เครื่องมือที่เราสามารถใช้เพื่อเพิ่มพื้นผิวให้กับดินเหนียวสำหรับเซรามิกส์(เทคนิคชั้นดินสี)

เครื่องมือที่เราสามารถใช้เพื่อเพิ่มพื้นผิวให้กับดินเหนียวสำหรับเซรามิกส์ (เทคนิคชั้นดินสี ) เป็นการสร้างชิ้นงานเซรามิคอีกแบบหนึ่ง ที่มีบรรจุอยู่ในหลักสุตรการสอน เซรามิค หรือ สตุดิโอต่างๆ เหตุผลเพราะ การสร้างชิ้นงาน มีความน่าสนใจ ทำให้ชิ้นงานเรียบๆ มีความแตกต่าง จากชิ้นงานเดิม จากชั้นดินที่เปลี่ยนไป การเลือกใช้สีที่จำทำชั้นให้ตัดกับ สีพื้น การออกแบบลวดลาย ทั้งที่ตั้งใจกำหนด และไม่ได้ตั้งใจ การสร้างชั้นดินยัง สามารถสร้างได้หลายวิธี

ที่มาของรูปภาพและข้อมูล ถ่ายโดยทีมเซรามิค terrestrial
ภาพตัวอย่างชิ้นงานจาก (เทคนิคชั้นดินสี )

ขั้นตอนการ ทำชั้นดินสี (เทคนิคชั้นดินสี)
วิธีการในการสร้างเทคนิค จะแบ่งออกเป็น 3 วิธีใหญ่คือ
– การขึ้นรูปด้วยการ โทรอิ้ง แป้นหมุนไฟฟ้า
– การขึ้นรูปด้วยมือ ,ด้วยแผ่น,การปั้นติด
– การขึ้นรูปด้วย การหล่อ แม่พิมพ์
ส่วนประกอบ ที่สำคัญของ การสร้างเทคนิคคือ
-ดินที่เป็นสีหลัก สีส่วนมาก
-ดินที่เป็นสี แทรก อาจจะเป็นสีที่ แตกต่างตรงข้าม หลายๆแบบ
-ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ แป้นหมุน แม่พิมพ์ เป็นต้น

ที่มาของรูปภาพและข้อมูล ถ่ายโดยทีมเซรามิค terrestrial
ภาพตัวอย่างการทดลองสีผสมเนื้อดินสำหรับ (เทคนิคชั้นดินสี )

การเตรียมดินที่ผสมสี สามารถนำดินที่เป็นสีหลัก มาผสมออกไซด์ให้สี หรือ สเตนได้ตาม % การทดลองโดยเลือกจากสีที่ทดลองเผาเคลือบจนได้สีที่ต้องการ (ใช้สำหรับ การขึ้นรูปด้วย โทรอิ้ง แป้นหมุนไฟฟ้า ,การขึ้นรูปด้วยมือ ,ด้วยแผ่น,การปั้นติด)

1.การขึ้นรูปด้วย โทรอิ้ง แป้นหมุนไฟฟ้า
สามารถขึ้นได้เหมือนกับการ โทรอิ้งทั่วไป แต่เราจะเลือก ใช้ดินที่เตรียมไว้ โดยการนำดินสีพื้นและ ดินที่ผสมสีมานวดรวมกัน แต่จะไม่นาน เท่ากับการนวดเตรียมดิน เพื่อให้ชั้นดินยังคงเป็นชั้นอยู่ หลังจากนั้นก็ขึ้นรูปตามทรงที่ต้องการ และขูดพื้นผิวรอบนอก เพื่อเอาพื้นผิวด้านในที่มีลวดลาย ออกมาชัดไม่เป็นคาบ ซึ้น หากสีดินที่เป็นสีพื้นกับสีที่ผสม ใกล้กันก็จะมองได้ยาก และต้องเผาเคลือบก่อนถึงจะเห็นชั้นสีได้ชัด การออกแบบลายจะขึ้นอยู่กับการยวดดิน และการหมุนโดยมากจะเป็นชั้นดินที่มีเส้นยาว ขอบคม จาการขึ้นรูป

ที่มาของรูปภาพและข้อมูล ถ่ายโดยทีมเซรามิค terrestrial
ภาพตัวอย่าง ชิ้นงานขึ้นรูปด้วยโทรอิ้ง (เทคนิคชั้นดินสี )

2.การขึ้นรูปด้วยมือ ,ด้วยแผ่น,การปั้นติด
สามารถทำได้หวายวิธีในการขึ้นรูปแบบนี้คล้ายการ ขึ้นรูปแบบ โทรอิ้งคือการเตรียมดินพื้นและดินที่นวดไว้ หลังจากนั้นจะเป็น การเล่นกับเทคนิคและสีคือ การขึ้นรูปเช่น การขึ้นรูปด้วย การทำสลิปดิน คือการเรียงกันของสี และรีดดินเป็นแผนและประกอบ หรือ ขึ้นรูปแบบเส้นโดยเรียกสลับสีของดิน หรือการ นำดินมาเรียงลงในในแม่พิมพ์และบีบให้ดินติดกันจรได้ชิ้นงานที่มีดินสีติดกัน

การเตรียมดินที่ผสมสี ของการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ จะมีความแตกต่าง จาก การขึ้นรูปอีก2 แบบ เพราะดินที่ใช้จะเป็นดินคนละชนิดกัน ปริมาณของออกไซด์ และสเตนที่ใช้จึงมีความแตกต่างกัน สีที่ได้ จึงอ่อนเข้มต่างกัน ตามการทดลอง (ใช้สำหรับ การขึ้นรูปด้วย การขึ้นรูปด้วย การหล่อ แม่พิมพ์ )

3.การขึ้นรูปด้วย การหล่อ แม่พิมพ์
วิธีนี้จะเหมือนกันการหล่อชั้นงานทั่วไป คือการเทน้ำดินลงในแม่พิมพ์ ได้ความหนาตามที่กำหนดและเทออก ที่แตกต่างคือการใช้นำสีดิน โดย สามารถ เทน้ำดินได้ทั้งที่ละสี หรือ หลายๆสีพร้อมกัน เพื่อสรา้งชิ้นงาน ชิ้นงานที่ได้ก็จะจำเป็นไม่ต้องขุดพื้น เพราะสีที่ผสมชัด แต่การควบคุมลายจะทำได้อยากกว่าแบบออื้นเพราะสีที่ใช้ในการสร้างชั้นจะมีลักษณะเป็นน้ำ

ที่มาของรูปภาพและข้อมูลจาก trampoline_studio สตู ถ่ายโดยทีมเซรามิค terrestrial
ภาพตัวอย่าง การหล่อนน้ำดิน (เทคนิคชั้นดินสี )
ที่มาของรูปภาพและข้อมูลจาก trampoline_studio สตู ถ่ายโดยทีมเซรามิค terrestrial
ภาพตัวอย่าง ชิ้นงานจากการหล่อ (เทคนิคชั้นดินสี )Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.