เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ใครๆ ก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

 • by
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ใครๆ ก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

จากบทความ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน และวิธีป้องกันโดยเฉพาะในคลังสินค้า ที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนั้น รู้หรือไม่ ว่านอกจากการปรับพฤติกรรมให้รอบคอบ และมีความระมัดระวังมากขึ้นแล้วนั้น ยังมี อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เพียงแค่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันอันตราย และลดความเสียหาย หรือการกระทบกระเทือนต่อร่างกายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะปฎิบัติงานได้ เรียกว่า “ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล” หรือ “Personal Protection Equipments (PPE)”

Picture credit : http://bit.ly/2Oe9epi

ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 • อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ (Head Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทก หรือวัตถุจากที่สูงตกลงมากระแทก และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว
  Image result for Head Protection                                          Picture Credit : https://amzn.to/2ETj8xz
 • อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้ป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง สารเคมีหรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะปฎิบัติงาน จะมีแผงใสโค้งครอบป้องกันใบหน้าจากการกระเด็น กระแทกของของแข็ง หรือสารเคมีและวัสดุที่มีความร้อน จึงเหมาะสำหรับที่จะใช้งานเจียร สกัด และงานท่ีเก่ียวข้องกับสารเคมีImage result for Safety Glasses
  Picture Credit http://bit.ly/2AA6m2P
 • อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) ในการทำงานบางครั้ง บางสถานที่ อาจจะมีการใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือ หรือขั้นตอนการทำงานที่มีเสียงดังเกินกว่าที่หูคนเราสามารถรับได้ (คือสูงกว่า 85 เดซิเบล (เอ) หากระดับเสียงในขณะทำงานสูงเกินกว่า 130 เดซิเบล (เอ) ถือว่าเป็นตรายต่อการได้ยินของหู)  ดังนั้นจึงมีอุปกรณ์ประเภทนี้เพื่อช่วยป้องกันเสียงนั่นเอง

Related image
ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug)

วัสดุทำจากยาง พลาสติกอ่อน ที่มีขนาดพอดีกับรูหู ลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 เดซิเบล (เอ)

Image result for Ear Muffsครอบหูลดเสียง (Ear Muffs)

เป็นแบบครอบหู โดยมีก้านโค้งครอบศรีษะและใช้วัสดุที่มีความนุ่มหุ้มทับ ลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบล (เอ)

 • อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตายร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่างๆ ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานดังนี้

Image result for ถุงมือยางกันไฟฟ้าถุงมือยางกันไฟฟ้า:
ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด

Image result for ถุงมือกันความร้อนถุงมือกันความร้อน:
อาจเป็นถุงมือหนังหรือถุงมือผ้า จะต้องมีความหนาและทนทานเมื่อใช้สัมผัสกับวัตถุหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนจะต้องไม่ฉีกขาด

Image result for ถุงมือยาง ชนิดไวนิลถุงมือยางชนิดไวนีลหรือนีโอพรีน
ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือซึมผ่านผิวหนังได้

Image result for ถุงมือถุงมือประเภทอื่นๆ
ป้องกันความสกปรกทั่วไป หรือป้องกันการโดนบาด

 • อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุหรือสารเคมีหกใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจากการปฎิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่งออกตามลักษณะของงาน ดังนี้

Image result for รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า:
ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า สวมใส่เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์

Image result for รองเท้านิรภัยรองเท้านิรภัย
ชนิดหัวรองเท้าเป็นโลหะซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักได้ 2500 ปอนด์ และทนแรงกระแทกของวัตถุหนักที่ตกจากที่สูง 1 ฟุต ได้ 50 ปอนด์

Image result for รองเท้าป้องกันสารเคมีรองเท้าป้องกันสารเคมี
ทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น ยางธรรมชาติ ไวนิล นีโอพรีน หรือยางสังเคราะห์

 • อุปกรณ์ป้องกันลำตัว และขา (Body and Leg Protection) ใช้สำหรับป้องกันลำตัวในการสัมผัสกับสาระเคมี หรือความร้อนจากการทำงาน เช่น ผ้าเอี๊ยม ใช้สำหรับกันเปื้อนจากการปฏิบัติงาน ฝุ่น สิ่งสกปรก และป้องกันร่างกายสัมผัสกับสารเคมี

