ดินเยื้อกระดาษจากหนังสื่อพิมพ์ (newspaper for claycast)

ใน Blog ที่แล้วที่ได้ทำความรุ้จักกับดินเยื้อกระดาษ ว่าทำมาจากอะไร เส้นใยที่ใช้ผสมคืออะไร วิธีการทำดินเยื้อกระดาษ และ ตัวอย่างชิ้นงาน ของดินเยื้อกระดาษที่ทำเซรามิค มีลักษณะชิ้นงานเมื่อทำเสร็จเป็นอย่างไร
ใน Blog นี้เราจะพูดถึง ดินเยื้อกระดาษจากหนังสื่อพิมพ์ ซึ้ง มีวิธีการขึ้นรูป ทั้ง 2 แบบ ได้แก่
-การขึ้นรูปที่ เป็นลักษณะชิ้นเล็ก ๆ ปั้นผสมกับน้ำดิน
ส่วน ใน Blog นี้เราจะพูดถึง ดินเยื้อกระดาษจากหนังสื่อพิมพ์ ที่จะขึ้นรูปด้วย
-การขึ้นรูปแบบเป็นแผ่น ทับซ้อนกัน หรือ พับกันไปมา
-ดินเยื้อกระดาษจากหนังสื่อพิมพ์
หนังสือพิมพ์ จะมีคุณสมบัติในการดูดน้ำที่ดี มีความบาง พับงอซ้อนกัน ไปมา ได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับการนำมาทำชิ้นงาน ดินเยื้อกระดาษแต่หากต้องการความแข็งแรงจะต้องใช้น้ำดินที่ข้น และเพิ่ม เส้นใยแก้วเข้าไปในการผสม ขั้นตอน การขึ้นรูปมีดังนี้
1.เตรียมกระดาษหนังสือพิมพ์ ที่ใช้สำหีับขึ้นรูป โดย ออกแบบ และจัดวาง ให้ กระดาษหนังสือพิมพ์ ทับซ้อนกันไปมา ได้

ที่มาของรูปภาพและข้อมุล
http://www.marcmancuso.com/blog

2.วิธีการขึ้นรูปจะใช้เชือก เทป หรือ วัสดุอื่นๆ ติด รัด แล ะปรับทรง ของหนังสือพิมพ์ ได้ ตามที่ต้องการ

ที่มาของรูปภาพและข้อมุล
http://www.marcmancuso.com/blog

3.วิธีการ จุุ่ม หรือชุบ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการคงรูปของ หนังสือพิมพ์ใน น้ำดิน ให้ได้ตามต้องการ รูปทรงอาจจะมีเปลี่ยนแปรงบ้างหากกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่หนาพอหรือบางจนเกินไป

ที่มาของรูปภาพและข้อมุล
http://www.marcmancuso.com/blog

4.หลังการขึ้นรูปจะทิ้งให้แห้งสนิท ป้องการการเผาไหม้ที่เร็วเกินไประหว่างการบีสชิ้นงานเพราะ ชิ้นงานอาจเสียหาย
5.หลังเผาบีส ชิ้นงานบางส่วน จะมีการผุพัง เพราะส่วนของกระดาษได้หายไปเหลือเพียง น้ำดินที่ขึ้นรูป ต้องระวังในการเคลือบชิ้นงาน

ที่มาของรูปภาพและข้อมุล
http://www.marcmancuso.com/blog


6.ใช้วิธีการพ้นเคลือบเพื่อป้องกันชิ้นงาน เซรามิคที่เผาแตกหัก การพ้นจะเป็นการเคลือบที่ดีที่สุด สำหรับชิ้นงานที่บาง
ดินเยื้อกระดาษจากหนังสื่อพิมพ์ เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ สำหรับ งานเซรามิค ที่มีการใช้วัสดุผสมผสานเข้ามาใช้งาน งานที่ได้มักต้องผ่านการคิดการขึั้นรูป การสร้างสรรค์มากกว่างานเซรามิคทั่วไป มีรูปทรงที่ซับซ้อน และสามารถต่อยอด ได้ดี เพราะมีข้อดีที่เด่นชัดคือน้ำหนักที่เบากว่าเซรามิคทั่วไป

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.