booking Terrestrial

การจองเวลาเพื่อขอคำปรึกษากับทีมงานของ Terrestrial นั้นมีไว้สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาด้านการขนส่งหรือบริการอื่นๆของเรา คุณสามารถกดขอจองเวลาเพื่อปรึกษาเราผ่าน Calendly ได้ เพื่อความสะดวกช่องทางที่เราจะใช้พูดคุยกับท่านคือ Google meet ทางเราขอสงวนสิทธิ์กับลูกค้าท่านอื่นๆและโปรดมาตามนัดหมายหากท่านได้จองเวลาไปแล้ว