Supakit Sriaphai

Roller-Jigger Machine

Roller-Jigger Machin คืออะไร ?? การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยแป้นหมุน เครื่องจิกเก้อร์ โรลเลอร์ เฮด โดยการนำเนื้อดิน หรือ ดินเค้กแผ่น ไปอัดรีดด้วยเครื่องรีดดินดูดอาการ ( Extruder) เพื่อให้ได้เนื้อดินที่แน่นเป็นเนื้อเดียวกัน และมีการจัดเรียงตัวของเนื้อดินในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อกำจัดฟองอากาศภายในเนื้อดินออกจากเนื้อดินจนหมด ดินที่ได้จะถูกอัดรีดออกมาเป็นแท่งทรงกระบอก เมื่อต้องการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ก็จะทำการตัดแบ่งดินไปใช้ขึ้นรูปตามปริมาณที่ต้องการจะขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นๆ ตัวอย่างการทำงาน จะมีการปรับแรงดูระหว่างดินเค้กกับโมล โดยการใช้น้ำจากฟองน้ำมาโค้ตไว้ที่ผิดโมลหรือน้ำดินไปจุ่มน้ำก่อนนำมาวางบนโมลเพื่อเพิ่มแรงดูดระหว่างดินกับโมล ไม่ให้ดินหลุดออกระหว่างการหมุนของแป้นหมุน จากนั้นนำมาขึ้นแป้นหมุน จะได้ชิ้นงานจาก… Read More »Roller-Jigger Machine

Clay Mixer

clay mixer คืออะไร clay mixer คือการผสมดิน+น้ำ และอื่นๆที่อยู่ในสูตรการผสม เพื่อ…? 1.เพื่อปรับสภาพความชื้นของดินให้เกิดความสม่ำเสมอกันทั้งหมด 2.เพื่อปรับความแข็งของดินก่อนการใช้งานให้ได้ความแข็งหรืออ่อนที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆ 3.เพื่อปรับโครงสร้างของดิน เช่น อากาศภายในดิน ความละเอียดของเนื้อดิน เป็นต้น การทำงานของเครื่องอัดรีดดิน จากรูปภาพแสดงการทำงานของเครื่องจักร แบ่ง3 ห้องได้แก่ ห้องแรก Pug mill chammber เป็นห้องผสมดินและเติมดินลงในห้องนี้ จะทำหน้าที่กวนผสมดินให้เข้ากันก่อนจะถูกอัดรีดไปอีกห้องเพื่อ… Read More »Clay Mixer

Hydraulic Ram Press

ไฮดรอลิก อุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกโดยใช้แม่พิมพ์แบบสองชิ้นที่กดเข้าด้วยกันโดยกลไกแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองไฮดรอลิก อุปกรณ์ประกอบด้วยตารางแบบคงที่ซึ่งอยู่ด้านล่างของแท่นพิมพ์ที่เคลื่อนที่ได้ แม่พิมพ์ที่ใช้มีสองส่วนโดยส่วนที่ติดลบของแม่พิมพ์มักจะถูกติดตั้งบนโต๊ะแบบคงที่และส่วนที่เป็นบวกของสื่อ ประจุของดินเหนียวที่ไม่ระบายอากาศจะถูกวางไว้ในครึ่งลบของแม่พิมพ์และเปิดใช้งานการกด กดจากนั้นดันส่วนแม่พิมพ์บวกลงในดินเหนียวบังคับให้เติมครึ่งลบดังนั้นการพัฒนารูปทรงภายในที่กำหนดโดยแม่พิมพ์บวกและรูปร่างภายนอกที่สะท้อนแม่พิมพ์เชิงลบ เครื่องกดขึ้นรูป หรือ Hydraulic Ram Press เป็นเครื่องขึ้นรูปชนิดหนึ่งที่ใช้งานสะดวกเหมาะสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมาก ๆ และไม่เปลืองแบบพิมพ์เป็นการทำงานโดยวางระบบท่อลมในแม่พิมพ์เมื่อเครื่องทําการกดชิ้นงานลมจะทำหน้าที่เป่าให้ชิ้นงานหลุดจากพิมพ์ใช้พิมพ์เพียง 1 ตัวเท่านั้นในการผลิตชิ้นงานซึ่งทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บพิมพ์ หลักการทำงาน -เตรียมดินเหนียวโดยเครื่อง รีดดิน extrusion ตัดเป็นชิ้นเล็กตามขนาดของชิ้นงานที่อัด -นำดินที่เตรียมไว้วางบนพิมพ์สำหรับอัด -การอัดของเครื่องจะมีท่อลมในพิมพ์ สำหรับดันให้ชิ้นงานถอดอออกจากพิมพ์ง่าย ตัวอย่างการทำงานในรูปแบบต่างๆ… Read More »Hydraulic Ram Press

