บริการของเรา- TH

ส่งของไปที่อเมริกา

1.การส่งสินค้าไปถึงมือผู้รับที่ประเทศอเมริกา รวมถึงโกดังอเมซอน

2.การส่งสินค้าไปยังโกดังบริษัทที่ประเทศเอมริกา

3.เก็บสินค้าไว้ที่โกดังที่ประเทศอเมริกา

การฝากขายบนเว็บamazon.com

  1. ฝากขายโดยตรง

บริการอื่นๆของเรา

  • การถ่ายภาพสำหรับค่าขายออนไลน์
  • คอนซัอลให้คำปรึกษา
  • การทำลิ๊สติ้งสินค้าสำหรับอเมซอน
  • การแพ็คสิ้นค้า
  • เอกสารและการติดฉลาก ต่างๆ ของสินค้าที่ขายบนอเมซอน