Operations & Logistics

ประเภทของคลังสินค้า

มารู้จักประเภทของคลังสินค้ากันดีกว่า

  • by

อย่างที่ทราบกันดีโดยทั่วไปคลังสินค้าจะทำหน้าที่จัดเก็บสินค้า, วัตถุดิบ หรือเก็บงานระหว่างการผลิต เป็นหลักแต่ทราบกันหรือไม่ คลังสินค้านั้นจริงๆแล้วสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปโดยจะขึ้นอยู่กับการแบ่งประเภท โดยจำแนกหลัก ๆ  ได้ดังนี้1. ตามลักษณะธุรกิจ  2. ตามลักษณะงาน และ 3. ตามลักษณะสินค้า 1. ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะธุรกิจ คลังสาธารณะ (Public Warehouse) เนื่องจากคลังเก็บสินค้าสาธารณะจะมีสินค้าที่มาจากหลายๆบุคคลที่เป็นเจ้าของและมาฝากสินค้าโดยจ่ายค่าเช่าในการจัดเก็บ ทำให้คลังสินค้าประเภทนี้สินค้าที่ค่อนข้างหลากหลายในพื้นที่ และองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็จำเป็นต้องออกแบบให้ยืดหยุ่นกับสินค้าแต่ละประเภทด้วยเช่นกัน ข้อดี ไม่เสียต้นทุนในการลงทุนสร้างคลังสินค้าของตัวเอง… Read More »มารู้จักประเภทของคลังสินค้ากันดีกว่า

รู้จักคำศัพท์โลจิสติกส์ Floor Load กับ Pallet load

ตู้คอนเทนเนอร์เป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งสินค้า โดยการโหลดสินค้านั้นจะมี 2 คำศัพท์ที่ใช้เรียก โหลดบนพื้นและพาเลท

53ft Container

ตู้คอนเทนเนอร์ 53 ฟุต – 53ft Container

สำหรับในประเทศไทยคุณอาจเคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วตั้งแต่ขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต ไปจนถึง 45 ฟุต ซึ่งเป็นขนาดตู้มาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม จนมีหน่วยในการนับปริมาณตู้คือ TEUs ที่ย่อมาจาก Twenty Foot Equivalent Units โดยเทียบกับปริมาณตู้ที่ขนาดเริ่มต้นตั้งแต่อดีตคือ 20 ฟุต นั่นเอง สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดตู้ไซซ์อื่นๆ ได้ที่ลิงก์นี้ : รู้ประวัติความเป็นมาของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์… Read More »ตู้คอนเทนเนอร์ 53 ฟุต – 53ft Container

QC Checklists คืออะไร พร้อมตัวอย่าง

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรืออยู่ระหว่างกระบวนการผลิต ย่อมต้องการการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management) ซึ่งก่อนจะกำหนดแผน QC(Quality Control) ขึ้นมา แต่ละองค์กรมักเจอปัญหาให้แต่ละจุด ซึ่งสามารถแบ่งปัญหาคุณภาพเป็น 2 ประเด็น 1.) ปัญหาคุณภาพที่ต้องการแก้ไข คือ ความบกพร่องที่เกิดขึ้นในตัวผลิตภัณฑ์และเป็นสิ่งที่ไม่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า 2.) ปัญหาคุณภาพที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย คือ การยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน … ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็นระบบมักจะต้องผ่าน 2 ขั้นตอนนี้ก่อนที่จะเป็นแผน 1.)… Read More »QC Checklists คืออะไร พร้อมตัวอย่าง

10 อันดับสินค้าส่งออกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย

จากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาลงทั่วโลกในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อตลาดส่งออกอย่างมากต่อไทยทำให้มีความชะลอตัวลง แต่ก็มีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงภายหลังที่ผ่านมา โดยในบทความนี้ได้รวบรวมสินค้าส่งออกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 10 รายการมาอัปเดตให้ทุกคนทราบกัน! สินค้าอุปโภคบริโภค หรือ Consumer Product คือ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาโดยผู้บริโภคในขั้นสุดท้าย (End User) มีวัตถุประสงค์ในการซื้อไปใช้เพื่อบริโภคโดยส่วนตัวหรือซื้อมาเพื่อบริโภคในหน่วยของครัวเรือน ตัวอย่างเช่น อาหาร สบู่ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างจาน… Read More »10 อันดับสินค้าส่งออกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย

Top 10 export thailand 2021

Top 10 สินค้าส่งออกของไทยปี 2021

จากวิดีโอของเราในยูทูปที่เราได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปี 2020 กันไปในคลิปข้างต้นนั้น สำหรับในบทความนี้เราจะมาอัปเดตกันว่าในปี 2021 ที่ผ่านมานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเลขมูลค่าการส่งออกไปอย่างไรบ้าง อันดับที่ 10 : เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็ก 214,341 ล้านบาท มูลค่าส่งออกปี 2021 อยู่ที่ 214,341 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 31% จากปี 2020 ที่มีมูลค่าอยู่ที่… Read More »Top 10 สินค้าส่งออกของไทยปี 2021

10 อันดับ สายเรือขนส่งตู้สินค้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปี 2021

10 อันดับสายเรือขนส่งตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกปี 2021

ในบทความ 10 อันดับสายเรือขนส่งตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในปี 2019 เราได้เรียงลำดับสายเรือที่มีขนาดใหญ่ไว้ ลองมาดูในปี 2021 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกับลำดับเหล่านั้นหรือไม่ อย่างที่ทราบกันว่าบริษัทเดินเรือเป็นส่วนสำคัญในระบบ Supply Chain ทั่วโลกที่คอยขนส่งสินค้าและดำเนินการค้าข้ามประเทศ ปัจจุบันมีเรือคอนเทนเนอร์ที่สามารถใช้งานได้อยู่ประมาณ 6,200 ลำและมีความจุมากกว่า 24.9 ล้าน TEU ซึ่งอันดับที่เราได้รวบรวมมานั้นจะเทียบจากความจุ TEU ของสายการเรือนั้นๆจากข้อมูล Alphaliner วันที่ 26 สิงหาคม… Read More »10 อันดับสายเรือขนส่งตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกปี 2021

Amazon Guide: การติดฉลากอาหารให้ถูกต้องตามกฏ FDA

  • by

หนึ่งในสินค้าส่งออกจากที่นิยมอย่างหนึ่งคือ อาหาร ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาหารหลากหลายชนิด มีผู้ประกอบการทั่วประเทศ จึงไม่แปลกที่จะมีการส่งอาหารเหล่านี้ไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะการที่จะนำเข้าสินค้าที่อยู่หมวดหมู่ของอาหารจากประเทศไทยนั้นจะต้องทำตามกฏ FDA (Food and Drug Administration) หากคุณอยากนำเข้าประเทศอเมริกาเพื่อขายบน Amazon.com การขายสินค้าบน Amazon.com นั้น สำหรับสินค้าอาหาร ฉลากโภชนาการ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หากทำหรือใส่รายละเอียดไม่ครบ อาจก่อให้เกิดความเสียหายในหลายขั้นตอนและอาจส่งผลให้สินค้าของคุณไม่สามารถวางขายบนเว็บไซต์ได้ ซึ่งในบทความนี้จะมาพูดถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรอยู่บนฉลาก หากใครยังไม่ทราบว่าสินค้าประเทศไหนบ้างที่ต้องทำ… Read More »Amazon Guide: การติดฉลากอาหารให้ถูกต้องตามกฏ FDA