Logistics to USA

logistics to usa by container

 

”  

บริษัทเทอเรสเทรียลตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย โดยเราขนส่งสินค้าใส่
ตู้คอนเทนเนอร์ที่โกดังของเราที่เชียงใหม่เพียงจุดเดียวรวมทุกบริการของเรา
แล้วปิดตู้ส่งออกไปอเมริกา โดยตู้จะเดินทางออกจากเชียงใหม่และไปขึ้นเรือ
ที่ท่าเรือแหลมฉบังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการขนส่งทางเรือ
เมื่อตู้คอนเทนเนอร์เดินทางถึงอเมริกาที่

ท่าเรือ Long Beach เมือง Los Angeles รัฐ California 
ตู้ก็จะขนส่งไปที่โกดังของเราเพื่อแยกประเภทสินค้าตามบริการที่เรามี

 “

 

Terrestrial จัดส่งสินค้าทางเรือไปอเมริกาในลักษณะของการจัดส่งแบบ LCL โดยจะแชร์พื้นที่ภายในตู้ที่มีผู้ส่งออกหลายรายและทำเอกสาร ดำเนินการการส่งออก-นำเข้าอเมริกาเพียงครั้งเดียวทั้งตู้ ทางเรามีบริการรองรับแบบ Full Service ลูกค้าสามารถรับบริการรวมเคลียสินค้าได้ เราบรรจุสินค้าภายในตู้เป็นลักษณะของพาเลทเพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และการจัดส่ง

GMA Pallet

GMA Pallet

 

 

GMA Pallet เป็นพาเลทแบบคานเว้า ใช้งานได้ 4 ทิศทาง มีขนาด 40×48 นิ้ว และความสูงไม่เกิน 45 นิ้ว ปริมาตรโดยรวมอยู่ที่ 1.5 คิว *หากจัดส่งเข้าระบบ Amazon จำกัดน้ำหนักอยู่ที่ 20 kg./กล่อง และน้ำหนักรวมทั้งพาเลทไม่เกิน 1 ตัน* แต่หากจัดส่งทั่วไปสามารถบรรจุน้ำหนักได้ไม่จำกัด

ราคาดังกล่าวเป็นราคาจัดส่งสินค้าทางเรือจากไทยไปอเมริกาถึงเพียงโกดังของเราที่อเมริกาเท่านั้น(ค่าจัดส่งระยะที่ 1) หากลูกค้าจัดส่งต่อไปยังปลายทาง ราคาดังกล่าวยังไม่รวมทั้งค่าจัดส่งไปปลายทาง หรือค่าจัดส่งเข้าระบบ FBA โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามค่าจัดส่งระยะที่ 2

การจัดส่งทางเรือจะใช้เวลาประมาณ 5-7 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การขนส่ง และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น ความหนาแน่นของท่าเรือ สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าอเมริกา