Logistics to USA

logistics to usa by container

 

”  

บริษัทเทอเรสเทรียลตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย โดยเราขนส่งสินค้าใส่
ตู้คอนเทนเนอร์ที่โกดังของเราที่เชียงใหม่เพียงจุดเดียวรวมทุกบริการของเรา
แล้วปิดตู้ส่งออกไปอเมริกา โดยตู้จะเดินทางออกจากเชียงใหม่และไปขึ้นเรือ
ที่ท่าเรือแหลมฉบังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการขนส่งทางเรือ
เมื่อตู้คอนเทนเนอร์เดินทางถึงอเมริกาที่

ท่าเรือ Long Beach เมือง Los Angeles รัฐ California 
ตู้ก็จะขนส่งไปที่โกดังของเราเพื่อแยกประเภทสินค้าตามบริการที่เรามี

 “