sjperrett

Creamy K Case Study สร้างแบรนด์จากจุดเริ่มต้น

  • by

Introduction ตลาดการขายสินค้าในยุคปัจจุบัน Branding เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะธุรกิจรายเล็ก หรือ รายใหญ่ หรือจะเป็น SMEs หรือ Global Brand ก็ต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้ นอกจากนี้การเริ่มต้นคิดค้น Brand สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจหรือค้าขายสินค้าบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่ยากและต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์ หากเริ่มต้นโดยไม่มีความรู้หรือรู้จักการทำ Branding ที่เข้าใจอาจเกิดข้อผิดพลาดมากมาย ไม่ว่าจะการไม่ตอบโจทย์ลูกค้าเป้าหมาย การทำ Packaging ที่ดึงดูด และอื่น ๆ… Read More »Creamy K Case Study สร้างแบรนด์จากจุดเริ่มต้น

Amazon Guide: การติดฉลากอาหารให้ถูกต้องตามกฏ FDA

  • by

หนึ่งในสินค้าส่งออกจากที่นิยมอย่างหนึ่งคือ อาหาร ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาหารหลากหลายชนิด มีผู้ประกอบการทั่วประเทศ จึงไม่แปลกที่จะมีการส่งอาหารเหล่านี้ไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะการที่จะนำเข้าสินค้าที่อยู่หมวดหมู่ของอาหารจากประเทศไทยนั้นจะต้องทำตามกฏ FDA (Food and Drug Administration) หากคุณอยากนำเข้าประเทศอเมริกาเพื่อขายบน Amazon.com การขายสินค้าบน Amazon.com นั้น สำหรับสินค้าอาหาร ฉลากโภชนาการ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หากทำหรือใส่รายละเอียดไม่ครบ อาจก่อให้เกิดความเสียหายในหลายขั้นตอนและอาจส่งผลให้สินค้าของคุณไม่สามารถวางขายบนเว็บไซต์ได้ ซึ่งในบทความนี้จะมาพูดถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรอยู่บนฉลาก หากใครยังไม่ทราบว่าสินค้าประเทศไหนบ้างที่ต้องทำ… Read More »Amazon Guide: การติดฉลากอาหารให้ถูกต้องตามกฏ FDA

FDA Filing

ระบบ FDA Filing คือ อะไร

  • by

FDA หรือ The Food and Drug Administration เป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1848 รัฐบาลได้ใช้การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ที่ช่วงแรกถูกดูแลโดยกรมวิชาเกษตร และถูกมอบหมายในปี 1862 ให้กับ FDA FDA ได้เกิดการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายในสหรัฐอเมริกา The Food and Drug Administration… Read More »ระบบ FDA Filing คือ อะไร

ประเภทสินค้าที่ต้องขอใบรับรอง FDA

  • by

หลายๆท่านอาจเคยได้ยิน คำว่า FDA เมื่อหาข้อมูลสำหรับการส่งออกเพื่อนำค้าสินค้าที่อยู่ ภายใต้กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม , อาหาร, ยา, ผลิตภัณฑ์เลือด, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชีวภาพ, เครื่องมือเปล่งรังสี, อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องมือสัตวแพทย์และเครื่องสำอางไปขายที่สหรัฐอเมริกา ฉะนั้นในบทความนี้จะพูดถึงความหมายของ FDA ย่อมากจากอะไร และมีวิธีการของ FDA

Terrestrial อัตราโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น ณ เดือนมิถุนายน 2564

ทางบริษัท เทอเรสเทรียล จำกัด จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราคาสจัดส่งอีกครั้ง สาเหตุจากราคาตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเราได้ปรับเพิ่มราคาค่าจัดส่งเพียงประมาณ 15 % ตั้งแต่ก่อนสถาณการณ์และโรคระบาด COVID 19.โดยการปรับเพิ่มอัตราค่าจัดส่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ 2107 และ 2108 จะไม่ได้รับผลกระทบในการปรับเพิ่มราคานี้ นอกจากนี้การจองที่มีการวางมัดจำก่อนวันที่ 4 มิถุนายน รวมถึงตู้ 2109… Read More »Terrestrial อัตราโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น ณ เดือนมิถุนายน 2564

7 ประเภทสินค้าที่ต้องระวังในการเขียนฉลากเพื่อส่งออก

สำหรับเรื่องการส่งออกสินค้านั้น คุณต้องคำนึงถึงเรื่องรายละเอียดประเภทสินค้าบางชนิดที่จำเป็นต้องเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าให้ถูกต้อง เนื่องจากมันเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญค่อนข้างมากและละเอียดอ่อน ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงประเภทสินค้าที่ FDA มักพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับเรื่องการเขียนฉลากให้ตรงกับสินค้านั้นๆ การแจ้งสินค้าที่ย่อยสลายได้ – ย่อยสลายแบบปุ๋ย ย่อยสลายตามระยะเวลาและธรรมชาติของสินค้า.  ปราศจาก สินค้าที่ไม่อันตราย ไม่เป็นพิษ ไม่สร้างมลพิษในอากาศ  สินค้าที่รีไซเคิลได้ สินค้าที่มีองประกอบจากสิ่งรีที่ไซเคิล.  การแจ้งสินค้าที่ย่อยสลายได้ – ย่อยสลายแบบปุ๋ย หากสินค้าย่อยสลายตามธรรมชาติและกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ได้ควรมีใบรับรองจากแล็บที่ทำการวิจัยและตรวจสอบประสิทธิภาพของการย่อยสลาย รวมถึงแจ้งระยะเวลาในการย่อยสลายที่ปลอดภัยต่อสิงแว้ดล้อมจริงๆ การแจ้งสินค้าที่ย่อยสลายได้ – ย่อยสลายตามระยะเวลาและธรรมชาติของสินค้า… Read More »7 ประเภทสินค้าที่ต้องระวังในการเขียนฉลากเพื่อส่งออก

รัฐบาลแคลิฟอร์เนียได้ใช้คำสั่งกักกัน/จำกัดแบบใหม่ “stay-at-home” หลังจากมีผู้ติดเชื้อ Covid-19 เพิ่มขึ้นในหลายมณฑล

  • by

สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อเขตลอสแองเจลิส ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้าในสหรัฐฯ ทีมคลังสินค้าของเราบางส่วนในลอสแองเจลิสได้ปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่ามีคนในคลังสินค้าไม่มากเกินไป ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการประมวลคำสั่งซื้อการรับ การจัดส่งขาเข้า การเข้าเทียบท่า เราจึงแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้า หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ต้องเพิ่มเวลารอคอยสินค้าประมาณ 1 สัปดาห์ หากจำเป็น