บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกา

Storage-in-usa


Storage in USA
บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกา ด้วยระบบคลังสินค้ารับฝาก ดูแล เก็บรักษา ขนส่ง บริการนี้จะอำนวยความสะดวกครบวงจรในการรับฝากสิ่งของในโกดังและขนส่ง พร้อมด้วยบริการดูแลบัญชีลูกค้า จัดเรียงพาเลทใหม่และบริการขนส่งมารับสินค้าไปยังปลายทาง รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น การบรรจุ , สร้างพาเลท , แยก รวมถึงติด Barcode สินค้า สำหรับลูกค้าในประเทศไทยที่ใช้บริการโลจิสติกส์ขนส่งทางเรือกับเราเหมาะสำหรับผู้ขายบนอเมซอนที่ติด Limits ไม่สามารถส่งสินค้าเข้าคลังอเมซอนได้ แต่ต้องการวางแผนส่งสินค้าไปฝากจัดเก็บไว้ที่อเมริกาก่อน หากถึงเวลาที่พร้อมเข้าคลังอเมซอนก็สามารถจัดส่งเข้าไปโกดังปลายทางได้ทันที ด้วยบริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกาสามารถวางแผนจัดการขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้ขายบนอเมซอนได้

โดยบริการนี้ออกมารองรับรูปแบบของ FBA หรือ Fulfillment by Amazon คือบริการส่งกล่องบรรจุหีบห่อหรือเป็นพาเลท และยังไม่มีในส่วนบริการของ Fulfillment ส่งกล่องพัสดุเดี่ยวๆเป็นกล่องเล็กๆแต่ละออเดอร์

This image has an empty alt attribute; its file name is TCL-Rate-card1-1-1024x791.jpg

Example : ลูกค้า PKS ต้องการเช่าพื้นที่เก็บของในโกดังอเมริกาเพื่อรอเข้าคลังอเมซอน 1 shipment จำนวน 3 พาเลท เลือกการจัดส่งแบบ APC สินค้ามีทั้งหมด 8 SKU มีค่าบริการที่เรียกเก็บดังนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is Base-Fee1-1024x791.jpg

ซึ่งสำหรับบริการค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทที่เปิดบริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกานั้นส่วนใหญ่มักจะไม่มีตารางแสดงราคาแน่ชัดบนเวปไซต์ ต้องอาศัยการติดต่อสอบถามเป็นการส่วนตัวอาจทำให้ผู้ใช้บริการเบื้องต้นนั้นไม่ทราบค่าใช้จ่ายได้ทันที แต่บริษัทของเราจะเปิดเผยราคาแผนภูมิอัตราค่าบริการทั้งหมด ทางเราได้เข้าไปวิจัยสำหรับบริษัทที่เปิดบริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกา 3 บริษัทที่สามารถเข้าไปดูตารางราคาค่าบริการได้

This image has an empty alt attribute; its file name is comparison-chart-2-1024x745.jpg