย ยกเลิกระบบ HTML Tags บน Product detail สินค้าที่ขายบนเว็บไซต์ HTML Code ส่วนใหญ่ที่ผู้ขายใส่บนรายการสินค้าจะเป็นลักษณะของการเน้นตัวอักษร การจัด Layout ขึ้นต้นบรรทัดใหม่ ใส่ Bullet point ซึ่งการปรับ Listing ลักษณะนี้จะถูกถอดออกจากระบบ หลังจากวันที่ 17 กค.นี้ 

รอดูกันว่าหลังจากนี้ Amazon อาจจะออกฟังชั่นใหม่ให้ผู้ขายได้ใช้งานสำหรับการเขียน Listing สินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้สาเหตุที่ Amazon ออกมาประกาศยกเลิกระบบ HTML Tags ดังกล่าวยังไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัด

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : Get Rid of HTML Tags In Your Amazon Listing ASAP | Viral Launch (viral-launch.com)

Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.