ชิ้นงานเซรามิคจากแม่พิมพ์พลาสติกหรือซิลิโคน

ใน blogนี้ เราจะมาพูดถึงชิ้นงานเซรามิค ที่มีวิธีการทำจากแม่พิมพ์ที่ไม่ใช้ปูนปลาสเตอร์ จาก blog ก่อนๆที่ได้เคยพูดถึงคุณสมบัติการขึ้นรูปของชิ้นงานที่ได้จากพิมพ์ ปูนปลาสเตอร์ ซึ้งมีหลักการทำงาน คือ การดูดน้ำออกจากน้ำดิน ให้หลือเพียงเนื้อดินและขึ้นรูปตามแบบของต้นแบบพิมพ์ ที่ได้ทำไว้ การใช้แม่พิมพ์จากพลาสติก หรือ ซิลิโคนจะมีข้อที่เหมือนและแตกต่างกัน
“แม่พิมพ์จากพลาสติก หรือ ซิลิโคน”
แม่พิมพ์จากพลาสติก หรือ ซิลิโคน เป็นแม่พิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในทั้งงานเซรามิค และ งานตกแต่ง ที่มีวัถุดิบคล้ายกัน เช่น งาน หล่อกระถางปูน งานตุ๊กตา ปูนปลาสเตอร์ งานตกแต่งประติมากรรม ซึ้งข้อดีคือ แม่พิมพ์ชนิดนี้ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถทำรายละเอียดของชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ ข้อเสียคือ คุณสมบัติการดูดน้ำจะหายไปดังนั้น วัสดุที่ใช้อัดหรือหล่อ จะเป็นวัสดุทื ไม่เหลว แข็งตัวได้เองไม่มีการดูซึม เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ ดินปั้นเซรามิค เป็นต้น
“วิธีการทำ แม่พิมพ์จากพลาสติก หรือ ซิลิโคน”
1.การทำต้นแบบการเตรียมแบบสำหรับต้องการอัด ขึ้นอยู่กับประเภทของชิ้นงาน วัสดุของต้นแบบอาจจะทำจากหลายอย่าง เช่นดินปั้น ขี้ผึ้ง ขึ้นอยุ่กับประเภทของงาน
2.หลังจากได้ต้นแบบก็จะถึงขั้นตอนการหล่อ ชิ้นงานต้นแบบ โดยใช้ซิลโคนหรือพลาสติก
3.หลังจากได้พิมพ์สำหรับการหล่อชิ้นงานจาก แม่พิมพ์จากพลาสติก หรือ ซิลิโคน สามารถนำมาขึ้นรูปชิ้นงาน ได้ตามต้องการ
“ตัวอย่างการทำ แม่พิมพ์จากพลาสติก หรือ ซิลิโคน”
1.แม่พิมพ์ ซิลิโคน ตุ๊กตาจาก ปูนปลาสเตอร์

ที่มาของรูปภาพ
:https://biggo.co.th
ที่มาของรูปภาพ:
https://biggo.co.th

2.แม่พิมพ์ ซิลิโคน กระถางต้นไม้จากปูนซีเมนต์

ที่มาของรูปภาพ
https://adaymagazine.com/grey-shade/
ที่มาของรูปภาพ
https://adaymagazine.com/grey-shade

3.แม่พิมพ์ ซิลิโคน พลาสติก เซรามิค ของตกแต่ง

ที่มาของรูปภาพ
https://www.creativefabrica.com
ที่มาของรูปภาพ
https://www.creativefabrica.com/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.