Graphic design & Art

ลักษณะของตัวอักษรและฟอนต์ สามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้

เราสามารถถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษรเพื่อจะส่งไปยังผู้รับ หรือสื่อใจความหลักของข้อความนั้นได้ อักษรจึงเป็นตัวกลางที่ใช้ในการส่งมอบความรู้สึก และเพื่อให้ตัวอักษรสามารถที่จะส่งหรือถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างสมบูรณ์ การเลือกลักษณะและการเลือกฟอนต์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะแต่ละแบบแต่ละฟอนต์สามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้แตกต่างกัน หากเราเลือกผิดสารที่ถูกส่งออกไปคลาดเคลื่อนจากที่ควรจะเป็น ในด้านการออกแบบหรือการทำอินโฟกราฟฟิค การเลือกลักษณะของฟอนต์หรือการใช้ฟอนต์สามารถสร้างอารมณ์ให้ข้อความและวิชวลตามที่เราต้องการสื่อสารได้ เพราะการสร้าง mood หรืออารมณ์นั้นเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ มันมีความสำคัญเหมือนกับการใช้สี เทกเจอร์ แสงเงา ฟอนต์นั้นก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สามารถดึง mood และสื่อสารอารมณ์ของงานออกมาได้ดีทีเดียว บทความที่เกี่ยวข้อง Serif และ San Serif คืออะไร และเราใช้มันทำไม? อย่างแรกจะเริ่มอธิบายให้รู้จักกับ “บุคลิกของตัวอักษร… Read More »ลักษณะของตัวอักษรและฟอนต์ สามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้

เส้น Grid สำหรับออกแบบ สิ่งพิมพ์และตัวอักษร

เส้น Grid สำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์และตัวอักษร

กริด (Grid) คือตารางเส้น จะเป็นเส้นที่ไม่ปรากฎให้เห็นในงานจริง เป็นเพียงเส้นที่มีไว้เพื่อช่วยให้ออกแบบ และวาง Layout ได้ง่าย มีการจัดอย่างเป็นแบบแผนเป็นโครงสร้างกำหนดตำแหน่งการวาง บริเวณของเนื้อหา ช่องว่างเปล่าและส่วนประกอบต่างๆ แทบจะทุกๆสิ่งพิมพ์จำเป็นต้องมีการสร้างกริดเพื่อเป็นพื้นฐานคอยจัดสัดส่วนประกอบต่างๆให้สวยงาม แต่ก็มีบางส่วนของนักออกแบบที่คิดว่าการมีเส้นกริดนั้นจะทำให้ขาดอิสระในการออกแบบ ท้ายที่สุดนั้นการวางเส้นกริดก็เป็นเพียงการวางแผนหลวมๆ ช่วยให้การออกแบบเกิดความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้จะสามารถพลิกแพลงได้ตลอดเวลา ไม่มีกฎตายตัว การใช้กริดเป็นสิ่งที่ใช้กันมานานหลายศตวรรษแล้ว ส่วนประกอบที่สำคัญของเส้นกริด ยูนิตกริดหรือโมดูล (Grid unit/Module) = ส่วนประกอบที่เป็นพื้นที่ย่อยในส่วนที่เส้นแนวตั้วและเส้นแนวนอนตัดกันเป็นสี่เหลี่ยม เป็นพื้นที่สำหรับจัดวางองค์ประกอบต่างๆ… Read More »เส้น Grid สำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์และตัวอักษร

ก่อนที่โลกจะรู้จักกับคอมพิวเตอร์ มนุษย์ทำการออกแบบตัวอักษรและสิ่งพิมพ์กันอย่างไร

ก่อนที่โลกจะรู้จักกับคอมพิวเตอร์ มนุษย์ทำการออกแบบตัวอักษรและสิ่งพิมพ์กันอย่างไร

สำหรับในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ หรือแล็บท็อปล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบ และการทำงานด้านกราฟฟิกอย่างปฎิเสธไม่ได้ มันเป็นส่วนประกอบหลักที่จะตามมาโดยส่วนย่อยเช่น Software ต่างๆเช่น Photoshop, AI เป็นต้น ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมานั้นเราทราบกันเป็นอย่างดีว่าเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมายที่ออกมาเพื่อช่วยให้การทำงานด้านกราฟฟิกนั้นง่ายมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนที่จะต้องใช้เวลาหลายๆชั่วโมงทำให้นักออกแบบมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ผลงานนั้นๆได้มากกว่า ในบทความนี้จะลองพูดถึงลักษณะการใช้เทคนิคการออกแบบในสมัยก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ว่าพวกเขาทำมันได้อย่างไรและมีวิธีใดบ้างที่น่าสนใจ การแสดงงานกราฟฟิกบนคอมพิวเตอร์ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปี 1980 พร้อมกับการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ใหม่ในสมัยนั้นที่ชื่อว่า Macintosh computer ในสมัยนั้นการออกแบบกราฟฟิกยังคงใช้เวลานานอยู่แต่เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น X-Acto Knives : ในปัจจุบันแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือนี้เพียงคุณใช้ Software… Read More »ก่อนที่โลกจะรู้จักกับคอมพิวเตอร์ มนุษย์ทำการออกแบบตัวอักษรและสิ่งพิมพ์กันอย่างไร

Serif และ San Serif คืออะไร และเราใช้มันทำไม?

