FDA Registration Services

การลงทะเบียน USFDA เป็นการลงทะเบียนโรงงานที่ผลิตสินค้าเพื่อประกอบการส่งออกเท่านั้น โดยไม่มีการตรวจในเรื่องของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ทางบริษัทเทอเรสเทรียลจะสามารถลงทะเบียนได้เฉพาะสินค้าประเภทผัก/ผลไม้อบแห้ง สมุนไพร และสินค้าที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ 

เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับเลข USFDA โดยจะเป็นการลงทะเบียนจากโรงงานที่ผลิตสำหรับในกรณี OEM นั้นจำเป็นต้องขออนุญาติทางโรงงานก่อนที่จะลงทะเบียน และสามารถใช้ที่อยู่ในการพักสินค้า เช่น การแพ็ค/บรรจุ หีบห่อตัวสินค้าได้แทนหากโรงงานนั้น ๆ เคยลงทะเบียนแล้ว

FDA-Certification

ค่าใช้จ่ายในการทำ USFDA จะอยู่ที่ 10,000 – 15,000 บาท / ปี มีอายุ 1 ปี (ต่ออายุปีต่อปี) สำหรับลงทะเบียนสินค้าทั่วไป
สำหรับสินค้าที่บรรจุในกระป๋อง/ขวดและมีการใส่สารยืดอายุการใช้งาน จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยจะพิจารณาจากแพ็คเกจและส่วนผสม 

 ระยะเวลาในการลงทะเบียน 1-2 อาทิตย์

U.S. Department of health

ลงทะเบียน USFDA ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ผู้ขาย / ผู้ลงทะเบียน

 • ชื่อ – สกุล เบอร์โทร อีเมลผู้ติดต่อสำหรับตัวสินค้า
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ติดต่อ 
 • ฉลากสินค้า

 

โรงงานผลิต

 • เอกสารโรงงานผลิต 
 • ใบอนุญาติจัดตั้งโรงงาน
 • ใบอนุญาติผลิตอาหาร
 • รวมถึงหากโรงงานผลิตจดทะเบียนนิติบุคคล ส่งเอกสาร  ภพ 20,  หนังสือรับรองบริษัท
 • หรือเอกสารเกี่ยวกับตัวสินค้า เช่น ใบสำคัญจดทะเบียนอาหาร 
 • วิธีการเก็บรักษา อายุสินค้า (ต้องการทราบถึงตัวกรด/เบสที่ใส่ในผลิตภัณฑ์ด้วย หากเกินกำหนดอาจจะต้องลงทะเบียน FCE เพิ่มเติม)
 • รูปแบบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุ ว่าบรรจุขายแบบไหน
 • ฉลากสินค้า  
Label USFDA

ส่วนประกอบที่ต้องมีในฉลากสินค้าประเภทอาหารตามกฎนำเข้าอเมริกา

 • น้ำหนัก Net Weight Oz. ก่อนกรัม (g.) อยู่ด้านหน้ากลางฉลาก 
 • Product of Thailand / Made In Thailand
 • Ingredient
 • Manufactured by โรงงานผลิต  พร้อมที่อยู่ อีเมล เบอร์ติดต่อ    
 • คำเตือน
 • วันผลิต / หมดอายุ    เรียง เดือน-วัน-ปี    
 • วิธีการใช้                            
 • บาร์โค้ดสินค้า (หากมี)

ประเภทสินค้าที่ต้องลงทะเบียน USFDA เมื่อนำเข้าอเมริกา

 • อาหาร
 • ยา
 • เครื่องมือแพทย์
 • ผลิตผลทางชีวภาพ
 • ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยรังสี
 • เครื่องสำอาง
 • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตวแพทย์
 • ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

สินค้าที่เราสามารถลงทะเบียนได้

อาหาร – ประเภทผักผลไม้อบแห้ง สมุนไพร สินค้าที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์

การลงทะเบียน USFDA นั้นจำเป็นต้องยื่นผ่านเอเยนต์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และที่สำคัญบริษัทที่จะลงทะเบียนต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศไทย 
ทางบริษัทเทอเรสเทรียลเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน 
เราสามารถเป็นตัวแทนและช่วยประสานงานกับหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะขอสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังจากที่นำเข้าอเมริกาดังนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว

การลงทะเบียน USFDA นั้นเป็นเพียงการแจ้งและขอรับเลขที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเท่านั้นคล้ายกันกับหมายเลขอย. ในประเทศไทย แต่ไม่มีการออกเอกสารรับรองจากหน่วยงาน FDA สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับนั้นเป็นเพียงเลขที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว

Sample Creamy K

บริการตรวจสอบฉลากสำหรับสินค้าอาหาร

นอกเหนือจากบริการลงทะเบียน USFDA แล้ว บริษัทเทอเรสเทรียลมีบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งออกสินค้าประเภทอาหาร สินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มประเภทเสื้อผ้า คอยช่วยเหลือและปรับฉลากให้ถูกต้องตามกฎนำเข้าอเมริกา ท่านสามารถส่งอีเมลเข้าลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของท่านให้เรา