ทางเรามี สามตัวเลือกสำหรับจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกา

บริษัทของเราได้ลงทะเบียนกับ amazon.comสำหรับการใช้บริการโลจิสติกของAmazon โดยตรง
แบ่งออกเป็นสองประเภท
1. Amazon Partnered Carrier
2. Supply Chain Connect

L.A WAREHOUSE
ส่งไปโกดังบริษัท

ส่งสินค้าจากโกดังที่เชียงใหม่ไปยังโกดังบริษัทที่อเมริกา และ ลูกค้ากดำเนินการต่อเอง

APC – SCC
ส่งไปโกดังอเมซอน

ส่งสินค้าจากไทยไปยังโกดังอเมซอนโดยใช้บริการ ระบบ ของอเมซอน

DOOR TO DOOR
ส่งไปยังปลายทางอื่น

ส่งสินค้าจากไทยไปยังโกดังอเมซอนหรือปลายทาง