Careers-รับสมัครงาน

Terrestrial Company Ltd. (goterrestrial.com) is a start-up that specializes in international e-commerce and supply chain. We sell over 1000 products on Amazon.com, and supply a number of high-end hotels and restaurants with products. We are looking for a motivated, recent college graduate to join our marketing team.  0-5 years experience preferred.

บริษัท เทอเรสเทรียล จำกัด เป็นบริษัท Startup ก่อตั้งโดยอดีตหนึ่งในทีมก่อตั้ง Lazada และอดีตหนักงาน Amazon.com , Yahoo.com บริษัทของเราชำนานเรื่องการ ออกแบบ ผลิต ส่ง สินค้าตกแต่งบนโต๊ะอาหาร เพื่อนำส่งไปยังประเทศอเมริกา และ จัดการระบบ Logistics ไปยังประเทศอเมริกา

ขนะนี้บริษัทของเรามีตำแหน่งงานว่าง 1 ตำแหน่งและกำลังหานักศึกษาจบใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นขยันทำงานที่จะมาร่วมมือกันเป็นหนึ่งในทีมการตลาด

รับสมัครงานในตำแหน่ง  :  Marketing Associate

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการ์ณทำงาน เริ่มที่ 12,000-15,000 บาท/เดือน และอาจมากกว่าหากมีความสามารถและประสบการ์ณทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเองและมีคอมพิวเตอร์พกพาหรือโน้ตบุ๊คส่วนตัว เพื่อใช้ในการทำงาน
 • จบการศึกษาปริญญาคณะเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เช่น การจัดการธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ หรือ คณะอื่นๆเช่น สถาปัตยกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รวมถึงคณะและสาขาอื่นๆ เช่น มนุษยศาสตร์ด้านภาษา จะพิจารณาตามกรณี
 • ส่งใบสมัครและ Cover letter มาได้ที่ e-mail : hello@goterrestrial.com
 • การทราบผลและนัดวันสัมภาษณ์งานทางอีเมล

พร้อมทำงานวันที่ 2 กันยา 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรม Microsoft Excel , Word , Powerpoint , e-mail , google drive, one drive
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเข้ากับผู้คนได้ง่าย
 • กรอกใบสมัครได้อย่างถูกต้อง
ลักษณะงาน
 • ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์วันจันทร์-ศุกร์ และหยุดวันเสาร์-อาทิตย์
 • มีวันหยุดประจำปีให้ 12 วัน กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีก 12 วันต่อปี
 • ร่วมงานกับเจ้านายที่เป็นคนต่างชาติ
 • วางแผนและเตรียมงานด้านการขายเพื่อส่งเสริมการขายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก
 • ทำโฆษณาการตลาดให้กับบริษัททาง social media โดยใช้ Adobe Photoshop, Illustrator  เป็นต้น
 • ถ่ายภาพสินค้าที่บริษัทส่งออก รวมถึง แก้ไขภาพ โดยใช้ Photoshop
 • การออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานในโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
ประกันสังคม  โบนัสประจำปี   อาหารกลางวัน

Interview Prep วิธีเตรียมการสัมภาษณ์งาน (หลังจากรับอีเมล์เชิญ)

ขั้นตอนเตรียมการสัมภาษณ์งาน  Preparation process 

ทางบริษัทขอผู้สมัครงานที่มีความสนใจเข้าร่วมทีมศึกษาข้อมูลเบื่องต้นของหัวข้อดั่งกล่าว

  1. การออกแบบสินค้า  Product Design
  2. โลจิสติก โดยเฉพาะการส่งออกทางเรือ Logistics (especially sea , marine)
  3. การตลาดผ่าน  social media
  4. อีคอมเมิร์ซ
   1. Amazon.com
   2. Fulfillment by Amazon (FBA)
   3. JD Central
   4. Thaitrade

Resume สไตล์ตะวันตก

 • 1 หน้า 1 page  [มี 2 ฉบับ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย] 
 • Resume ไม่จำเป็นที่จะมี รูป เพศ หรือข้อมูลเกี่ยวกับ ศาสนา 
 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่ / โทรศัพท์ / อีเมล์
 • การศึกษา
 • ประสบการณ์ทำงาน
 • (ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่เกิน 3 จุด)
 • ไม่มีรูปแบบ / ตัวอักษรแปลก ๆ ใช้หมึกสีดำและกระดาษ A4 สีขาวเท่านั้น

Cover Letter

 • จดหมาย 1 ฉบับ (ไม่เกิน 1 หน้า)   [อังกฤษ หรือไทย]
  • ผู้รับจดหมาย :  Terrestrial Company, Ltd.
 • สามารถเป็น PDF หรือ .doc
ใบสมัครของคุณอาจถูกปฏิเสธหากไม่มีจดหมาย Cover Letter
No cover letter will likely result in a rejected application.

