การหาพิกัดรหัสสถิติ HS และ HTS Code พร้อมวิธีการคิดค่าภาษีนำเข้า

HS Code หรือ HTS Code คือ รหัสที่ใช้เพื่อจำแนกและกำหนดสินค้าที่ซื้อขายระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ในการนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศสินค้า และสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองในเว็บไซต์ https://hts.usitc.gov/