Serif และ San Serif คืออะไร 2 ศัพท์นี้เป็นชื่อเรียกฟอนต์ในกลุ่มคนที่ทำงานในด้านกราฟฟิคหรือการออกแบบ โดยฟอนต์สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แบบมีเชิง (Serif) และแบบไม่มีเชิง (Sans Serif) Serif คืออะไร? เซริฟ หรือจะเรียกว่าฟอนต์ที่มีเชิง ซึ่งหมายถึงเส้นหรือขีดเล็ก ๆ ที่มักติดอยู่กับปลายของเส้นที่ใหญ่กว่าในอักษรหรือสัญลักษณ์ หรือเราสามารถเรียกอีกชื่อว่า… Read More »Serif และ San Serif คืออะไร และเราใช้มันทำไม?

อักษรสไตล์ - Carolingian minuscule

อักษรสไตล์ – Carolingian minuscule

ตัวหนังสือคาโรลิงเกียนเป็นลักษณะการออกแบบตัวอักษรที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 8 เริ่มศตวรรษที่ 9 โดยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิรูปการศึกษาของจักรพรรดิ Charlemagne ของชาวโรมัน และถูกขัดเกลาแก้ไขให้ดูสละสลวยขึ้นในยุคสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิตาลีโดยกลุ่มนักมนุษยนิยม หลังจากนั้นมันเป็นพื้นฐานของตัวอักษรโรมันทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กในปัจจุบัน แบบตัวอักษรที่ถูกเขียนขึ้นในฝรั่งเศษปี คศ.850 ที่เมืองปารีส ในปี ค.ศ.781 นักบวชที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษชื่อว่า Alcuin ถูกเรียนเชิญโดยจักรพรรดิชาลมาล (Charlemagne) มาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในเมือง Aachen หลังจากนั้นเขาได้ย้ายกลับไปอยู่ประเทศอังกฤษในปี ค.ศ.790 และได้เกษียณจากตำแหน่งเจ้าอาวาสของนักบวชที่เมือง Tours เป็นที่ที่เข้าได้สร้างโรงเรียนสงฆ์รวมถึงได้รวบรวมหนังสือมากมาย… Read More »อักษรสไตล์ – Carolingian minuscule

ทำความรู้จัก Johann Gutenberg บิดาแห่งการพิมพ์

ทำความรู้จัก Johann Gutenberg บิดาแห่งการพิมพ์

🔵 Johann Gutenberg (โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค) 🔵 __________________________________________________________________ เดิมทีรูปแบบการพิมพ์บนกระดาษเริ่มแรกสุด คือ การพิมพ์บล็อกไม้ (woodblock printing) โดยเริ่มขึ้นในประเทศจีน โดยมี ปี่ เฉิง ต่อมาในศตวรรษที่ 15 โยฮันเนส กูเต็นเบิร์ก สามารถประดิษฐ์เทคโนโลยีแท่นพิมพ์ (printing press) ที่ใช้กับตัวเรียงพิมพ์โลหะได้สำเร็จ ซึ่งเทคโนโลยีแท่นพิมพ์ของกูเต็นเบิร์กนับเป็นการปฏิวัติทางความรู้ที่สำคัญที่สุด… Read More »ทำความรู้จัก Johann Gutenberg บิดาแห่งการพิมพ์

รู้จักกับตัวอักษรละติน (Latin Alphabet)

รู้จักกับตัวอักษรละติน (Latin Alphabet)

อักษรละตินหรือที่ถูกเรียกว่าอักษรโรมัน เป็นมาตรฐานตัวอักษรที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก เช่นเดียวกันกับการเป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษและยุโรปส่วนใหญ่ ซึ่งตัวอักษรในลักษณะนี่นั้นได้รับการพัฒนามาจากอักษร Ethuscan ในช่วงเวลาก่อนคริสศักราช 600 ปี อักษรละตินในสมัยเริ่มแรกนั้นมีเพียง 21 ตัว คือ  A B C D E F G H I K L M N… Read More »รู้จักกับตัวอักษรละติน (Latin Alphabet)

ภาพวาดของเหลว(Liquid Design)และสามมิติ(Three-Dimensional Design) การดีไซต์แนวเจ๋ง เปิดประสบการณ์ใหม่การออกแบบ

ในปัจจุบันมีการวาดภาพหรืออาร์ตในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งภาพเหล่านั้นมักจะปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ ภาพเขียน หรือผลงานของศิลปินต่าง ๆ โดยในบทความนี้จะขอยกแยกสไตล์การวาดภาพมา 2 แบบ ได้แก่ Liquid(ของเหลว ไหล) และ Three-Dimensional Design(3มิติ) Liquid Design ภาพวาดในรูปแบบ Liquid หรือของเหลว/ลื่นไหล เมื่อเราพูดถึงคำว่า “Liquid” มันคือของเหลวหรือหยดน้ำต่าง ๆ ที่ดูเคลื่อนไหวและมีความสมูท หากเรานำคำนิยามเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นภาพวาดก็จะได้ภาพที่ไปในแนวทางคลื่นน้ำ… Read More »ภาพวาดของเหลว(Liquid Design)และสามมิติ(Three-Dimensional Design) การดีไซต์แนวเจ๋ง เปิดประสบการณ์ใหม่การออกแบบ