รับสมัครงาน- Marketing Intern

Terrestrial Company Ltd. (goterrestrial.com) is a start-up that specializes in international e-commerce and supply chain. We sell over 1000 products on Amazon.com, and supply a number of high-end hotels and restaurants with products. We are looking for a motivated individual to join our operations team.

บริษัท เทอเรสเทรียล จำกัด เป็นบริษัท Startup ก่อตั้งโดยอดีตหนึ่งในทีมก่อตั้ง Lazada และอดีตพนักงาน Amazon.com , Yahoo.com บริษัทของเราชำนาญเรื่องการ ออกแบบ ผลิต ส่ง สินค้าตกแต่งบนโต๊ะอาหาร เพื่อนำส่งไปยังประเทศอเมริกา และ จัดการระบบ Logistics ไปยังประเทศอเมริกา

สิ่งที่เราต้องการในการทำงานตำแหน่งดังกล่าว

การตลาด, ผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์

 • เขียน Listing รายการสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ Amazon.com ที่เหมาะสมกับตลาดออนไลน์ต่างประเทศ
 • ทำ Content online บน Social Media และเขียน Blog ในลักษณะของภาษาอังกฤษ
 • ทำ Content online บนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
 • ทำ Catalog สินค้าในรูปแบบของภาษาต่างชาติ
 • ช่วยงานภาษาในงานออกแบบอื่นๆ
 • ช่วยงานด้านเอกสารส่งออกภาษาอังกฤษ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเริ่มงาน

 • ทำงาน 5 วันต่ออาทิตย์ เวลา 8.45 น. – 17.00น. หยุด 2 วันต่ออาทิตย์

อาหารกลางวัน 1 มื้อ

 • การฝึกอบรมสำหรับการฝึกทำงานจริง
 • มีพนักงานประจำคอยช่วยและสอนงาน

Telephone Screening

ขั้นตอนแรกสุดก่อนการสัมภาษณ์จริง (ทางโทรศัทพ์)

สำหรับขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนของการสัมภาษณ์แบบคัดกรองเบื้องต้น

 • ขั้นตอนการสัมภาษณ์ของเราอิงจากการให้คะแนนเป็นส่วน มีความยุติธรรม
 • หากผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้ว จะมีการนัดสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ 3 คน ทาง conference call (Latest update: 20210623)

ขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

Interview Prep วิธีเตรียมการสัมภาษณ์งานจริง (หลังจากได้รับคำเชิญนัดสัมภาษณ์จริง)

ขั้นตอนเตรียมการสัมภาษณ์งาน  Preparation process 

ทางบริษัทขอให้ผู้สมัครงานที่มีความสนใจเข้าร่วมทีมศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของหัวข้อดังกล่าว

 1. การออกแบบสินค้า  Product Design (ศึกษาแคตตาล็อกของเราก่อนอย่างรอบคอบ)
 2. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท Terrestrial อ่านข้อมูลใน เว็ปไซต์ของบริษัท รวมถึงบทความต่างๆที่เรามี
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
  1. Amazon.com
  2. Fulfillment by Amazon (FBA)
 4. เตรียมตัวและฝึกตอบคำถาม ทางเรามีคำถามที่จะถามให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวตอบคำถามได้

Cover Letter, email before interview จดหมายแนะนำตัวเอง


INTERVIEW– สำหรับเด็กฝึกงาน

ลักษณะการสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย)

 • การทักทาย Greetings
 • คำถามจากเรา 7 คำถาม
 • การตอบคำถามของคุณ

Interview Questions คำถามสัมภาษณ์

 • 7 คำถาม
  • 2 คำถาม เกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง (Introduction)
  • 1 คำถามเกี่ยวกับ ประสบการณ์ (Experience)
  • 3 คำถามทางเทคนิค (Technical)
  • 1 คำถามซักประวัติ
 • เราอาจมีคำถามตาม ควรจะเป็นบทสนทนา
  We may have follow-ons – this is supposed to be a conversation

คำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง Introductory Questions

 • แนะนำตัวเอง
  Tell me a little bit about yourself
  • คำตอบที่ดี ควรเลือก 2-3 ลักษณะของคุณ และอธิบาย
  • คำตอบที่ไม่ดี คือการท่องประวัติย่อ (เพราะเราสามารถอ่านได้)
 • ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่
  Why do you want to work here?
  • เป็นโอกาสของคุณที่จะแสดงให้เราเห็น ว่าคุณได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

คำถามเกี่ยวกับ ประสบการณ์  Experience Questions

ยกตัวอย่างสถานะการณ์ที่เคยร่วมทำงานกับผู้อื่น ทั้งในแง่ของผู้นำและผู้ตาม ว่ามีลักษณะอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้าง และเมื่อเจอปัญหาในสถานะการณ์นั้นแก้ไขมันอย่างไร?

Explain a situation where you had to work as a team with others, both as a follower and leader. Explain what happened including a time that you faced a problem. What happened? How did you face the issue?

คำถามทางเทคนิค Technical Questions x3

 1. หากลูกค้าของ Terrestrial เป็นลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ผลิตสินค้าในไทย มีโรงงานเป็นของตัวเอง และต้องการส่งออกไปต่างประเทศ แล้วคุณได้รับหน้าที่สร้าง Content หรือสื่อใดๆ Content ต้องมีลักษณะอย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์และดึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มาใช้บริการ
 2. หากคุณได้รับหน้าที่ลงรายการสินค้า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสินค้า เพื่อขายออนไลน์ในเว็บไซต์หนึ่ง ที่อาจมีปริมาณสินค้ามากถึง 100 รายการ คุณจะมีกระบวนการวางแผนการทำงานอย่างไร จงอธิบาย
 3. คุณเคยใช้ Photoshop & Ai ในการสร้างชิ้นงานหรือไม่ถ้าคุณเคยงานนั้นมีลักษณะอย่างไรและอธิบายขั้นตอนการทำคร่าวๆ

1 คำถามซักประวัติ – เพื่อที่จะได้เห็นว่าคุณสามารถทำงานไปกับทีมได้หรือไม่ (คำถามภาษาอังกฤษ)

We will have 1 question to test your compatibility with our team.

ถ้าคุณเป็นสัตว์ประเภทหนึ่ง คุณจะเลือก สัตว์อะไร และทำไม

*โปรดเลือกสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่สุนัข (Dog)

Questions for Us คำถามสำหรับเรา

 • เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้ถามเกี่ยวกับบริษัทของเราหรือลักษณะของงาน
 • นี่คือโอกาสที่จะทดสอบว่าคุณได้ทำการศึกษาเบื้องต้นหรือรู้เกี่ยวกับบริษัทของเราหรือไม่
  This is an opportunity to test if you researched us and our company.
 • Example:  ตัวอย่างเช่น ฉันอ่านว่าคุณขายสินค้าใน Amazon ในอนาคตคุณมีแผนไปขายที่อื่นไหม?
  I read that you sold items on Amazon; are there plans to develop sales elsewhere?

ตัวอย่างคำถามที่ไม่ดี

 • ฉันจะได้ๅค่าตอบแทนมั้ย
 • ฉันจะได้รับวันหยุดกี่วัน

Etiquette – มารยาท

 • ประมาณ  20% ความสำคัญของการสัมภาษณ์จะเกี่ยวกับมารยาท พนักงานจึงต้องมีลักษณะเหล่านี้
  Roughly 20% of the interviews value will be based on etiquette. we expect you to represent the team well.
  • ตรงเวลา  on time
  • แต่งตัวอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไป-ไม่น้อยเกินไป
   appropriate level dress
  • การกระทำ เป็นมิตร มั่นใจ
   friendly confident demeanor

Dress Codes  ระดับการแต่งตัว

Dress Codes Image
Source: University of Nebraska / Lincoln

  สำหรับการสัมภาษณ์เราต้องการการแต่งกายแบบ Business Casual