คลังสินค้า มีพื้นที่ใช้งานอะไรบ้าง

 • by
คลังสินค้า มีพื้นที่ใช้งานอะไรบ้าง

พื้นที่ส่วนต่างๆ ในคลังสินค้า มีความสืบเนื่องต่อมาจาก กิจกรรมที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า
เนื่องจากฟังก์ชั่นส่วนใหญ่นั้น ต้องการพื้นที่ใช้งานเฉพาะส่วนนั่นเอง

Terrestrial Team ได้สรุปเป็นผังเพื่อความเข้าใจง่ายมากขึ้น ดังนี้

Untitled-1.png

จะเห็นได้ว่า กิจกรรมในโกดัง
ต้องการ พื้นที่รับสินค้า, เก็บสินค้า, สำนักงาน, และ พื้นที่ส่งสินค้า เป็นหลักสำคัญ

ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ส่วนต่างๆ ในคลังสินค้าตามการใช้งานของแต่ละกิจกรรมนั่นเอง
มาดูรายละเอียดของแต่ละส่วนกันเลยนะคะ

 • พื้นที่รับสินค้า
  แน่นอนว่าเราต้องมี Loading dock ในการเตรียมขนถ่ายสินค้าจากตู้เข้ามายังโกดัง และจำเป็นมากที่ควรจะติดตั้ง Ramp หรือทางลาด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนถ่ายสินค้านั่นเองโดยจะมี “พื้นที่การตรวจสอบสินค้า (Verification area)” เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่รับสินค้า และ พื้นที่เก็บสินค้า เนื่องจากการตรวจสอบสินค้านั้น จำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ในการเช็คของ และบันทึกข้อมูลหลังจากที่รับสินค้าเข้ามาแล้ว เพื่อจะส่งต่อไปยังโซนการเก็บสินค้านั่นเอง
 • พื้นที่เก็บสินค้า
  เป็นพื้นที่เน้นเรื่องของการสต็อคสินค้าภายในคลัง โดยจะเก็บสินค้าเป็นหมวดหมู่ และมีการดูแลรักษาสินค้าตามความเหมาะสมของสินค้าแต่ละประเภท
  ทั้งนี้ทั้งนั้น พื้นที่ส่วนนี้ จะเป็นพื้นที่การทำงานในพาร์ทของพนักงานโกดังที่ช่วยรับผิดชอบดูแลสินค้าไปในตัว ซึ่งเป็นจุดการทำงานที่เชื่อมต่อระหว่างการรับสินค้าเข้าโกดัง และขนสินค้าออกนอกโกดังนั่นเอง
 • พื้นที่สำนักงาน
  เป็นพื้นที่ส่วนของออฟฟิศสำนักงานในการทำงานเรื่องเอกสาร หรือการติดต่อระหว่างลูกค้า และทีมงานโดยจะมี Facilities สำหรับพนักงานที่สำคัญ ได้แก่ “ห้องน้ำ” และ “พื้นที่พักผ่อนพนักงาน” เช่นพื้นที่นั่งพัก ดื่มน้ำ ฯลฯ เป็นพื้นที่ใช้ร่วมกันสำหรับพนักงานในสำนักงาน และ พนักงานที่ทำงานส่วนโกดังเก็บสินค้า
 • พื้นที่ส่งสินค้า
  ระหว่าง พื้นที่ส่งสินค้า และ พื้นที่เก็บสินค้า จะมี พื้นที่ในการแพ็คของ และ พื้นที่ตรวจสอบสินค้า เพื่อเตรียมส่งออกนั่นเอง 
  และพื้นที่อื่นๆ จะเหมือนกับ พื้นที่การรับสินค้าเข้าโกดัง นั่นคือ มี Loading dock ในการเตรียมขนถ่ายสินค้า และ Ramp หรือทางลา เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้านั่นเอง
  ระหว่าง พื้นที่ส่งสินค้า และ พื้นที่เก็บสินค้า จะมี พื้นที่ในการแพ็คของ และ พื้นที่ตรวจสอบสินค้า เพื่อเตรียมส่งออกนั่นเอง 

BNbby2tBuq copy.png

cr. picture :: http://bit.ly/2RnRSJD

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.