การดูแลรักษาแผ่นรองเผา

  • by

แผ่นรองเตาเซรามิก นั้นมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการเผางานเซรามิก เนื่องจากในการเผาชิ้นงานเซรามิกนั้นจะต้องใช้อุณหภูมิสูงมากในการเผาซึ่งแผ่นรองเผานั้นสามารถทนต่ออุณหภูมิภายในเตาเผาที่สูงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ในการบรรจุชิ้นงานภายในเตาให้มากขึ้น

ในการเผางานเซรามิกนั้น มักจะเกิดปัญหาของชิ้นงานติดกับแผ่นรองเผาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลให้ชิ้นงานเซรามิกแตกเสียหายเนื่องจากชิ้นงานติดกับแผนรองเผาดังรูป

การที่ชิ้นงานติดกับแผ่นรองเผานั้นไม่เพียงแต่ส่งผลเสียกับชิ้นงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังส่งผลเสียกับตัวแผนรองด้วย ซึ่งอาจทำให้แผนรองเผาเสียหายได้เช่นกัน ดังนั้นเราจึงต้องมีการทดลองเคลือบแผ่นรองด้วยอะลูมินา ซึ่งเราได้ทำการทดลองผสมผงอะลูมินากับน้ำ โดยใช้อัตราส่วนอะลูมินาต่อน้ำ 2:1 ส่วน และทำการทาลงบนแผ่นรองเผาดังรูป

จากการทดลองทาอะลูมินาลงบนแผ่นรองเผา ส่งผลทำให้ชิ้นงานติดแผ่นรองเผาน้อยลง แต่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาได้แน่นอนว่าจะสามารถป้องกันแผ่นรองเผาได้นานเท่าใด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.