Amazon Tip : วิธีการเปิด Case กับ Amazon.com

  • by

สำหรับผู้ขายบนเว็บไซต์ออนไลน์อย่าง Amazon.com จะมีระบบที่เรียกว่า Amazon Seller Central ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้แบรนด์หรือผู้ค้าสามารถจัดการร้านค้าและธุรกิจของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในบทความนี้จะยกวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้านค้า ตัวสินค้า การชำระเงินหรือปัญหาอื่น ๆ ที่กระทบต่อผู้ขายเอง ซึ่งวิธีดังกล่าวนั้นเรียกว่าการเปิด Case กับทาง Amazon

การเปิด Case คืออะไร ?

การเปิด Case คล้าย ๆ กับการส่งเรื่อง หรือยื่นเรื่องเพื่อให้ทาง Amazon ตรวสอบและแก้ไข โดยจะเป็นการส่งข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร และยื่นเรื่อง

ปัญหาที่มักพบ และต้องเปิด Case กับทาง Amazon

ยกตัวอย่างปัญหาที่มักพบ

  • สต็อกสินค้าหายโดยไม่มีสาเหตุ | มีปัญหากับสต็อกสินค้า
  • ได้รับรีวิวที่ไม่เป็นความจริง
  • Listing สินค้าไม่ถูกต้อง
  • หมวดหมู่สินค้าไม่ตรงกับสินค้า
  • ปัญหาเกี่ยวกับ Shipment
  • หรือปัญหาอื่น ๆ

ขั้นตอนการเปิด Case กับทาง Amazon

ขั้นตอนมีไม่มากในการเปิดเคส เพียงผู้ขายต้องลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีผู้ขายของ Amazon Seller Central เสียก่อน

1. คลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ (Help)” ที่มุมขวาบนของเมนู

การเปิด Case บน Amazon ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 1

2.เลือนมาที่ส่วนล่างสุดในส่วนของ Need more help? และคลิก “Get Support” เพื่อติอต่อขอเปิด Case

การเปิด Case บน Amazon ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

3. จะปรากฏหัวข้อ What service can we help you with? เลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของเรา คลิก Selling on Amazon | Listing and selling on http://www.amazon.com

การเปิด Case บน Amazon ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

4.หลังนั้นจะปรากฏหน้าการเปิด Case ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องเขียนอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับยื่นเรื่อง

การเปิด Case บน Amazon ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 หน้าต่างการขอเปิด Case

เมื่อเขียนอธิบายปัญหาคุณสามารถเลือกรายการหัวข้อที่ตรงกับปัญหาของคุณได้ เพื่อให้ Amazon ได้แก้ไขปัญหาให้กับคุณในเบื้องต้น แต่หากปัญหาที่คุณพบนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ในตัวเลือกดังกล่าวคุณต้องยื่นเรื่องเพื่อติดต่อกับตัวแทน Seller Central ผ่านปุ่ม “ติดต่อเรา” โดยตรง

ตัวอย่างการเปิด Case บน Amazon
ตัวอย่างการกรอก *ต้องทำให้ถึงขั้นตอนนี้เพื่อให้ปัญหาถูกแก้ไข

ทริคการเขียนเพื่อให้ปัญหาถูกแก้ และยื่นเรื่องถึงตัวแทน Seller Central

  1. เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้น หลายเลข Shipment รหัสสินค้า ASIN หรือ UPC และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ตัวแทน Seller Central

2. ใช้คำสุภาพ หรือ คำวิเศษ(magic words) ตัวอย่างเช่น please – ได้โปรด

3.กรอกรายละเอียด และผ่านขั้นตอนต่าง ๆ จนไปถึงติดต่อ Seller Central โดยตรง (ปุ่ม SEND) เพื่อให้เรื่องยื่นถึงตัวแทน


หากต้องการตรวจสอบ Case ที่ยื่นต้องไปที่ไหน?

กรณีที่คุณได้ทำการยื่น Case ต่าง ๆ ไปกับทาง Amazon คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองด้วยวิธีต่อไปนี้ :

คลิก Help > คลิกปุ่ม Launch Case Log > ตรวจสอบ Case ที่ยื่น

การตรวจสอบ Case ที่เปิดกับ Amazon

สำหรับผู้ขายที่พบกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้านค้า Shipment สินค้าสามารถยื่น Case ได้ตามวิธีที่ทาง Terrestrial ได้แนะนำมาข้างต้น โดยระยะเวลาการแก้ไข Case นั้นขึ้นอยู่กับปัญหาที่ยื่นใช้เวลาตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนไปถึง 1 เดือน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.