การใช้วัสดุอื่นร่วม กับดินเหนียว ทำเซรามิค

จาก blog ที่แล้วที่เราพูดถึง การทำเซรามิค ที่มีส่วนผสมของกระดาษ เส้นใยเซลลูโลสไปแล้ว ใน blog นี้ จะขอพูดถึง เซรามิค ที่มีส่วนผสมโครงสร้าง ของวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ไผ่สาน หรือ สำลี ซึ้งมีลักษณะคล้ายกับ เส้นใยจากกระดาษแต่จะแตกต่างเรื่องความหนาแน่นของไม้ และ โครงสร้างของชิ้นงานที่จะใช้ขึ้นรูป
ซึ้งการทำเซรามิคที่มีส่วนผสมจากวัสดุอื่นๆจะใช้หลักการของการแทนค่าโครงสร้างน้ำดินเนื้อดิน โดย อาศัย2องค์ ประกอบคือ
-ตัวโครงสร้าง เช่น จะเป็นไม้ สำลี กระดาษ ต้องเผาไหม้แล้วหมดไปขณะเผาบีส ไม่ทนความร้อนเกินไปเช่น โลหะ แก้ว หรือ ทอง
-น้ำดินที่ใช้ในการ ชุบ ปิดทับขึ้นรูป ต้อมมีความข้นมากพอสำหรับการยึดเกาะ และ มีโครงสร้างทีมีส่วนประกอบดินที่ดี แห้งแล้วจับตัวดีไม่แตก
เซรามิค จากโครงสร้างไม้ไผ่
การทำเซรามิคที่ได้จากโครงส้รางไม้ไผ่ให้เป็นชิ้นงาน ใช้วิธีการ หลักการแทนโครงสร้างคล้ายการใช้กระดาษแตกต่างที่วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างคือไม้ไผ่ที่ขึ้นด้วยการสาน โครงสร้างที่ได้จะซับซ้อนน้อยกว่าแต่จะเห็นลักษณะของเส้นไม้ไผ่อย่างชัดเจน ความหนาที่ใช้จะต้องมากกว่าการใช้โครงสร้างกระดาษและ ดินที่ใช้ทำจากวิธีนี้ใช้ดินที่มีความค้นคล้ายโคลน ดินปั้นมากกว่าสลิปดิน ใช้โคลนพอกไปที่ชิ้นงานไม้ไผ่ที่เตรียมไว้รอจนแห้งและนำมาเผาบีส ความหนาของโคลยต้องปกคุลมไม้ไผ่และมากพอที่เมื่อเผาบีสเสร็จจะสามารถคงตัวอยู่ได้ หลังจากเผาบีสไม้ไผ่จะหายไปเหลือเพียงโครงที่คล้ายกับภาพล่วงตาว่าเป็นไม้ไผ่ด้านใน น้ำหนักจะเบากว่าแต่จะแตกหักง่ายกว่าเซรามิค หลังจากนั้นจะผ่านการพ้นเคลือบ และ เผาเคลือบจะได้ชิ้นงานออกมา

ที่มาของรูปภาพและข้อมูล
ภาพ โครงสร้างเซรามิค จากไม้ไผ่
https://ceramicartsnetwork.
ภาพการขึ้นรูป

ภาพขั้นตอนการเผาชิ้นงาน


เซรามิค จากโครงสร้างสำลี
การารทำเซรามิคที่ได้จากโครงสร้างสำลี ใช้หลักการเดี่ยวกับการทำเซรามิคจากโครงสร้างไม้ไผ่และกระดา่ษ แตกต่างที่วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างคือ สำลี ที่ทำมาจากฝ้าย ซึ้งเป็นเส้นใยจากพืชอีกชนิด โดยคุณสมบัติที่แตกต่างจากไม่ไผ่คือ การดูดซึมน้ำดินมากกว่า มีให้เลือกขึ้นรูปทั้งแบบแผ่น แบบกลม ขนาด และมีน้ำหนักที่เบาโครงสรา้งซับซ้อน แต่ข้อเสียที่เด่นชัดคือ โครงส้รางที่หากชุบน้ำสลิปเยอะจนเกินไปจะไม่คงตัว ซึ้งมีผลต่อการทำชิ้นงานขนาดใหญ่ การทำชิ้นงานจะคล้ายๆกัน นำสำลีสำเร็จรูปมาชุบน้ำดินโดยอาจจะประยุกต์ใช้กับชิ้นงานหล่อ ติดเข้าด้วยกันและนำมาเผาบีสลำลีจะหายไปตามการเผา ชิ้นงานที่่ได้จะขึ้อยุ่ที่
โครงสร้างสำลี นำมาพ้นเคลือบ เผาเคลือบก็จะได้ชิ้นงาน

ที่มาของรูปภาพและข้อมูล
ภาพ การขึ้นรูปด้วยโครงสร้างสำลี
https://ceramicartsnetwork.org/
ภาพ ชิ้นงานหลังจากขึ้นรูปเสร็จ
ภาพชิ้นงานหลังการเผาเคลือบ


เซรามิค จากโครงสร้างไม้ไผ่ และ เซรามิค จากโครงสร้างสำลี ถือเป็น ทางเลือกการทำเซรามิคอีกแบบที่ไม่ใช้แค่
การขึ้นรูปจากดินเเต่เป็นการประยุกต์และต่อยอด แต่หากการออกแบบและการทำงาน จะต้องทดลองการขึ้นรูปและสูตรของดินที่ใช้เพราะโครงสร้างแต่ละชนิดใช้น้ำดิน ดิน ที่ขึ้นต่างกัน บ่อยครั้งที่การขึ้นรูปมักไม่ได้ผลเพราะชิ้นงานมักเสียหายและไม่คงอยู่หลังการเผาบีส ดังนั้นการทดลอง ต่อเนื่องจะช่วยขจัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.