Blog

ก่อนที่โลกจะรู้จักกับคอมพิวเตอร์ มนุษย์ทำการออกแบบตัวอักษรและสิ่งพิมพ์กันอย่างไร

ก่อนที่โลกจะรู้จักกับคอมพิวเตอร์ มนุษย์ทำการออกแบบตัวอักษรและสิ่งพิมพ์กันอย่างไร

สำหรับในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ หรือแล็บท็อปล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ และการทำงานด้านกราฟฟิกอย่างปฎิเสธไม่ได้ มันเป็นส่วนประกอบหลักที่จะตามมาโดยส่วนย่อยเช่น Software ต่างๆเช่น Photoshop, AI เป็นต้น ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมานั้นเราทราบกันเป็นอย่างดีว่าเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมายที่ออกมาเพื่อช่วยให้การทำงานด้านกราฟฟิกนั้นง่ายมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนที่จะต้องใช้เวลาหลายๆชั่วโมงทำให้นักออกแบบมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ผลงานนั้นๆได้มากกว่า ในบทความนี้จะลองพูดถึงลักษณะการใช้เทคนิคการออกแบบในสมัยก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ว่าพวกเขาทำมันได้อย่างไรและมีวิธีใดบ้างที่น่าสนใจ การแสดงงานกราฟฟิกบนคอมพิวเตอร์ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปี 1980 พร้อมกับการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ใหม่ในสมัยนั้นที่ชื่อว่า Macintosh computer ในสมัยนั้นการออกแบบกราฟฟิกยังคงใช้เวลานานอยู่แต่เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น X-Acto Knives : ในปัจจุบันแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือนี้เพียงคุณใช้ Software… Read More »ก่อนที่โลกจะรู้จักกับคอมพิวเตอร์ มนุษย์ทำการออกแบบตัวอักษรและสิ่งพิมพ์กันอย่างไร

Serif และ San Serif คืออะไร และเราใช้มันทำไม?

Serif และ San Serif คืออะไร 2 ศัพท์นี้เป็นชื่อเรียกฟอนต์ในกลุ่มคนที่ทำงานในด้านกราฟฟิคหรือการออกแบบ โดยฟอนต์สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แบบมีเชิง (Serif) และแบบไม่มีเชิง (Sans Serif) Serif คืออะไร? เซริฟ หรือจะเรียกว่าฟอนต์ที่มีเชิง ซึ่งหมายถึงเส้นหรือขีดเล็ก ๆ ที่มักติดอยู่กับปลายของเส้นที่ใหญ่กว่าในอักษรหรือสัญลักษณ์ หรือเราสามารถเรียกอีกชื่อว่า… Read More »Serif และ San Serif คืออะไร และเราใช้มันทำไม?

Outbound Sales เลือกให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

  • by

“Outbound Sales” หรือการขายขาออก คือการที่ผู้ขายซึ่งโดยทั่วไปเป็นตัวแทนฝ่ายขายเริ่มต้นการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งตรงข้ามกับ “Inbound Sales” หรือการขายขาเข้าซึ่งลูกค้าจะเริ่มการสนทนาก่อน ซึ่งความแตกต่างระหว่าง Inbound Sales และ Outbound Sales คือ Inbound Sales จะเป็นรูปแบบการขายที่ลูกค้าเดินเข้ามาติดต่อจากความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีความต้องการซื้ออยู่แล้ว พวกเขาอาจจะได้รับข้อมูลทางด้านการตลาดจากแหล่งต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณา นิตยสาร เป็นต้น ก่อนที่จะเข้ามาพบคุณเพื่อทำการซื้อขาย… Read More »Outbound Sales เลือกให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

แผ่นป้ายสัญลักษณ์เล็กๆที่เรียกว่า “KANBAN”

  • by

แนวคิดเรื่องการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT: Just-In-Time) ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS: Toyota Production System) นั้น มีปัจจัยหลัก 3 ประการคือ การกำจัดงานที่ค้างกระบวนการ (Continuous Flow) การทำให้งานไหลทีละชิ้น (One Piece Flow) และระบบดึง (Pull system) โดยมีเครื่องมือสำคัญ คือ “คัมบัง”… Read More »แผ่นป้ายสัญลักษณ์เล็กๆที่เรียกว่า “KANBAN”

