Shipping to USA
goterrestrial

Our Services

( Warehousing, Packaging, Quality Control, E-commerce, Amazon Supply Chain Connect )

บริการส่งออกทางเรือจากไทยไปอเมริกาโดยตู้คอนเทนเนอร์ สามารถส่งได้ทั้งพาเลทและเป็นกล่อง

ระบบบริการคลังสินค้าที่อเมริกาที่เมือง
Los Angeles รัฐ California

เชื่อมต่อกับระบบ Amazon FBA 
ที่ Amazon Thailand แนะนำ

Statistic Terrestrial

TRACKING

Container NO.2113

Container NO.2114

Container NO.2115

0
Baht Per Box
0
Baht Per Pallet
Lastest News
ขอเปลี่ยนกำหนดการการส่งออกตู้ที่เหลือของปี 2021 นี้

เนื่องจากสถานการณ์การส่งออกที่เกิดขึ้น และปัญหาความล่าช้าในการขนส่งทางเรือในช่วงนี้ เราจึงตัดสินใจลดจำนวนตู้จากแผนที่จะส่งออกในปี 2021 นี้

20211021 News2
จองก่อนเพื่อล็อคราคาตู้คอนเทนเนอร์ปี 2564

MEMORANDUM – ประกาศเรื่อง จองก่อนเพื่อล็อคราคาตู้คอนเทนเนอร์ปี 2564

20211021 News3
Terrestrial ได้ปิดตู้ 2115 Blue Whale เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา Terrestrial ได้ปิดตู้ 2115 Blue Whale เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตู้ 2116 ยังมีพื้นที่ว่างอยู่ สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอจองพื้นที่ได้ค่ะ

Our Business

Our Partners