5 เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยในสตูดิโอ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety Health and Environmental) อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายอย่างไม่คาดหมายและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมี ผลกระทบต่อการทํางานทรัพย์สินและบุคคล สิ่งต้องคํานึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตโดยเครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงสูงหากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิด ความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรในการผลิตได้ ผลเสียการเกิดอุบัติเหตุ แต่ละครั้งมีต่อองค์กร ได้แก่ เสียหายต่อทรัพย์สิน เสียชีวิต เสียอวัยวะหรือ พิการ เสียอิสรภาพต้องโทษทางกฎหมาย 1.การสร้างความปลอดภัยในการทํางาน หัวใจสําคัญของการทํางานคือการช่วยกันสร้างความปลอดภัยในการทํางาน… Read More »5 เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยในสตูดิโอ

วิธีการติดโลโก้บนเซรามิกส์

การทำโลโก้ ลงบนชิ้นงานเซรามิก นั้นมีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับชิ้นงานและการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย ตัวอย่าง การกรีนด้วยเครื่องสกรีน Microing การสกรีนด้วยเครื่องสกรีน ด้วย Microing นั้น สามารถสกรีนลวดลายทั้งรูปภาพ รูปถ่าย ข้อความ ตัวหนังสือ โลโก้ ลงบนแก้วน้ำเซรามิกได้อย่างสวยงามสมบูรณ์แบบ ด้วยน้ำหมึกซับลิเมชั่นคุณภาพสูง และตัวเครื่องสกรีนแก้วที่ร้อนเร็วคงที่ทำให้ลวดลายที่สกรีนลงบนแก้วน้ำเซรามิกนั้นสวยงาม และสีที่ติดลงไปนั้นก็ทนทานการใช้งานมาก ๆ ล้างกี่ครั้งก็ไม่หลุดลอกออกอย่างแน่นอน และที่พิเศษที่สุดนั่นก็คือ สามารถนำแก้วเซรามิกนี้เข้าเตาไมโครเวฟได้ด้วย รูปลอกเซรามิกส์… Read More »วิธีการติดโลโก้บนเซรามิกส์

วิธีการ สร้างเคลือบหยด (making drip glazes) + examples

เคลือบหยด คืออะไร เคลือบหยดคือเคลือบที่มีการเคลือบหนาจนเกิดการไหลตัวของเคลือบใน ขณะที่เคลือบกับลังสุกตัว เคลือบที่คุณสมบัติการไหลตัวที่ดี เช่นเคลือบไฟต่ำของ บริษัทเรา บริเวณที่เคลือบเกาะหนาก็จะเกิดการหยดของเคลือบ วิธีการทำเคลือบหยด จะใช้วิธีการจุ่มเคลือบแค่ครึ่งนึงของชิ้นงาน เนื่องจากป้องกันการไหลตัวของเคลือบมากเกินไปจนติดแผ่นเตา หรือจุ่ม 2 ใน3 ของความสูงของชิ้นงาน ขึ้นอยู่กับการไหลตัวของเคลือบนั้นๆด้วย จากรูปเป็นการใช้เทคนิคการจุ่ม+การหยดน้ำเคลือบลงบนขอบชิ้นงาน เพื่อให้เคลือบมีลักษณะการไหลตัวตามที่เราต้องการ เช่นจากรูป เริ่มจากการจุ่มเคลือบสีขาวก่อน แล้วหยดเคลือบสีแดงลงบนขอบชิ้นงานให้เคลือบไหลเป็นหยดๆ จะเป็นการทำเคลือบหยดที่2สีขึ้นไป เป็นอีกเทคนิดที่ต้องใช้ความชำนาญอย่างมาก เป็นเทคนิดที่ใช้พู่กันในการเคลือบชิ้นงาน โดยทาเคลือบลงบนชิ้นงานทับกันหลายๆรอบ… Read More »วิธีการ สร้างเคลือบหยด (making drip glazes) + examples

