รูปร่างและลวดลายของแจกันกรีกโบราณ (Ancient Greek vases shape)

แจกันกรีกโบราณ ให้รูปร่างและสิ่งที่พวกเขาใช้ในการทำสินค้าเซรามิก

จาก blog ที่แล้วที่พูดถึง การทำสีแดง และสีดำ บน แจกันกรีกโบราณ ว่าทำอย่างไร มีที่มาแลละขั้นตอนกระบวณการทำที่สอดคล้องเกี่ยวกับ จิตกรรมของชาวกรีก ที่ ไม่เน้นการทำงานจิตรกรรมแต่มักเพ้น วาดลงบนแจกันแทน ซึ่งจาก blog ที่พูดถึง แจกันกรีก โบราณ สามารถแบ่งออกได้ จากทั้ง ประเภทของการใช้งาน เช่น แจกันสำหรับใส่น้ำ แจกันสำหรับใส่ไวน์ เป็นต้น  และ ที่จะพูดถึงในวันนี้ “รูปร่าง รูปทรง แรงบันดาลใจ” ของ แจกันกรีก โบราณ

รูปร่าง รูปทรง แรงบันดาลใจ “จากงานจิตกรรม

พื้นฐานรูปร่างรูปทรงของแจกันกรีก โบราณมีที่มาจากงานศิลปะที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโบงกันทั้งงาน สถาปัตยกรรม งานจิตกรรม งานประติมากรรมโดย ศิลปะของกรีกโบราณจะประกอบ เส้นโค้ง และ เส้นตรง ลวดรายที่เป็นเอกลักษณ์เช่น ลายขดวนก้นห้อย เส้นตรง ที่เรียงกัน ดังที่ปรากฏในงานศิลปะที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งงานศิลปะ เหล่านี้เป็นพื้นฐานในการกำหนด รูปร่างรูปทรง ของ แจกัน ทุกชนิด นอกจากนี้ การออกแบบลวดลายเพื่อวัตถุประสงค์ ยังเป็นตัวกำหนดรูปทรงของแจกกัน อีกด้วยเช่น แจกันใส่น้ำ ช่างปั้นจะออกแบบ รูปทรง ให้มีพื้นที่เก็บน้ำ ตรงกลาง มีที่จับระหว่างเท และ ออกแบบลวดลายตรงกลางที่สื่อ ถึงน้ำการใช้น้ำ ทะเล เรือย หรือเทพเจ้าของพวกเขา  ไปด้วย  

การกำหนดลวลาย และ รูปทรงให้สอดคล้องกัน “ลายน้ำ”

 ที่มาของรูปภาพและข้อมูล ภาพ -งานบนแจกันที่เกี่ยวข้องกับน้ำ แจกันโรมัน ลวดลาย ไซเรนและกะลาสี http://artbyphu.blogspot.com/2017/05/blog-post.htm

การกำหนดลวลาย และ รูปทรงให้สอดคล้องกัน “ลายไม้เถาวัลย์ ลายใบไม้”  

การใช้ ลวดลายไม้เถาวัลย์ ลายใบไม้ ผ่านการลดทอน จนออกมาเป็นลายที่คุ้นตาในงานศิลปะของกรีก ถูกนำมาออกแบบบนแจกัน และการกำหนดรูปทรงให้สอดคล้องกัน

     ที่มาของรูปภาพและข้อมูลภาพ -งานบนแจกันที่เกี่ยวข้องกับลวดลายไม้เถาวัลย์ ลายใบไม้ https://thematter.co/thinkers/frame-as-art/51906

รูปร่าง รูปทรง แรงบันดาลใจ จาก “งานสถาปัตยกรรม”

รูปร่างรูปทรงที่เชื่อมโยงกันกันระหว่างงานสถาปัยกรรม และแจกันกรีก ได้แก่ การนำงานสถาปัตยกรรมหัวเสาวิหาร มาใช้ประยุกต์ในการทำแบบ แจกัน ซึ่ง จากข้อมุลที่ได้ศึกษา ลายหัวเสามีหลายประเภทเช้่นกัน กับแจกัน ซึ้งการทำ แจกันให้สอดคล้องไปกับ ตัวสถาปัตยกรรม เป็น การสร้างบรรยากาศให้เข้ากับสถาณที่ 

    รูปร่างและรูปทรง จึ้งได้รับแรงบันดาลจากมาจากงานสถาปัตผ่านกการตัดท่อนรายละเอียด และสมกับรูปทรงเราขาคณิต เป็นแจกันประเภทต่างๆ 

เพราะชาวกรีกโบราณมีความชื่นชอบงานศิลปะ มากและมักพัฒนางานศิลปะ ของตนจากสิ่งรอบข้าง ผสมกับความชื่นชอบ แจกันจึงดูหรูหราและ ฟุ่มเฟื่อย ทั้งที่จับขนาดใญ่และ ตัวแจกันที่ หากไม่สูงเกินไปก็จะอ้วน 

     การออกแบบ มักโดดเด่นส่วนที่เป็นฐาน ยอด ส่วนโค้งมากที่สุด และหูจับที่เป็นทรงโค้ง ทั้ง2ข้างและ1ข้าง จะมีส่วนที่เป็นเหลี่ยมเพียงเล็กน้อย 

ที่มาของรูปภาพและข้อมูลภาพ งานสถาปัตยกรรมที่ให้แรงบันดาลใจการออกแบบแจกันกรีก https://msixninehistory.wordpress.com/2013/10/29/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.