บริการของเรา

 

ส่งของไปที่อเมริกา

1. การส่งสินค้าไปถึงมือผู้รับที่ประเทศอเมริกา รวมถึงโกดังอเมซอน

2. การส่งสินค้าไปยังโกดังบริษัทที่ประเทศเอมริกา

3. เก็บสินค้าไว้ที่โกดังที่ประเทศอเมริกา

การฝากขายบนเว็บ amazon.com

1. ฝากขายโดยตรง

บริการอื่นๆของเรา

1. การถ่ายภาพสำหรับค่าขายออนไลน์

2. คอนซัอลให้คำปรึกษา

3. การทำลิ๊สติ้งสินค้าสำหรับอเมซอน

4. การแพ็คสิ้นค้า

5. เอกสารและการติดฉลาก ต่างๆ ของสินค้าที่ขายบนอเมซอน