การติดฉลากเสื้อผ้าสำหรับส่งยังไปอเมริกา

  • by

หากต้องการส่งสินค้าที่เป็น เสื้อผ้าหรือสินค้าที่ทำจากผ้า ไปยังประเทศอเมริกา ทั้งในกรณีเพื่อทำการค้าขายหรือส่งให้ปลายทาง ฉลากสินค้าเป็นสิ่งสำคัจะต้องศึกษากฎระเบียบและปฏิบัติตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากรอเมริกา เพื่อป้องกันที่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการส่งสินค้า

ฉลากสินค้าสำหรับการส่งเสื้อผ้าไปยังอเมริกาควรดังต่อไปนี้:

  1. ชื่อแบรนด์: ฉลากควรระบุชื่อแบรนด์ของเสื้อผ้าที่ชัดเจน เพื่อระบุตัวตนและยึดติดใจลูกค้า
  2. รหัสสินค้า: การระบุรหัสสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถติดตามและระบุสินค้าได้ถูกต้อง (หากมี)
  3. วัตถุดิบผลิตภัณฑ์: ระบุวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า เช่น 100% ฝ้ายหรือผ้าสังเคราะห์
  4. ขนาด: ระบุขนาดเสื้อผ้าในหน่วยที่เหมาะสม เช่น S, M, L หรือระบุตามตารางสเกลของแต่ละแบรนด์
  5. วิธีการดูแลรักษา: ให้แนะนำวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้ถูกต้อง เช่น การซักมือหรือการซักเครื่อง
  6. ข้อมูลผู้ผลิต: ระบุชื่อของผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย
  7. ประเทศผลิต: ระบุประเทศที่เสื้อผ้าผลิตขึ้น
ตัวอย่างฉลาก

ชื่อแบรนด์: Lalita Clothing
รหัสสินค้า: xx00000111
วัตถุดิบผลิตภัณฑ์: 100% ฝ้าย
ขนาด: L
วิธีการดูแลรักษา: ซักเครื่องด้วยน้ำเย็น ไม่ใช้สารฟอกเลว
ข้อมูลผู้ผลิต: Lalita Clothing Co., Ltd.
ประเทศผลิต: Thailand                            

สรุปการทำป้ายฉลากที่ถูกต้องเพื่อความสมบูรณ์แบบ

ต้องมีรายละเอียดชัดเจนและตัวอักษรเพียงใหญ่พอ ฉลากต้องทน (ไม่หลุดออกง่าย) ติดในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และสุดท้ายจะต้องใช้ตัวหนังสือที่เหมือนกัน เช่น ตัวพิมพ์เล็กเหมือนกัน  ไม่คละทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กในป้าย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.