รายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายบริการ USA Storage ของ Terrestrial

USA Storage Price

*การปรับราคาในเดือนพฤษภาคมเป็นการปรับจากอัตราการคิดราคาต่อพาเลทเทียบกับพื้นที่ลูกบาศก์ฟุต โดยอัตราการคิดค่าบริการของเราตอนนี้ 1 ลูกบาศก์ฟุตอยู่ที่ 0.5$ จึงทำให้เราต้องปรับราคาค่าจัดเก็บต่อเดือนอยู่ที่ 850 บาท หรือ 25$ (1พาเลท = 50 ลูกบาศก์ฟุต)

ตัวอย่างการคิดค่าบริการฝากเก็บคลังอเมริกา

การคิดค่าบริการจะคำนวนจากคำสั่งทั้งหมดในเดือน เช่น รับเข้าในเดือน พฤษภาคม 2565 มีคำสั่งต่างๆ ดังนี้ และทางเราจะเรียกเก็บเงินในต้นเดือนมิถุนายน 2565

ยกตัวอย่าง  เดือนพฤษภาคม 2565  ใช้บริการเทอเรสเทรียลฝากเก็บคลังที่อเมริกา 2 พาเลทคิดคำนวนค่าบริการของเดือน พฤษภาคม 2565 ดังนี้

– ค่าดูแลบัญชีต่อเดือน

– มีพาเลทรับเข้าในในคลัง 2 พาเลท จำนวน 30 กล่อง 

– มีทั้งหมด 15 SKU 

– แตกพาเลท นำกล่องเรียงวางบนชั้น

– คำสั่งขาออกจำนวน 2 ครั้ง หยิบ 20 กล่อง

– ตีพาเลทใหม่ 2 ครั้ง

– คงเหลือฝากเก็บ 10 กล่อง 

Sample Storage Price

ซึ่งสำหรับบริการค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทที่เปิดบริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกานั้นส่วนใหญ่มักจะไม่มีตารางแสดงราคาแน่ชัดบนเวปไซต์ ต้องอาศัยการติดต่อสอบถามเป็นการส่วนตัวอาจทำให้ผู้ใช้บริการเบื้องต้นนั้นไม่ทราบค่าใช้จ่ายได้ทันที แต่บริษัทของเราจะเปิดเผยราคาแผนภูมิอัตราค่าบริการทั้งหมด ทางเราได้เข้าไปวิจัยสำหรับบริษัทที่เปิดบริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกา 4 บริษัทที่สามารถเข้าไปดูตารางราคาค่าบริการได้

Rates Comparison chart