Best tools for smoothing glaze – once applied

เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการเคลือบ ใช้เคลือบแค่เพียงครั้งเดี่ยว

ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับวิธี ในการเคลือบชิ้นงาน เราอาจจะมารู้จักกันก่อนว่าการเคลือบชิ้นงานคืออะไร วิธีไหนที่เหมาะกับงานแต่ละประเภทมากที่สุด อุปกรณ์ในการเคลือบงานมีอะไรบ้าง?

“การเคลือบงาน”

การเคลือบงานในทางเซรามิค คือ “การใช้วิธีทำให้น้ำเคลือบขึ้นไปอยุ่บนผิวของชิ้นงานที่เรา อยากจะให้เป็น “โดยวิธีที่ใช้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ชิ้นงานเป็นรูปทรงอะไร ขนาดใหญ่เล็ก และมีลักษณะพิเศษหรือโดยเด่นอะไร เช่น มีหู มีทีจับ หรือมีฐานทรงสูง และความพร้อมของอุปกรณ์ในการเคลือบ

“วิธีที่ใช้เคลือบงานมีอะไรและเหมาะกับประเภทของงานอะไร?”

วิธีเคลือบงานมีค่อนข้างมากและมีเทคนิคใหม่ๆขึ้นอยู่กับประเภทของชิ้นงานและรูปแบบของการทำงานเช่นสตูดิโอที่ทำไม่กี่ชิ้นไปจนถึงโรงงานขนาดเล็กและขนานกลางที่ทำวันละมากๆ ได้สรุปวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด วิธีดังนี้ ได้ดังนี้

“อุปกรณ์เพิ่มเติ่ม ในการเคลือบงาน “

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลือบงานแต่ละประเภท จะแตกต่างไปตามวิธีที่ใช้แต่ อุปกรณที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องมือในการตกแต่งชิ้นงาน เช่นฟองน้ำ มีดปลายแหลมขนาดเล็ก แผ่นอะลูมิเนียมตกแต่งชิ้นงาน ที่ขุดตกแต่งชิ้นงาน หลายทรง ซึ่งก็ใช้ได้ทั้งดินและเคลือบแล้วแต่ความถนัด

อุปกรณ์เพิ่มเติ่ม ในการเคลือบงาน

“การชุบเคลือบ “

เป็นวิธีที่ง่ายและมีอุปกรณ์ไม่มาก อุปกรณ์คือ ที่คีบสำหรับจุ่ม และ ถังใส่เคลือบ มักใช้ในสตูดิโอ หรือใช้แค่มือกับถังใส่เคลือบ – ข้อดี ใช้ได้กับงานที่เคลือบไม่จำนวนมาก รวดเร็ว สีเคลือบเท่ากันเกือบถังใบ ,มักใช้กับเคลือบที่มีการไหลตัวได้ดี เช่นเคลือบเงาและใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กได้ดีกว่าขนาดใหญ่ เพราะต้องใช้พื้นที่ในการชุบ

-ข้อเสีย จำนวนของเคลือบต้อมมีพอสำหรับการจุ่มเคลือบ ค่อนข้างมากและจำกัดชนิดของชิ้นงาน เคลือบที่ไหลตัวตำหากชุบไม่ดีชิ้นงานจะขึ้นตำหนิ (เคลือบด้าน) ต้องเก้บรายละเอียดหลังเคลือบงาน เช็คฟองอากาศเพราะการชุบอีกการนำชิ้นงานลงไปในถัง ตำหนิเล็กน้อยก็อาจจะทำให้ชิ้นงานเสียและต้องซ่อมได้

การชุบเคลือบ

“การพ่นงาน”

เป็นวิธีที่ใช่ร่วมกับการจุ่มได้ ได้รับความนิยมในงานที่มีลักษาะหลายรูปแบบ ทั้งทรงต่ำถ้วยจาน หรือ ทรงสูงแกกันก็สามารถทำได้ ต้องอาศัยความชำนาญในระดับกลางเพราะต้องควบคุมความหนาให้งานเท่ากันทั่วทั้งใบ ใช้อุปกรณ์คือ กาพ้น ปั้มลม

-ข้อดี มีความรวดเร้วในการทำงานและสามารถทำงานได้หลากหลายประเภท มีตำหนิจากฟองอากาศไม่มากเท่ากับการชุบ เก็บรายละเอียดน้อย

-ข้อเสีย หากขาดการชำนาญเคลือบจะไม่เท่ากันทั้งใบ เกิดตำหนิ มีอุปกรณค่อนข้างมาก หากล้างกาพ้นไม่ดีอาจจะทำให้สีผสมกันในกาและเเกิดตำหนิได้ เกิดเคลือบในอากาศข่อนข้างมาก ละอองมีขนาดเล็กอาจจะเป็นอันตรายต่อคนที่มีดรคประจำตัววทางเดินหายใจได้

“การเท”

เป็นการเทน้ำเคลือบให้เต็มตัวชิ้นงานที่ละด้านและเทออกเมื่อได้ความหนา มักใช้กับชิ้นงานประภาทแก้วและแจกัน อุปกรณที่ใช้หรือถังใส่เคลือบ และขันสำหรับเท

– ข้อดี คือ การเทใช้เวลาไม่นานและเหมาะกับประเภทของชิ้นงานที่ต้องใส่น้ำ เพราะการพ้นและการชุบจะทำได้ยากและเกิดตำหนิเยอะ ใช้อุปกรณ์ไม่มากเหมาะกับงานสตูขนาดเล็กจำนวนไม่มาก

– ข้อเสีย หากมีเวลาน้อยและต้องการปริมาณมาก วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะการเก็บรายละเอียดค่อนข้างมาก ใช้ในงานสตูดิโอขนาดเล็กที่มีเวลาทำงานค่อนข้างมาก มักมีคาบของเคลือบรอยต่อถ้าเป็นคลือบด้านจะเห็นตำหนิได้ง่าย

“เมื่อย้อนกลับมาถึงวิธีที่ดีที่สุดในการเคลือบงานเพียงครั้งเดี่ยว ขึ้นอยุ่ว่าเรากำลังทำ ชิ้นงานประเภทไหนเพราะบ้างชิ้นงานใช้กับวิธีพ้นได้ดีแต่ใช้กับวิธีชุบไม่ได้ และขึ้นอยุ่ว่าเราใช้เคลือบสีอะไร แบบไหน เงาหรือว่าด้าน แต่ใดๆก็ตามวิธีที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบการทำงานเคลือบ เพราะ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานที่จะวัดว่าชิ้นงานจะออกมาดีหรือไม่ดี ได้เลย ซึ้งอาจจะต้องอาศัยทั้งเวลา ประสบการณ์ทำงาน ความชำนาญของบุคคลประกอบเข้าด้วยกันเพราะ เคลือบบ้างชนิดต้องผ่านการทดลองซ้ำกับหลายๆชิ้นงงานให้แน่ใจว่าสามารถทำได้จริงกับทุกชิ้นงาน “

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.