เปรียบเทียบราคาค่าขนส่งต่อกล่อง (DHL, FastShip, terrestrial)

  • by

ในปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าหลากหลายรูปแบบให้เลือกไม่ว่าจะทางบก อากาศ หรือทางเรือ ซึ่งในแต่ละรูปแบบจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป อย่างการขนส่งทางเรือก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่ได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากข้ามประเทศได้ อีกทั้งยังใช้ต้นทุกนที่ถูก แต่มีข้อเสียคือการใช้เวลาที่นานกว่าจะถึงปลายทาง อย่างปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางเรือจะใช้เวลาโดยประมาณ 2 – 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ

*บริษัท เทอเรสเทรียล เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งแบบพาเลทและแบบกล่อง

ซึ่งราคาค่าขนส่งของแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกัน โดยในบทความได้ยกบริษัท DHL, Fast Ship และ Terrestrial มาเปรียบราคาด้านการขนส่งไปต่างประเทศด้วยการใช้กล่องประเภท 1 (*เทียบจากขนาดของทางเทอเรสเทรียล)

รู้จักขนาดกล่องของบรษัทของเทอเรสเทรียล

ขนาดกล่องของบริษัทเทอเรสเทรียล

กล่องประเภท 1 : Size M (19″ x 15.5″ x 15″ )

กล่องประเภท 2 : Size S (19″ x 15.5″ x 7″ )

กล่องประเภท 3 : Size M (19″ x 15.5″ x 15″ )(23″ x 15.5″ x 15″ )

*กรณีที่ลูกค้าใช้บริการขนส่งของเทอเรสเทรียลสามารถนำกล่องไปทดลองใส่สินค้าของตนเองก่อนได้

เปรียบเทียบขนาดกล่องของ Terrestrial กับ DHL และ Fast Ship

การส่งสินค้าแบบกล่องไปต่างประเทศเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่มักพบในลูกค้าที่ต้องการส่งของชิ้นเล็ก หรือของส่วนตัวไปยังต่างประเทศ ซึ่งเราได้ทำการเปรียบการส่งแบบกล่องในขนาดที่ใกล้เคียงกัน และน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ซึ่งข้อมูลทั้งหมดสามารถคำนวณได้เองภายในเว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าว ( คำนวนการส่งกล่องด้วยตัวเอง – เทอเรสเทรียล)

DHL การคำนวณราคาเบื้องต้นด้วยตัวเองของ DHL จะเป็นในลักษณะการส่งทางอากาศ ส่วนทางเรือต้องขอใบเสนอราคาโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่

Fast Ship การคำนวณราคาเบื้องต้นด้วยตัวเองของ DHL จะเป็นในลักษณะการส่งทางอากาศ ซึ่งจะมีบริษัทต่าง ๆ ให้เปรียบเทียบราคาในการตัดสินใจ ส่วนด้านทางเรือยังไม่มีบริการส่งทางเรือ

*ฉะนั้นข้อมูลดังต่อไปนี้ จึงเปรียบเทียบการส่งแบบกล่อง เทอเรสเทรียล – ทางเรือ , DHL และ Fast Ship – ทางอากาศ

โดยจะสังเกตได้ว่าในขนาดกล่องเดียวกัน การส่งทางเรือจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการส่งทางอากาศ เพียงแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่าจะถึงปลายทาง จึงเหมาะสำหรับลูกค้าที่ส่งของแบบไม่รีบ แต่สำหรับการส่งทางอากาศจะมีค่าใช้จ่ายกว่าที่สูงกว่า แต่ข้อดีคือการใช้ระยะเวลาไม่นาน 3 – 7 วันก็ถึงปลายทาง

*ซึ่งก่อนตัดสินใจส่งก็ต้องพิจารณาความต้องการของลูกค้าว่าต้องการระยะเวลาเท่าไหร่

ข้อมูลอ้างอิง

เมนูลัด

ราคาค่าขนส่งเป็นพาเลทของบริษัท เทอเรสเทรียล > อัตราค่าบริการการจัดส่งพาเลท

คำนวณค่าใช้จ่ายขนส่งแบบกล่องด้วยตัวเอง > Shipment Estimator

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.