รับสมัครงาน- Ceramics

Terrestrial Company Ltd. (goterrestrial.com) is a start-up that specializes in international e-commerce and supply chain. We sell over 1000 products on Amazon.com, and supply a number of high-end hotels and restaurants with products. We are looking for a motivated individual to join our operations team.

บริษัท เทอเรสเทรียล จำกัด เป็นบริษัท Startup ก่อตั้งโดยอดีตหนึ่งในทีมก่อตั้ง Lazada และอดีตพนักงาน Amazon.com , Yahoo.com บริษัทของเราชำนาญเรื่องการ ออกแบบ ผลิต ส่ง สินค้าตกแต่งบนโต๊ะอาหาร เพื่อนำส่งไปยังประเทศอเมริกา และ จัดการระบบ Logistics ไปยังประเทศอเมริกา

ขณะนี้บริษัทของเราต้องการพนักงานมาทำงานในตำแหน่งช่างเซรามิกประจำโรงงาน และกำลังหาผู้มีประสบการณ์ทางด้านนี้หรือนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นขยันทำงานจะมาร่วมมือกันเป็นหนึ่งในทีมของเรา

สิ่งที่เราต้องการในการทำงานตำแหน่งดังกล่าว

 • ทำงานประจำโรงงานที่ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • ควบคุมดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ในการผลิตในโรงงานเซรามิกของบริษัท
 • ตรวจสอบชิ้นงานให้ได้ตามคุณภาพมาตรฐาน
 • ดูแลขั้นตอนการหล่อ,ปั้น,เคลือบ แบบและชิ้นงานเซรามิก
 • หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราจะเริ่มทดสอบความสามารถในการผลิตของชิ้นงานทันที

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเริ่มงาน

 • ทำงาน 5 วันต่ออาทิตย์ เวลา 9.00น. – 17.00น. หยุด 2 วันต่ออาทิตย์
 • ประกันสังคม
 • วันลาพักร้อน 1 วันต่อเดือน , วันหยุดราชการ 11 วันต่อปี
 • มีสิทธิ์ได้รับ ค่าล่วงเวลา 1.5 เท่า

เอกสารการส่งสมัครงาน : Cover Letter, email before interview จดหมายแนะนำตัวเอง

 • จดหมาย 1 ฉบับ (ไม่เกิน 1 หน้า A4) ภาษาไทยหรืออังกฤษ
 • แนะนำตัวคุณเอง ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่ / โทรศัพท์ / อีเมล์
 • การศึกษา
 • ประสบการณ์ที่คุณเคยได้รับที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ไม่มีรูปแบบ / ตัวอักษรแปลก ๆ ใช้หมึกสีดำและกระดาษ A4 สีขาวเท่านั้น
 • สามารถเป็น PDF หรือ .doc
 • ผู้รับ Terrestrial Company, Ltd. / Email
 • เพื่อช่วยให้เราตรวจสอบทักษะการสื่อสารผ่านลายลักษณ์อักษรของคุณ
 • ส่งก่อนมาสัมภาษณ์จริง
ใบสมัครของคุณอาจถูกปฏิเสธหากไม่มีจดหมาย Cover Letter No cover letter will likely result in a rejected application.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์จริง

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • Resume
 • Transcript
 • สำเนาใบจบการศึกษา

Telephone Screening

ขั้นตอนแรกสุดก่อนการสัมภาษณ์จริง (ทางโทรศัทพ์)

สำหรับขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนของการสัมภาษณ์แบบคัดกรองเบื้องต้นและรวมถึงอธิบายขั้นตอน รายละเอียด นัดเวลาสำหรับการสัมภาษณ์จริงในภายหลัง ซึ่งในขั้นตอนนี้คุณจะได้รับคำเชิญในการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ทางเราจะส่งข้อมูลการนัดเวลาที่จะโทรเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแรก หากคุณได้รับคำเชิญซึ่งหมายความว่า Resume ของคุณได้ผ่านการพิจารณาและเราขอเสนอโอกาสในการสัมภาษณ์ให้คุณ

 • ขั้นตอนการสัมภาษณ์ของเราอิงจากการให้คะแนนเป็นส่วน มีความยุติธรรม
 • หากผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้ว จะมีการนัดสัมภาษณ์จริงที่ สำนักงาน Terrestrial ผ่านคณะกรรมการ 3 คน

ขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

Interview Prep วิธีเตรียมการสัมภาษณ์งานจริง (หลังจากได้รับคำเชิญนัดสัมภาษณ์จริง)

ขั้นตอนเตรียมการสัมภาษณ์งาน  Preparation process 

ทางบริษัทขอให้ผู้สมัครงานที่มีความสนใจเข้าร่วมทีมศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของหัวข้อดังกล่าว

 1. การออกแบบสินค้า  Product Design (ศึกษาแคตตาล็อกของเราก่อนอย่างรอบคอบ)
 2. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท Terrestrial อ่านข้อมูลใน เว็ปไซต์ของบริษัท รวมถึงบทความต่างๆที่เรามี
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
  1. Amazon.com
  2. Fulfillment by Amazon (FBA)
 4. เตรียมตัวและฝึกตอบคำถาม ทางเรามีคำถามที่จะถามให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวตอบคำถามได้

INTERVIEW– สำหรับปริญญาตรี

ลักษณะการสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย)

 • การทักทาย Greetings
 • คำถามจากเรา 8 คำถาม
 • การตอบคำถามของคุณ

Interview Questions คำถามสัมภาษณ์

 • 8 คำถาม
  • 2 คำถาม เกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง (Introduction)
  • 2 คำถามเกี่ยวกับ ประสบการณ์ (Experience)
  • 2 คำถามทางเทคนิค (Technical)
  • 2 คำถามซักประวัติ
 • คำตอบ ควรจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วินาที
  Keep answers to roughly 60-90 seconds.
 • เราอาจมีคำถามตาม ควรจะเป็นบทสนทนา
  We may have follow-ons – this is supposed to be a conversation

คำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง Introductory Questions

 • แนะนำตัวเอง
  Tell me a little bit about yourself
  • คำตอบที่ดี ควรเลือก 2-3 ลักษณะของคุณ และอธิบาย
  • คำตอบที่ไม่ดี คือการท่องประวัติย่อ (เพราะเราสามารถอ่านได้)
 • ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่
  Why do you want to work here?
  • เป็นโอกาสของคุณที่จะแสดงให้เราเห็น ว่าคุณได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

คำถามเกี่ยวกับ ประสบการณ์  Experience Questions

 • เราจะเลือก 2  คำถามจาก 4 คำถามนี้   We will pick 2
  • ยกตัวอย่างเมื่อคุณต้อง เป็นผู้นำ เกิดอะไรขึ้นและคุณทำอะไร?
   Explain when you had to lead.  What happened and what did you do?
  • โปรดให้ตัวอย่างของโครงการที่คุณทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีม อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่คุณทำ
   Explain when you had to be part of a team.  What happened and what did you do?
  • ให้ยกตัวอย่างความคิดที่คุณมีและคิดว่าดี เพื่อสามารถช่วยทีมได้ คุณจะทำอะไร?
   Explain a time you had a good idea.  What happened and what did you do?
  • ให้ตัวอย่างของเวลาที่คุณล้มเหลว เกิดอะไรขึ้น? คุณทำอะไรผิด? คุณปรับปรุงได้อย่างไร
   Explain a time you failed. What happened – what did you do wrong and how did you succeed?

คำถามทางเทคนิค Technical Questions x2

เราจะเลือก 2 คำถามจาก 4 คำถามเหล่านี้ (We will pick 2)

 • เราจะมีตัวอย่างสินค้า 3-4 แบบที่เราทำ เราจะถามว่าคุณจะทำสินค้าชิ้นนั้นขึ้นมาอย่างไร? (We will show you 3-4 designs of things we make, and we will ask how you produce them. )
 • อธิบายวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผา Bisque ทีละขั้นตอน เริ่มจากขั้นแรก การสร้างแนวคิด จนถึง ขั้นสุดท้าย
 • การ QC : กรณีที่สินค้างานเซรามิกผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้ว และเราเจอตำหนิบนชิ้นงาน ทั้งจากเคลือบหรือบริเวณอื่น ๆ จะสร้างกระบวนการ QC และแก้ไขอย่างไร?
 • ในกรณีที่ลูกค้าของเราต้องการเพิ่มความด้าน/ลดความเงาของเคลือบ ซึ่งมีความด้านกว่าปกติที่ทางสตูดิโอทำ คุณมีคำแนะนำในปรับเคลือบอย่างไร ให้ยังคงมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดปัญหา

Fun Questions คำถามสนุก ๆ

 • เราจะให้ 2  คำถาม เพื่อที่จะได้เห็นว่าคุณสามารถทำงานไปกับทีมได้หรือไม่ สไตล์คำถามจะประมาณนี้
 • We will give 3 questions.  This is to test your compatibility with our team.
  The styles will be whimsical like this.
 • ถ้าคุณเป็นสัตว์ประเภทหนึ่ง คุณจะเลือก สัตว์อะไร และทำไม (If you were an animal, what would you be and why?)
 • เล่าเรื่องตลกให้ฉันฟัง (Tell me something funny)

Questions for Us คำถามสำหรับเรา

 • เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้ถามเกี่ยวกับบริษัทของเราหรือลักษณะของงาน
 • นี่คือโอกาสที่จะทดสอบว่าคุณได้ทำการศึกษาเบื้องต้นหรือรู้เกี่ยวกับบริษัทของเราหรือไม่
  This is an opportunity to test if you researched us and our company.
 • Example:  ตัวอย่างเช่น ฉันอ่านว่าคุณขายสินค้าใน Amazon ในอนาคตคุณมีแผนไปขายที่อื่นไหม?
  I read that you sold items on Amazon; are there plans to develop sales elsewhere?

Etiquette – มารยาท

 • ประมาณ  20% ความสำคัญของการสัมภาษณ์จะเกี่ยวกับมารยาท พนักงานจึงต้องมีลักษณะเหล่านี้
  Roughly 20% of the interviews value will be based on etiquette. we expect you to represent the team well.
  • ตรงเวลา  on time
  • แต่งตัวอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไป-ไม่น้อยเกินไป
   appropriate level dress
  • การกระทำ เป็นมิตร มั่นใจ
   friendly confident demeanor
  • นำสิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครงาน บัตรประจำตัวประชาชน + ประวัติการทำงาน
   ID card and resume

_______________________________

INTERVIEW– สำหรับปริญญาโท

คำแนะนำ

 • แนะนำฝึกพูดหน้ากระจก 60-90 วินาทีเพื่อฝึกความมั่นใจในการตอบคำถามของคุณ
 • คำตอบที่มีอยู่แล้วในเรซูเม่ไม่ควรนำมาตอบเราเพราะเราสามารถอ่านข้อมูลของคุณได้ในจากเรซูเม่ที่คุณส่งมา
 • อาจมีคำถามเพิ่มต่อเนื่องจากคำถามหลักเพื่อดูความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะมาสัมภาษณ์
 • เราจะถามคำถามเหล่านี้โปรดเตรียมคำตอบให้พร้อม

คำถามแนะนำตัวเอง 2 คำถาม

 • คำแนะนำ โปรดอย่าแนะนำตัวเองด้วยการพูดชื่อ อายุ สถานที่เรียน ที่อยู่ ที่เกิดหลังจากเรียนจบที่ xxx ไปเรียนต่อที่ xxx
 • คำตอบที่ดีควรเป็นในลักษณะ
  • ฉันชื่อ xxx จากที่เห็นในเรซูเม่แล้วนั้นฉันสามารถทำงานร่วมกับบริษัทได้ ฉันมีความสามารถที่จะเป็นผู้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี…
  • ความสามารถในการเป็นผู้นำของฉันนั้นสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ในช่วงอายุ 20 ปีที่ฉันได้ทำงานและเป็นหัวหน้าโปรเจค….. ฯลฯ
  • ฉันสามารถเสียสละตัวเองให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เมื่อมีปัญหาและคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาเมื่อพวกเขาต้องการ จึงทำให้ความสามารถในร่วมทีมของฉันนั้นไม่เคยเกิดปัญหาที่ร้ายแรง…..
  • สุดท้ายแล้วฉันสามารถใช้ความสามารถของฉันในการวางแผนให้เข้ากับทีมของคุณเพราะจากประสบการณ์ที่เคยได้ทำโครงการ…. ฯลฯ