  Related imageImage result for เอี๊ยมผ้า PPE

  Picture Credit : http://bit.ly/2EO2MGs , http://bit.ly/2Rqvizj

 • เสื้อสะท้อนแสง (Reflective Clothing) เป็นเสื้อเพื่อความปลอดภัยในการจราจร และเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ผู้สวมใส่ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตามถนน หรืออาคารสถานที่ต่างๆ เช่น ซ่อมบำรุง ก่อสร้างทาง กรมทางหลวง ตำรวจ รปภ. ตามลานจอดรถ ฯลฯ โดยเสื้อสะท้อนแสงสามารถสะท้อนให้เห็นเด่นชัด ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน
  Image result for Reflective Clothing                                                 Picture Credit : http://bit.ly/2AA0MgE

 • หน้ากากนิรภัย (Respiratory protection devices) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับป้องกันอันตรายที่อาจกระทบระบบทางเดินหายใจของผู้ทำงานในภาวะการทำงานที่มีมลพิษ ฝุ่นละออง ฟูมโลหะ ไอระเหยของแก๊ส สารเคมี แพร่กระจายอยู่ หรือเป็นสถานที่ที่อับอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นควัน สารเคมี เข้าสู่ร่างกาย หรือสามารถจ่ายอากาศบริสุทธ์ิให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาการทำงาน
  Image result for Respiratory protection devices
                                               Picture Credit : http://bit.ly/2Q5RvlK
 • เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt)  เป็นอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะงานที่ทำงานบนที่สูง ทำงานต่างระดับ ที่มีความเสี่ยงในการตกจากที่สูง
  Image result for Safety Belt                                            Picture Credit : http://bit.ly/2Jt6TGA

  เข็มขัดรัดป้องกันหลัง (Back Support Belt) ใช้สำหรับป้องกันกระดูกสันหลัง หรือช่วงหลัง บั้นเอวเคลื่อน จนเกิดความบาดเจ็บ นิยมใช้ในการทำงานที่มีการยกของหนัก
  Image result for Back Support Belt
                                             Picture Credit : http://bit.ly/2RkVT0s

  นอกเหนือจากอุปกรณ์สวมใส่ส่วนบุคคลที่จะใช้ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุไม่คาดคิดแล้ว​ การมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ติดตั้งภายในพื้นที่ทำงานเอง ก็สามารถช่วยลดความเสียหายจากอันตรายที่เกิดขึ้นได้เช่นกันImage result for ที่ดับเพลิงถังดับเพลิงมีกี่ชนิดถังดับเพลิงมีกี่ชนิดถังดับเพลิงมีกี่ชนิด  ถังดับเพลิงมีกี่ชนิดFire extinguishers
  ถังดับเพลิง
  โดยควรเลือกใช้ให้ถูกประเภท เนื่องจากสาเหตุของอัคคีภัยมีหลากหลาย ดังรูปด้านข้าง
  ถังดับเพลิงก็มีประสิทธิภาพใช้ดับไฟที่ต่างกันด้วย  และถังดับเพลิงก็มีหลายแบบ อาทิ ชนิดผงเคมีแห้ง ที่เห็นกันทั่วไป, ชนิดน้ำยาโฟม ชนิดก๊าซ CO2 หรือ ชนิดน้ำ ที่มีหลักการใช้ในกรณีที่แตกต่างกันไป
  Image result for emergency exit
  ทางออกฉุกเฉิน และป้ายบอกทาง
  เพื่อให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายของคนได้รวดเร็ว และปลอดภัย จึงควรมีป้ายบอกทางไปทางออกฉุกเฉิน และต้องมีขนาดความกว้าง ความสูง และจำนวนของทางออกฉุกเฉิน รวมไปถึงระยะห่างของทางออกฉุกเฉินแต่ละจุดตามที่กฏหมายระบุไว้ ในแต่ละกรณีของพื้นที่การใช้งานในอาคาร

  Image result for assemply areaจุดรวมพล และป้ายบอกทาง
  ต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากเพลิงไหม้หรือภัยประเภทอื่น ๆ เช่น การถล่มของอาคาร หรือเศษกระจกหรือวัสดุที่อาจตกหล่นจากอาคาร เป็นต้น หรือห่างจากอาคารไม่น้อยกว่าความสูงของอาคาร และไม่น้อยกว่า 20 เมตร
  จุดรวมพลต้องไม่เป็นพื้นที่ภายในอาคาร หรือโถงภายในอาคาร รวมทั้งถนน หรือผิวถนนโดยรอบ และต้องมีขนาดพื้นที่เพียงพอกับจำนวนคนทั้งหมด

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง
http://bit.ly/2PsEBkQ
http://bit.ly/2Q6Gpgs
http://bit.ly/2zgiDHy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.