Shipping to USA
goterrestrial

Our Services

( Warehousing, Packaging, Quality Control, E-commerce, Amazon Supply Chain Connect )

บริการส่งออกทางเรือจากไทยไปอเมริกาโดยตู้คอนเทนเนอร์ สามารถส่งได้ทั้งพาเลทและเป็นกล่อง

ระบบบริการคลังสินค้าที่อเมริกาที่เมือง
Los Angeles รัฐ California

เชื่อมต่อกับระบบ Amazon FBA 
ที่ Amazon Thailand แนะนำ

Statistic Terrestrial

TRACKING

Container NO.2116
[MSC ALTAIR V.FV141A]
Container NO.2117
[MSC VEGA V.FV146A]
Container NO.2118
[MSC BEATRICE FV150A]
Lastest News
📍 งานสัมนาออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ

Amazon Global Selling Thailand จะจัดงานสัมนาออนไลน์ขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2022

News 20220118
📢ข่าวประกาศวันที่ 18 มกราคม 2565

อัตราค่าบริการการจัดส่งพาเลทล่าสุดอัปเดตวันที่ 18 มกราคม 2565

ประกาศกำหนดการส่งตู้ออกปี 2022 นี้

กำหนดการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงการวางแผนสำหรับการส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ในปี 2022 ที่จะถึงนี้ ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยด้านอื่นๆ

Our Business

Our Partners