รับสมัครงาน- Logistics Intern

Terrestrial Company Ltd. (goterrestrial.com) is a start-up that specializes in international e-commerce and supply chain. We sell over 1000 products on Amazon.com, and supply a number of high-end hotels and restaurants with products. We are looking for a motivated individual to join our operations team.

Terrestrial เป็นบริษัทส่งออกสินค้าทางเรือโดยตู้คอนเทนเนอร์ เราจัดส่งตู้มากกว่า 20 ตู้ต่อปี ไปสหรัฐอเมริกา เราเป็นบริษัท Supply Chain ในรูปแบบ E-Commerce ช่องทางต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และส่งสินค้าไปขายในตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Amazon.com

สิ่งที่เราต้องการในการทำงานตำแหน่งดังกล่าว

ฝ่ายโลจิสติกส์ (Logistics)

 • ตรวจสอบเอกสารการส่งออกของลูกค้า อาทิ Pack List, Export Pack List
 • ตรวจสอบเอกสารการส่งออกอื่น ๆ
 • พิธีการศุลกากร
 • สร้าง Scan File, Barcode, Label ที่จำเป็นต่อการส่งออก
 • สร้าง Shipment Plan สำหรับ Amazon
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่นการนับสต็อกสินค้า การแพ็ค
 • (อาจมีโอกาสเรียนรู้ฝ่ายอื่น ๆ ร่วมด้วย )

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเริ่มงาน

 • ทำงาน 5 วันต่ออาทิตย์ เวลา 8.45 น. – 17.00น. หยุด 2 วันต่ออาทิตย์
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • การฝึกอบรมสำหรับการฝึกทำงานจริง
 • มีพนักงานประจำคอยช่วยและสอนงาน

Telephone Screening

ขั้นตอนแรกสุดก่อนการสัมภาษณ์จริง (ทางโทรศัทพ์)

สำหรับขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนของการสัมภาษณ์แบบคัดกรองเบื้องต้น

 • ขั้นตอนการสัมภาษณ์ของเราอิงจากการให้คะแนนเป็นส่วน มีความยุติธรรม
 • หากผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้ว จะมีการนัดสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ 3 คน ทาง Conference call (Latest update: 20222701)

ขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

Interview Prep วิธีเตรียมการสัมภาษณ์งานจริง (หลังจากได้รับคำเชิญนัดสัมภาษณ์จริง)

ขั้นตอนเตรียมการสัมภาษณ์งาน  Preparation process 

ทางบริษัทขอให้ผู้สมัครงานที่มีความสนใจเข้าร่วมทีมศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของหัวข้อดังกล่าว

 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท Terrestrial อ่านข้อมูลใน เว็ปไซต์ของบริษัท รวมถึงบทความต่างๆที่เรามี
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซเบื้องต้น
  1. Amazon.com
  2. Fulfillment by Amazon (FBA)
 3. เตรียมตัวและฝึกตอบคำถาม ทางเรามีคำถามที่จะถามให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวตอบคำถามได้

INTERVIEW– สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

ลักษณะการสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย)

 • การทักทาย Greetings
 • คำถามจากเรา 7 คำถาม
 • การตอบคำถามของคุณ

Interview Questions คำถามสัมภาษณ์

 • 7 คำถาม
  • 2 คำถาม เกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง (Introduction)
  • 1 คำถามเกี่ยวกับ ประสบการณ์ (Experience)
  • 3 คำถามทางเทคนิค (Technical)
  • 1 คำถามซักประวัติ
 • เราอาจมีคำถามตาม ควรจะเป็นบทสนทนา
  We may have follow-ons – this is supposed to be a conversation

คำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง Introductory Questions

 • แนะนำตัวเอง
  Tell me a little bit about yourself
  • คำตอบที่ดี ควรเลือก 2-3 ลักษณะของคุณ และอธิบาย
  • คำตอบที่ไม่ดี คือการท่องประวัติย่อ (เพราะเราสามารถอ่านได้)
 • ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่
  Why do you want to work here?
  • เป็นโอกาสของคุณที่จะแสดงให้เราเห็น ว่าคุณได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

คำถามเกี่ยวกับ ประสบการณ์  Experience Questions

ยกตัวอย่างสถานะการณ์ที่เคยร่วมทำงานกับผู้อื่น ทั้งในแง่ของผู้นำและผู้ตาม ว่ามีลักษณะอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้าง และเมื่อเจอปัญหาในสถานะการณ์นั้นแก้ไขมันอย่างไร?

Explain a situation where you had to work as a team with others, both as a follower and leader. Explain what happened including a time that you faced a problem. What happened? How did you face the issue?

คำถามทางเทคนิค Technical Questions x3

 1. ทำความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับ Warehouse Process Flow
 2. อธิบายความแตกต่างระหว่างศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) และคลังสินค้าแบบบริหารจัดการ (Fulfillment Center)
 3. กรณีที่มีลูกค้าต้องการส่งออกทางเรือและไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารบ้าง อยากให้อธิบายว่าเอกสารส่งออกทางเรือที่จำเป็นประกอบด้วยอะไรบ้าง?

1 คำถามสนุกๆ – เพื่อที่จะได้เห็นว่าคุณสามารถทำงานไปกับทีมได้หรือไม่

We will have 1 question to test your compatibility with our team.

ถ้าคุณเป็นสัตว์ประเภทหนึ่ง คุณจะเลือก สัตว์อะไร และทำไม

*โปรดเลือกสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่สุนัข (Dog)

Questions for Us คำถามสำหรับเรา

 • เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้ถามเกี่ยวกับบริษัทของเราหรือลักษณะของงาน
 • นี่คือโอกาสที่จะทดสอบว่าคุณได้ทำการศึกษาเบื้องต้นหรือรู้เกี่ยวกับบริษัทของเราหรือไม่
  This is an opportunity to test if you researched us and our company.
 • Example:  ตัวอย่างเช่น ฉันอ่านว่าคุณขายสินค้าใน Amazon ในอนาคตคุณมีแผนไปขายที่อื่นไหม?
  I read that you sold items on Amazon; are there plans to develop sales elsewhere?

ตัวอย่างคำถามที่ไม่ดี

 • ฉันจะได้ค่าตอบแทนมั้ย
 • ฉันจะได้รับวันหยุดกี่วัน

Etiquette – มารยาท

 • ประมาณ  20% ความสำคัญของการสัมภาษณ์จะเกี่ยวกับมารยาท พนักงานจึงต้องมีลักษณะเหล่านี้
  Roughly 20% of the interviews value will be based on etiquette. we expect you to represent the team well.
  • ตรงเวลา  on time
  • แต่งตัวอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไป-ไม่น้อยเกินไป
   appropriate level dress
  • การกระทำ เป็นมิตร มั่นใจ
   friendly confident demeanor

Dress Codes  ระดับการแต่งตัว

Dress Codes Image
Source: University of Nebraska / Lincoln

  สำหรับการสัมภาษณ์เราต้องการการแต่งกายแบบ Business Casual