ลักษณะ การ สัมภาษณ์

 • การทักทาย Greetings
 • คำถามจากเรา (x6)
 • การตอบคำถามของคุณ

Interview Questions คำถามสัมภาษณ์

 • 6 คำถาม
  • 2 คำถาม เกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง
  • 2 คำถามเกี่ยวกับ ประสบการณ์
  • 2 คำถามซักประวัติ
 • คำตอบ ควรจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วินาที
  Keep answers to roughly 60-90 seconds.
 • เราอาจมีคำถามตาม ควรจะเป็นบทสนทนา
  We may have follow-ons – this is supposed to be a conversation

คำถามเบื้องต้น Introductory Questions

 • แนะนำตัวเอง
  Tell me a little bit about yourself
 • ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่
  Why do you want to work here?

คำถาม ประสบการณ์  Experience Questions

 • เราจะเลือก 2  คำถามจาก 4 คำถามนี้   We will pick 2
  • ยกตัวอย่างเมื่อคุณต้อง เป็นผู้นำ เกิดอะไรขึ้นและคุณทำอะไร?
   Explain when you had to lead.  What happened and what did you do?
  • โปรดให้ตัวอย่างของโครงการที่คุณทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีม อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่คุณทำ
   Explain when you had to be part of a team.  What happened and what did you do?
  • ให้ตัวอย่างของความคิดที่คุณมีที่สามารถช่วยทีมได้ เกิดอะไรขึ้น คุณทำอะไรลงไป?
   Explain a time you had a good idea.  What happened and what did you do?
  • ให้ตัวอย่างของเวลาที่คุณล้มเหลว เกิดอะไรขึ้น? คุณทำอะไรผิด? คุณปรับปรุงได้อย่างไร
   Explain a time you failed. What happened – what did you do wrong and how did you succeed?

Fun Questions คำถามสนุก ๆ

 • เราจะให้ 2  ตัวเลือก จากการทดสอบเพื่อที่จะได้เห็นว่าคุณสามารถไปกับทีมได้ไหม สไตล์ คำถามจะประมาณนี้
 • We will give 2 questions.  This is to test your compatibility with our team.
  The styles will be whimsical like this.
 • ถ้าคุณเป็นสัตว์ประเภทหนึ่ง คุณจะเลือก สัตว์อะไร และทำไม
  If you were an animal, what would you be and why?

 • เล่าเรื่องตลกให้ฉันฟัง
  Tell me something funny

Questions for Us คำถามสำหรับเรา

 • นี่คือโอกาสที่จะทดสอบว่าคุณได้ทำการศึกษาเบื้องต้นหรือรู้เกี่ยวกับบริษัทของเราหรือไม่
  This is an opportunity to test if you researched us and our company.
 • Example:  ตัวอย่างเช่น ฉันอ่านว่าคุณขายสินค้าใน Amazon ในอนาคตคุณมีแผนไปขายที่อื่นไหม?
  I read that you sold items on Amazon; are there plans to develop sales elsewhere?

Etiquette – มารยาท

 • ประมาณ  20% ความสำคัญของการสัมภาษณ์จะเกี่ยวกับมารยาท เราต้องโต้ตอบกับลูกค้าตลอดเวลา ทีมงานจึงต้องมีลักษณะเหล่านี้
  Roughly 20% of the interviews value will be based on etiquette.  We constantly interact with clients so we expect you to represent the team well.

  • ตรงเวลา  on time
  • แต่งตัวอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไป-ไม่น้อยเกินไป
   appropriate level dress
  • การกระทำ เป็นมิตร มั่นใจ
   friendly confident demeanor
  • นำสิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครงาน บัตรประจำตัวประชาชน + ประวัติการทำงาน
   ID card and resume

Dress Codes  ระดับการแต่งตัว

Dress Codes Image
Source: University of Nebraska / Lincoln

  สำหรับการสัมภาษณ์เราต้องการการแต่งกายแบบ Business Casual