Shipment Estimator

ยังไม่รวม Vat7 % และภาษีนำเข้าอเมริกา อ้างอิงจาก HTS CODE หากมีจะแจ้งไป

การหาพิกัดรหัสสถิติ HS และ HTS Code พร้อมวิธีการคิดค่าภาษีนำเข้า

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโปรดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับค่าบริการด้านการขนส่งอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในตอนนี้ทำให้ระบบโลจิสติกส์นั้นได้รับผลกระทบและคาดว่าจะส่งผลยาวไปถึงในช่วงหน้าร้อนหรือทั้งปี ในช่วงต้นปี 2565 ราคาของตู้คอนเนอร์พุ่งสูงขึ้นไปถึง 25% ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนแผนในอนาคตเราจะแจ้งให้ทราบอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อให้ลูกค้าเตรียมตัวได้ทัน