รับสมัครงาน – บัญชี

 

 

Terrestrial Co. Ltd. กำลังมองหานักบัญชีในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อเข้าร่วมทีมที่กำลังเติบโต การออกแบบภาคพื้นดินผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อขายทางออนไลน์เป็นหลักและมีรายได้เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปีนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2560 กระบวนการจะประกอบด้วยการส่งประวัติย่อและจดหมายสมัครงานการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และการสัมภาษณ์สด เราไม่เลือกปฏิบัติตามอายุศาสนาเพศเชื้อชาติหรือรสนิยมทางเพศ ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยล่าสุดสามารถสมัครได้

Terrestrial Co. Ltd. is seeking an accountant at the Bachelor’s or Master’s Level to join its growing team. Terrestrial designs,produces, and exports Thai products to the USA, primarily for online sales, and has been experiencing 40% year-over-year revenue growth since its founding in 2017. The application
process will consist of a resume and cover letter submission, a phone interview, and a live panel interview. We do not discriminate on the basis of age, religion, gender, ethnicity or sexual orientation. Recent college graduates are welcome to apply.

คุณสมบัติผู้สมัครงาน Requirements

ผู้มีสัญชาติไทย พร้อมประสบการณ์การศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรทั้งหมดหรือที่เกี่ยวข้องมากที่สุดตามรายการด้านล่าง
Thai Citizen with relevant education experience, including all or most relevant coursework listed below

1. สามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุดในเดือนมกราคม – able to start work in January 2021 

 2. มีประสบการณ์ 0-10 ปี ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา

3. ND-NC (non disclosure, non-compete) agreement. You may not work for any other business, (including your own), if related to financial services, while employed at Terrestrial.

เป็นที่ต้องการอย่างมาก Highly Preferred

 •  ความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน Basic English Proficiency
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี (Quickbooks) Accounting software (example: Quickbooks)
 •  เข้าใจ และสามารถสร้าง โมเดล Excel – Advanced Excel modeling skil

ขั้นตอนการสมัคร Job Application

อ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน 

IMPORTANT:  Please read the following guidelines before submitting your resume and cover letter.

 • ปรับเรซูเม่ให้ถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด  – ลิงค์
 • จดหมายแนะนำตนเอง ควรเป็น .pdf หรือ .doc 
 • โปรดส่งเรซูเม่พร้อมกับจดหมายแนะนำตนเองมาที่ hello@goterrestrial.com ( 1 ไฟล์สำหรับเรซูเม่ และ 1 ไฟล์สำหรับจดหมายแนะนำตัวเอง)
 • ตั้งหัวอีเมล APPLICATION-ACCOUNTANT: <ชื่อ>  
 • หากไม่มี Cover letter การสมัครงานของคุณอาจถูกปฏิเสธทันที 
 • แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจช่วยเรื่องการสมัครงานของคุณได้หรือเอกสารอื่นๆเช่น Transcripts หรือเอกสารอ้างอิงอื่นๆหากมี เพื่อให้เราสามารถทำการทราบข้อมูลของคุณก่อนที่จะสัมภาษณ์จริง 

BACHELORS – RELEVANT COURSES INCLUDE –
วิชาที่ควรมีในหลักสูตรสำหรับผู้จบปริญญาตรี

 • กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
 • การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operations Management)
 • การบัญชีสินค้าคงคลัง (Accounting for Inventory)
 • การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)
 • การบัญชีคงค้าง (Accrual Accounting)
 • ภาษีอากร (Taxation)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่มและการส่งออก (VAT and Exports)
 • ต้องมีประสบการณ์เพียงพอกับระบบ เช่น Quickbooks ฯลฯ (Software for Accountancy)
 • รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Report and Analysis)
 • การวางแผนและควบคุมการบัญชี (Accounting Planning and Control)
 • การตรวจสอบบัญชี (Auditing)
 • การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

MASTERS: – RELEVANT COURSES-
วิชาที่ควรมีในหลักสูตรสำหรับผู้จบปริญญาโท

 • การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ (Strategic Tax Planning)
 • การบัญชีบริหารและการบริหารต้นทุนขั้นสูง (Advanced Managerial Accounting and Cost Management)
 • ระบบสารสนเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี (Information Systems for Accounting Profession)
 • การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)
 • การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting)