คำศัพท์พื้นฐานน่ารู้เกี่ยวกับตัวอักษร (Typographic)

Basic Typographic vocab (typesize, linespacing, letterspacing, line length): picas, font, (font vs. typeface) คำศัพท์เกี่ยวกับตัวอักษร จะสามารถอธิบายถึงแนวคิดการออกแบบ ดีไซน์ของตัวอักษรออกมาได้ ซึ่งผลลัพธ์ของการออกแบบก็คือ ฟอนต์ “ คำศัพท์พวกนี้จะทำให้รูปแบบการมองอักษร/ตัวพิมพ์ของเราเปลี่ยนไป! “ Type size ________________________________________________________________________________________ ขนาดของตัวอักษรหรือตัวอักษรที่พิมพ์หรือแสดงบนหน้าจอ… Read More »คำศัพท์พื้นฐานน่ารู้เกี่ยวกับตัวอักษร (Typographic)

อักษรสไตล์ - Carolingian minuscule

อักษรสไตล์ – Carolingian minuscule

ตัวหนังสือคาโรลิงเกียนเป็นลักษณะการออกแบบตัวอักษรที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 8 เริ่มศตวรรษที่ 9 โดยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิรูปการศึกษาของจักรพรรดิ Charlemagne ของชาวโรมัน และถูกขัดเกลาแก้ไขให้ดูสละสลวยขึ้นในยุคสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิตาลีโดยกลุ่มนักมนุษยนิยม หลังจากนั้นมันเป็นพื้นฐานของตัวอักษรโรมันทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กในปัจจุบัน แบบตัวอักษรที่ถูกเขียนขึ้นในฝรั่งเศษปี คศ.850 ที่เมืองปารีส ในปี ค.ศ.781 นักบวชที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษชื่อว่า Alcuin ถูกเรียนเชิญโดยจักรพรรดิชาลมาล (Charlemagne) มาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในเมือง Aachen หลังจากนั้นเขาได้ย้ายกลับไปอยู่ประเทศอังกฤษในปี ค.ศ.790 และได้เกษียณจากตำแหน่งเจ้าอาวาสของนักบวชที่เมือง Tours เป็นที่ที่เข้าได้สร้างโรงเรียนสงฆ์รวมถึงได้รวบรวมหนังสือมากมาย… Read More »อักษรสไตล์ – Carolingian minuscule

แผนภูมิกระบวนการไหล “Flow Process Chart” คืออะไรกันนะ?

  • by

Flow Process Chart คืออะไร?? แผนภูมิกระบวนการ (Process Chart) เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ใช้ในการบันมึกข้อมูลได้อย่าง ละเอียด กระชับ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ คำบรรยายและลายเส้น เพื่อบอกรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น จนจบ และนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งในแผนภูมิกระบวนการนั้นมีหลากหลายแผนภูมิ แต่ที่จะพาไปรู้จักในวันนี้คือ แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)  แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process… Read More »แผนภูมิกระบวนการไหล “Flow Process Chart” คืออะไรกันนะ?

Chiang Mai SME Groups

แนะนำกลุ่มธุรกิจ Chiang Mai SME Groups

  • by

SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือที่เรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทย ซึ่งหากคุณเริ่มต้นประกอบธุรกิจเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการค้า การผลิต และการบริการ ก็จะเข้าข่ายธุรกิจย่อมที่เรียกว่า SME นั่นเอง โดยธุรกิจ SME นี้ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ทำให้เกิดอัตราการจ้างงานมากขึ้นและประชาชนมีรายได้ ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย และอีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลไทยและองค์กรต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่าง SME อยู่หลากหลายโดยจะแบ่งตามเขตพื้นที่ภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆ… Read More »แนะนำกลุ่มธุรกิจ Chiang Mai SME Groups