Leadership & Teamwork

 • สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทนั้นทางเรามีความสนใจในศักยภาพของการเป็นผู้นำ การจัดการทั้งด้านคนและงาน รวมถึงความสามารถทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับลักษณะงาน
 • ในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นั้นคุณสามารถแสดงทักษะของคุณทั้งด้านการวางแผนรวมไปถึงการลงมือทำให้เห็นภาพได้มากที่สุด
 • การทำงานของบริษัทเรานั้นจัดทำการวัดผลจากงานของทีมโดยรวม ในความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จำนวนที่ต้องสอดคล้องกับราคาต้นทุนและรวมไปถึงระยะเวลาในการผลิตอีกเช่นกัน
 • ตัวอย่างคำถาม
  • โปรดอธิบายหากมีเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิตหรือการทำงานไม่ทันตามเป้าหมาย คุณจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรและอธิบายว่าคุณมีวิธีป้องกันมันอย่างไรไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งภายหลัง
  • โปรดอธิบายถึงเหตุการณ์หากเพื่อนร่วมทีมของคุณทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ คุณจะทำอย่างไร? เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วแก้ไขปัญหานี้ให้กับเขา ที่ผ่านมาคุณแก้ไขมันได้อย่างไร หากแก้ไขไม่สำเร็จในครั้งก่อนคุณจะทำมันอย่างไรในครั้งนี้?

คำแนะนำ คำตอบไม่จำเป็นต้องพ่วงกับบริษัทหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือมีพนักงานจำนวนมากที่คุณเคยทำมา คำตอบที่ดีควรจะเป็นคำตอบที่โชว์ให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงศักยภาพ แนวความคิดการมีความเป็นผู้นำได้

Technical

 • สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท ความสามารถทางเทคนิคควรจะเชื่อมโยงกับการผลิต เรามีความคาดหวังว่าคุณจะมีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการการผลิต Flowchart รวมถึงระบบการ QC
 • หากทางบริษัทผลิตสินค้าได้ 200 ชิ้นต่อวัน วิธีการที่คุณจะใช้ในการแนะนำระบบ QC มีอะไรบ้าง? โปรดอธิบาย

    1.วิธีวัดคุณภาพของเซรามิค โดยมีการตัวอย่างเทียบจะทำได้อย่างไร?

    2. คุณสามารถฝึกเพื่อนร่วมทีมให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างไร?

 • สมมติบริษัทเราต้องการผลิตสินค้าให้ได้ 2,000ชิ้นต่อเดือน แล้วเตาเผาของเราสามารถผลิตได้วันละ 100 ชิ้นต่อวัน และแรงงานมีทั้งหมด 3 คนรวมถึงตัวคุณด้วย โดยมีข้อกำหนดเวลาทำงาน 5 วันต่ออาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง(ไม่ควรทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง) คุณจะบริหารหรือทำอย่างไรโดยคำนึงถึงการจัดการตารางการทำงาน

คำถามสำหรับเรา (0-5คำถาม)

คำแนะนำ นี่คือหัวข้อสำคัญในการสัมภาษณ์งาน โดยเราคาดหวังให้คุณมีคำถามเพื่อทำความรู้จักกับบริษัทของเรามากขึ้น และคำถามเหล่านี้จะแสดงว่าคุณได้ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทมามากน้อยแค่ไหนและมีความประสงค์ร่วมงานกับเรามากน้อยแค่ไหน โดยเราแนะนำให้คุณหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ Social Media และ Catalog

ตัวอย่างคำตอบที่ดี

 • ฉัน/ผมเห็นใน Catalog ของคุณงานเซรามิคไม่ว่าจะชาม จาน ถ้วย ทางบริษัทมีแผนขยายหมวดของเซรามิคอีกหรือไม่?
 • บริษัทสามารถให้โอกาสในการเรียนรู้อะไรบ้าง?
 • บริษัทของคุณมีทางเลือกที่จะสามารถย้ายตำแหน่งหรือฝ่ายอื่นภายในองค์กรได้หรือไม่

ตัวอย่างคำถามที่ไม่ดี

 • ฉันจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่
 • ฉันจะได้รับวันหยุดกี่วัน

Dress Codes  ระดับการแต่งตัว

Dress Codes Image
Source: University of Nebraska / Lincoln

  สำหรับการสัมภาษณ์เราต้องการการแต่งกายแบบ Business Casual