รายละเอียดงาน JOB DESCRIPTION

 •  จัดการธุรกรรมแบบวันต่อวันสำหรับ ได้แก่ใบแจ้งหนี้ รายรับ และบันทึกข้อมูลนี้ Handle Day to Day transactions
 •  จัดทำงบประจำเดือนสำหรับการยื่น Prepare monthly statements for filing
 •  จัดการบัญชีเงินเดือนและประกันสังคม Handle payroll and social funds
 •  จัดทำงบการเงินประจำเดือน Prepare monthly statements 
 • ให้คำแนะนำอย่างทันท่วงทีสำหรับการวางแผนทางการเงินการซื้อสินค้า ฯลฯ ฯลฯ Provide timely advice for financial planning, purchases, etc.
 • ประสานงานโดยตรงกับกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี Coordinate tax requirements directly with the Revenue Department
 •  เตรียมและส่งเอกสารสำหรับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก – Prepare documents for VAT refunds for exports
 •  จัดการการชำระเงินกับลูกค้า – Handle payments with customers
 • ทำงานบริหารที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ – Prepare administrative tasks related to accounting
 • อัปเดตเปิดและตั้งค่าบัญชีธนาคารและการเงินตามความจำเป็น – Update, open and set up bank and financial accounts as required

Telephone Screening

ขั้นตอนแรกสุดก่อนการสัมภาษณ์จริง (ทางโทรศัทพ์)

สำหรับขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนของการสัมภาษณ์แบบคัดกรองเบื้องต้นและรวมถึงอธิบายขั้นตอน รายละเอียด นัดเวลาสำหรับการสัมภาษณ์จริงในภายหลัง ซึ่งในขั้นตอนนี้คุณจะได้รับคำเชิญในการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ทางเราจะส่งข้อมูลการนัดเวลาที่จะโทรเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแรก หากคุณได้รับคำเชิญซึ่งหมายความว่า Resume ของคุณได้ผ่านการพิจารณาและเราขอเสนอโอกาสในการสัมภาษณ์ให้คุณ

 • ขั้นตอนการสัมภาษณ์ของเราอิงจากการให้คะแนนเป็นส่วน มีความยุติธรรม
 • หากผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้ว จะมีการนัดสัมภาษณ์จริงที่ สำนักงาน Terrestrial ผ่านคณะกรรมการ 3 คน

Interview Prep วิธีเตรียมการสัมภาษณ์งานจริง (หลังจากได้รับคำเชิญนัดสัมภาษณ์จริง)

ขั้นตอนเตรียมการสัมภาษณ์งาน  Preparation process 

ทางบริษัทขอให้ผู้สมัครงานที่มีความสนใจเข้าร่วมทีมศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของหัวข้อดังกล่าว

 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท Terrestrial อ่านข้อมูลใน เว็ปไซต์ของบริษัท รวมถึงบทความต่างๆที่เรามี
 2. เตรียมตัวและฝึกตอบคำถาม ทางเรามีคำถามที่จะถามให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวตอบคำถามได้
 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
  • Amazon.com
  • Fulfillment by Amazon (FBA)

INTERVIEW

ลักษณะการสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย)
 • การทักทาย Greetings
 • คำถามจากเรา 8 คำถาม
 • การตอบคำถามของคุณ
Interview Questions คำถามสัมภาษณ์
 • 8 คำถาม
  • 2 คำถาม เกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง (Introduction)
  • 2 คำถามเกี่ยวกับ ประสบการณ์ (Experience)
  • 2 คำถามทางเทคนิค (Technical)
  • 2 คำถามซักประวัติ

คำตอบ ควรจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วินาที (Keep answers to roughly 60-90 seconds)

เราอาจมีคำถามตาม ควรจะเป็นบทสนทนา (We may have follow-ons – this is supposed to be a conversation)

คำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง Introductory Questions

 • แนะนำตัวเอง (Tell me a little bit about yourself)
  • คำตอบที่ดี ควรเลือก 2-3 ลักษณะของคุณ และอธิบาย
  • คำตอบที่ไม่ดี คือการท่องประวัติย่อ (เพราะเราสามารถอ่านได้)
 • ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่ (Why do you want to work here?)
  • เป็นโอกาสของคุณที่จะแสดงให้เราเห็น ว่าคุณได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

