Operations & Logistics

การเตรียมพร้อมก่อนจัดส่งไปอเมริกาหรือปลายทาง Amazon FBA

สำหรับมือใหม่ที่ต้องการจัดส่งสินค้าไปยังอเมริกาผ่านบริการโลจิสติกส์ของบริษัทเทอเรสเทรียลนั้น การเตรียมตัวสำหรับก่อนจะจัดส่งไปอเมริกานั้นมีอะไรบ้าง เทอเรสเทรียลได้สรุปมาทั้งหมด 7 หัวข้อหลัก ๆ ให้เพื่อใช้ในการเตรียมพร้อมในการส่งไปอเมริกา ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในการจัดเตรียมสินค้าและการแพ็คสินค้าที่เหมาะสมไว้ในบทความนี้ 1.) ตรวจสอบสินค้าว่าทางเป็นสินค้าที่ทางบริษัทเทอเรสเทรียลสามารถส่งได้หรือไม่ ประเภทสินค้าที่ห้ามส่งออกทางเรือนั้นถูกกำหนดเป็นประเภทสินค้าที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายแต่ละประเทศและบางประเภทต้องมีเอกสารการส่งออกที่ครบถ้วน บางประเภทจะต้องทำการขออนุญาติเพื่อส่งออกและนอกไปจากนั้นต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง แต่สำหรับทาง Terrestrial แล้วได้ระบุประเภทสินค้าที่จะไม่ส่งออกไว้แล้วโดยมีรายการดังนี้ 2.) ตรวจสอบป้ายฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามประเภทสินค้าและกฎนำเข้าอเมริกา หากเราต้องการทำการค้าหรือมีลูกค้าอยู่ที่ปลายทางประเทศใด ตามกฎหมายนำเข้าก็ต้องมีเอกสารและฉลากนำเข้าที่ถูกต้องของประเทศนั้นด้วย เช่นเดียวกันซึ่งสามารถพบเห็นได้จากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมาขายในห้าง เช่น Tops Supermarket ฉลากนั้นก็จะมีการแปะสติ๊กเกอร์ทับตามกฎนำเข้าของประเทศไทยด้วย  … Read More »การเตรียมพร้อมก่อนจัดส่งไปอเมริกาหรือปลายทาง Amazon FBA

ประเภทของคลังสินค้า

มารู้จักประเภทของคลังสินค้ากันดีกว่า

  • by

อย่างที่ทราบกันดีโดยทั่วไปคลังสินค้าจะทำหน้าที่จัดเก็บสินค้า, วัตถุดิบ หรือเก็บงานระหว่างการผลิต เป็นหลักแต่ทราบกันหรือไม่ คลังสินค้านั้นจริงๆแล้วสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปโดยจะขึ้นอยู่กับการแบ่งประเภท โดยจำแนกหลัก ๆ  ได้ดังนี้1. ตามลักษณะธุรกิจ  2. ตามลักษณะงาน และ 3. ตามลักษณะสินค้า 1. ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะธุรกิจ คลังสาธารณะ (Public Warehouse) เนื่องจากคลังเก็บสินค้าสาธารณะจะมีสินค้าที่มาจากหลายๆบุคคลที่เป็นเจ้าของและมาฝากสินค้าโดยจ่ายค่าเช่าในการจัดเก็บ ทำให้คลังสินค้าประเภทนี้สินค้าที่ค่อนข้างหลากหลายในพื้นที่ และองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็จำเป็นต้องออกแบบให้ยืดหยุ่นกับสินค้าแต่ละประเภทด้วยเช่นกัน ข้อดี ข้อเสีย… Read More »มารู้จักประเภทของคลังสินค้ากันดีกว่า

รู้จักคำศัพท์โลจิสติกส์ Floor Load กับ Pallet load

ตู้คอนเทนเนอร์เป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งสินค้า โดยการโหลดสินค้านั้นจะมี 2 คำศัพท์ที่ใช้เรียก โหลดบนพื้นและพาเลท

53ft Container

ตู้คอนเทนเนอร์ 53 ฟุต – 53ft Container

สำหรับในประเทศไทยคุณอาจเคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วตั้งแต่ขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต ไปจนถึง 45 ฟุต ซึ่งเป็นขนาดตู้มาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม จนมีหน่วยในการนับปริมาณตู้คือ TEUs ที่ย่อมาจาก Twenty Foot Equivalent Units โดยเทียบกับปริมาณตู้ที่ขนาดเริ่มต้นตั้งแต่อดีตคือ 20 ฟุต นั่นเอง สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดตู้ไซซ์อื่นๆ ได้ที่ลิงก์นี้ : รู้ประวัติความเป็นมาของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์… Read More »ตู้คอนเทนเนอร์ 53 ฟุต – 53ft Container

QC Checklists คืออะไร พร้อมตัวอย่าง

  • by

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรืออยู่ระหว่างกระบวนการผลิต ย่อมต้องการการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management) ซึ่งก่อนจะกำหนดแผน QC(Quality Control) ขึ้นมา แต่ละองค์กรมักเจอปัญหาให้แต่ละจุด ซึ่งสามารถแบ่งปัญหาคุณภาพเป็น 2 ประเด็น 1.) ปัญหาคุณภาพที่ต้องการแก้ไข คือ ความบกพร่องที่เกิดขึ้นในตัวผลิตภัณฑ์และเป็นสิ่งที่ไม่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า 2.) ปัญหาคุณภาพที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย คือ การยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน … ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็นระบบมักจะต้องผ่าน 2 ขั้นตอนนี้ก่อนที่จะเป็นแผน 1.)… Read More »QC Checklists คืออะไร พร้อมตัวอย่าง

10 อันดับสินค้าส่งออกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย

  • by

จากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาลงทั่วโลกในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อตลาดส่งออกอย่างมากต่อไทยทำให้มีความชะลอตัวลง แต่ก็มีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงภายหลังที่ผ่านมา โดยในบทความนี้ได้รวบรวมสินค้าส่งออกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 10 รายการมาอัปเดตให้ทุกคนทราบกัน! สินค้าอุปโภคบริโภค หรือ Consumer Product คือ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาโดยผู้บริโภคในขั้นสุดท้าย (End User) มีวัตถุประสงค์ในการซื้อไปใช้เพื่อบริโภคโดยส่วนตัวหรือซื้อมาเพื่อบริโภคในหน่วยของครัวเรือน ตัวอย่างเช่น อาหาร สบู่ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างจาน… Read More »10 อันดับสินค้าส่งออกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย

Top 10 export thailand 2021

Top 10 สินค้าส่งออกของไทยปี 2021

จากวิดีโอของเราในยูทูปที่เราได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปี 2020 กันไปในคลิปข้างต้นนั้น สำหรับในบทความนี้เราจะมาอัปเดตกันว่าในปี 2021 ที่ผ่านมานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเลขมูลค่าการส่งออกไปอย่างไรบ้าง อันดับที่ 10 : เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็ก 214,341 ล้านบาท มูลค่าส่งออกปี 2021 อยู่ที่ 214,341 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 31% จากปี 2020 ที่มีมูลค่าอยู่ที่… Read More »Top 10 สินค้าส่งออกของไทยปี 2021