reglaze tips

เทคนิคการเคลือบงานซ้ำ ต้องทราบว่ากระบวนการนี้ไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้ ซึ่งในส่วนใหญ่สามารถสร้างชิ้นใหม่ได้ในเวลาน้อยกว่าที่จะใช้เคลือบซ้ำได้ โดยให้ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ดีกว่ามาก แต่บางครั้งก็มีชิ้นส่วนที่คุณไม่สามารถแยกส่วนได้และต้องการเคลือบใหม่จริงๆ ต่อไปนี้คือบางวิธีที่สามารถทำได้ เป้าหมายคือการทำให้เคลือบใหม่ติดกับเคลือบเก่า ฉีดสเปรย์ฉีดผมที่เหนียวเหนอะหนะ :ซึ่งความเหนียวนั้นจะช่วยให้เคลือบเกิดการยึดเกาะผิวชิ้นงานได้ดีขัึ้น ขัดผิวชิ้นงาน ซึ่งการขัดผิวชิ้นงานนั้น เพื่อใช้ชิ้นงานเซรามิกที่มีผิวที่เรียบมันวาวของเหลวไม่สามารถเกาะอยู่ที่ผิวของชิ้นงานได้เลย ดังนั้นจึงต้องขัดผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายก่อนเพื่อน้ำเคลือบสามารถยึดเกาะอยู่ที่ผิวชิ้นได้ตามที่เราต้องการ หลังจากนั้นก็ทำการเคลือบชิ้นงานด้วยพูกันทาเคลือบลงบนขึ้น หรือจะใช้ฟองน้ำชุบเคลือบก็ได้ อุ่นชิ้นงานก่อนด้วยปืนความร้อนหรือในเตาอบหรือเตาเผา เป็นการทำให้ชิ้งานเกิดความร้อนเพื่อให้เคลือบที่จะทำการเคลือบซ้ำนั้นแห้งเร็วขึ้นและเกาะกับผิวชิ้นงานได้เนื่องจากความร้อนทำให้น้ำในเคลือบระเหยออกไปเหลือเพียงเคลือบที่เป็นผงเกาะอยู่บนชิ้นงาน การจุ่มซ้ำหลายๆรอบให้ได้ความหนาของเคลือบใหม่ตามที่ต้องการ หลักการคือการจ่มชุปเคลือบแล้วรอให้แห้งแล้วนำมาจุ่มเคลือบใหม่รอบจนกว่าจะได้ความหนาที่เราต้องการ

ออกไซด์คืออะไร วิธีใช้เคลือบ Oxides

ออกไซด์ คือสารประกอบ ที่เกิดจากธาตุออกซิเจน รวมกับธาตุอื่นๆ เช่น ออกไซด์ของโลหะ ออกไซด์ของโลหะส่วนใหญ่เป็น สารประกอบไอออนิก และเป็นเบส เช่น แคลเซียมออกไซด์ ( CaO ) ออกไซด์ของกึ่งโลหะ รวมถึง ออกไซด์ของโลหะบางชนิด เป็นได้ทั้งกรดและเบส เช่น อะลูมิเนียมออกไซด์ ( Al2O3 ) ฯลฯ ออกไซด์ของอโลหะ เป็นสารประกอบโควาเลนต์ และเกือบทั้งหมดเป็นกรด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) เคลือบสี (Colored glaze)สามารถเตรียมได้โดยใส่สีผงเซรามิก(สีสะเตน) หรือใส่ coloring oxide ลงในส่วนผสมของเคลือบเช่น คอปเปอร์ออกไซด์… Read More »ออกไซด์คืออะไร วิธีใช้เคลือบ Oxides