คำถามเกี่ยวกับ ประสบการณ์  Experience Questions

เราจะเลือก 2  คำถามจาก 4 คำถามนี้   We will pick 2

 • ยกตัวอย่างเมื่อคุณต้อง เป็นผู้นำ เกิดอะไรขึ้นและคุณทำอะไร?
  Explain when you had to lead.  What happened and what did you do?
 • โปรดให้ตัวอย่างของโครงการที่คุณทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีม อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่คุณทำ
  Explain when you had to be part of a team.  What happened and what did you do?
 • ให้ยกตัวอย่างความคิดที่คุณมีและคิดว่าดี เพื่อสามารถช่วยทีมได้ คุณจะทำอะไร?
  Explain a time you had a good idea.  What happened and what did you do?
 • ให้ตัวอย่างของเวลาที่คุณล้มเหลว เกิดอะไรขึ้น? คุณทำอะไรผิด? คุณปรับปรุงได้อย่างไร
  Explain a time you failed. What happened – what did you do wrong and how did you succeed?
คำถามทางเทคนิค Technical Questions x2
 • จำลองสถานการณ์ว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆ และเราขายจานให้ลูกค้า 100- รวม VAT และได้รับเงินสดจากลูกค้า (We are a small limited company.  Assume we sell a plate to customer for 100 THB, with VAT. The customer pays in cash.)
  • ต้องทำเอกสารอะไรบ้างตั้งแต่ก่อน และหลังการซื้อขายที่จะเกิดขึ้น (What paterwork needs to be issued to the customer before and after the transaction?)
  • ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพกร ศุลกากร ฯลฯ (What paperwork needs to be prepared for the gov’t?)
  • ต้องบันทึกรายการนี้ลงระบบบัญชีของเราอย่างไร? (How would we record this in our accounting system?)
 • จำลองสถานการณ์ว่ามีคนเริ่มธุรกิจ 1 อย่างด้วยตัวคนเดียว และเขาใช้เงินลงทุนไป 100 บาทในส่วนของผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นเขาซื้อสัปปะรดราคา 100 บาท และขายในวันถัดไปในราคา 200 บาท จงอธิบายว่า (Assume we just start a 1 person business. The person puts 100 THB, and then sells it the next day for 200 THB. Describe
  • จะแสดงงบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล(Balance Sheet) ได้อย่างไร? (How the balance sheet would change)
  • งบกำไรขาดทุน (Income Statement) จะมีลักษณะอย่างไร? (What the income statement would look like)
  • งบกระแสเงินสด(Clash Flow) จะมีลักษณะอย่างไร? (What the clash flow statement would look like)
คำถามสนุกๆ Fun Questions 
 • เราจะให้ 2  คำถาม เพื่อที่จะได้เห็นว่าคุณสามารถทำงานไปกับทีมได้หรือไม่ สไตล์คำถามจะประมาณนี้ (We will give 2 questions.  This is to test your compatibility with our team. The styles will be whimsical like this.)
 • ถ้าคุณเป็นสัตว์ประเภทหนึ่ง คุณจะเลือก สัตว์อะไร และทำไม  (If you were an animal, what would you be and why?)
 • เล่าเรื่องตลกให้ฉันฟัง  (Tell me something funny)
Questions for Us คำถามสำหรับเรา
 • เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้ถามเกี่ยวกับบริษัทของเราหรือลักษณะของงาน
 • นี่คือโอกาสที่จะทดสอบว่าคุณได้ทำการศึกษาเบื้องต้นหรือรู้เกี่ยวกับบริษัทของเราหรือไม่ (This is an opportunity to test if you researched us and our company)
 • Example:  ตัวอย่างเช่น ฉันอ่านว่าคุณขายสินค้าใน Amazon ในอนาคตคุณมีแผนไปขายที่อื่นไหม? (I read that you sold items on Amazon; are there plans to develop sales elsewhere?)
มารยาท (Etiquette)
 • ประมาณ  20% ความสำคัญของการสัมภาษณ์จะเกี่ยวกับมารยาท พนักงานจึงต้องมีลักษณะเหล่านี้ (Roughly 20% of the interviews value will be based on etiquette. we expect you to represent the team well)
  • ตรงเวลา (on time)
  • แต่งตัวอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไป-ไม่น้อยเกินไป (appropriate level dress)
  • การกระทำ เป็นมิตร มั่นใจ (friendly confident demeanor)
  • นำสิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครงาน บัตรประจำตัวประชาชน + ประวัติการทำงาน (ID card and resume)

ลักษณะของการเขียน Resume สำหรับบริษัท

เขียน Cover letter อย่างไร?