ทำให้เป็นมาตราฐาน ด้วยรายการตรวจสอบความปลอดภัย (Warehouse Safety Checklist)

 • by

การต้องทำ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” ในคลังสินค้านั้น
อาจฟังดูยุ่งยากและวุ่นวาย แต่มันจะทำให้คลังสินค้ามีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัยต่อพนักงาน ซึ่งแต่ละคลังสินค้าอาจจะมี
“รายการตรวจสอบความปลอดภัย”  ที่แตกต่างกันไป
แต่โดยทั่วไปแล้ว ก็จะมีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน

SAFETY

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาดูรายละเอียดในแต่ละรายการกันเลย

 • ตรวจสอบความเสียหายของพื้นผิว ทุกระนาบพื้นผิวไม่มีความเสียหายที่จะก่อให้เกิดอันตราย
  ___ ผนัง
  ___ ฝ้า
  ___ เพดาน
  ___ ประตู
  ___ หน้าต่าง
  หากมีความเสียหาย ต้องระบุเพิ่มเติม
 • ตรวจสอบสิ่งกีดขวางตามทางเดิน พื้นที่ในคลังสินค้า จะต้องโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ รถขนย้ายก็ต้องจอดในจุดที่จัดไว้ เช่นกันกับสิ่งของอื่นๆ ที่ควรอยู่ในจุดที่เหมาะสม เพื่อสะดวกสบาย และปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย รถขนย้าย สินค้า หากมี ต้องระบุเพิ่มเติม
  ___  ทางเดิน
  ___  จุดรับส่งของ
  ___  ทางออก / ทางออกฉุกเฉิน
  ___  โถงบันได
  ___  ส่วนต้อนรับ (ถ้ามี)
  ___  พื้นที่ใดๆ ที่ควรจะโล่ง ไม่มีสิ่งของ
 • ตรวจสอบเรื่องของสุขอนามัย และความสะอาดของคลังสินค้า นั่นคือเราควรสร้างมาตราฐานไม่ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่รก สกปรก เพราะจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ สิ่งของ และเสี่ยงต่อสุขภาพด้วย หากมี ต้องระบุเพิ่มเติม
  ___  ไม่มีขยะตกหล่นตามจุดต่างๆ
  ___  ถังขยะต้องไม่เต็มจนล้น และนำขยะไปทิ้งเสมอ
  ___  ไม่มีการรั่วไหล หรือหกกระเด็นของของเหลว หรือก๊าซ
  ___  ห้องน้ำสะอาด
  ___  มีการทำความสะอาด กวาด ถู พื้น
 • ตรวจสอบเรื่องของแสงสว่างในคลังสินค้า จำเป็นต้องตรวจสอบว่าแสงในทุกพื้นที่มีเพียงพอกับการทำงาน หากมี ต้องระบุเพิ่มเติม
  ___  ทางเดิน
  ___  จุดรับส่งของ
  ___  พื้นที่ทำงาน
  ___  ทางออก / ทางออกฉุกเฉิน
  ___  โถงบันได
  ___  ส่วนต้อนรับ (ถ้ามี)
  ___  ห้องน้ำ
 • ตรวจสอบข้อควรระวังเกี่ยวกับอัคคีภัย ความปลอดภัยจากอัคคีภัยเป็นเรื่องสำคัญในทุกพื้นที่ โกดังก็เช่นกัน
  ___ ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัยทั่วคลังสินค้า เมื่อถึงระยะเวลาตามกำหนด ว่ามีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน
  ___ ตรวจสอบตำแหน่งของเครื่องดับเพลิงและสัญญาณเตือนที่พร้อมใช้งาน ว่ามีครอบคลุมทั่วคลังสินค้า
  ___ พิจารณา การทดสอบสัญญาณเตือนภัยให้ละเอียดมากขึ้น
 • ตรวจสอบเรื่องการระบายอากาศที่ดี เพื่อต่อต้านฝุ่น และควัน ที่อาจจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้หรือมาจากงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ในคลังสินค้าขนาดเล็กอาจจะใช้ระบบระบายอากาศในพื้นที่โดยเพียงแค่เปิดหน้าต่าง หรือช่องเปิด แต่หากเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นมา อาจมีความจำเป็นในการใช้เครื่องระบายอากาศ และจะต้องมีการตรวจสอบการทำงานของมันอย่างสม่ำเสมอ
  ___ ช่องเปิด / ระบบระบายอากาศทำงานดี
 • ตรวจสอบเรื่องการระบายน้ำที่ดี สำหรับพื้นที่ที่มีของเหลวและสารต่างๆ จำเป็นต้องมีการติดตั้งการระบายน้ำที่เพียงพอ
  ___  ตรวจสอบท่อระบายน้ำบนหลังคาเพื่อให้แน่ใจว่าฝนตกลงมาจากหลังคาและเข้าสู่ท่อระบายน้ำ
  ___ ตรวจสอบท่อระบายน้ำที่ติดตั้งอยู่ในพื้น/ลาน ซึ่งจัดโดยทั้งพื้นลาดเอียงหรือระบบคูคลองอย่างง่าย
 • ตรวจสอบเรื่องป้ายทางออกที่ชัดเจน ในกรณีฉุกเฉิน พนักงานทุกคนจะต้องมีการอพยพ และจำเป็นมากที่ป้ายทางออกจะต้องมองเห็นง่าย ชัดเจน
  ___ ป้ายทางออกสามารถมองเห็นง่าย ชัดเจน
 • ตรวจสอบเรื่องการติดฉลากวัสดุอันตราย เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด และเพิ่มความระมัดระมังมากขึ้น จะต้องติดป้ายกำกับวัสดุอันตรายเสมอ
  ___ วัสดุอันตราย ได้รับการติดฉลาก
 • ตรวจสอบทางเดิน หากทางเดินต้องระบุรหัสไว้ เพื่อช่วยในการหาสินค้า หรือบอกตำแหน่ง หากไม่ได้ระบุรหัสไว้ อาจทำให้เกิดการสับสนในการเก็บสินค้า และอาจนำไปสู่ปัญหาเรื่องความปลอดภัยภายหลังได้
  รวมถึงต้องมีความกว้างเพียงพอ ทั้งนี้ไม่ต้องเท่ากันทุกทางเดิน เพราะแต่ละช่องทางเดินอาจไม่ได้ต้องการรถยกพาเลทให้เข้าไปได้ ก็อาจจะเล็กกว่าช่องที่ต้องมีรถเข้าไปได้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาเป็นช่องทางเดินไปว่าต้องมีความกว้างเท่าใด ถึงจะเพียงพอ
  ___ ตรวจสอบทางเดินว่าระบุรหัสไว้ชุดเจนและถูกต้อง
  ___ ตรวจสอบทางเดินว่ามีความกว้างเพียงพอ

 • ตรวจสอบชั้นวางของ ต้องตรวจสอบทั้งตัวชั้นวางของเอง และตัวสินค้าที่อยู่บนชั้นวาง ว่าปลอดภัย
  ___ ตรวจสอบชั้นวางของว่าปกติ ไม่มีรูปบิดเบี้ยว
  ___ ตรวจสอบชั้นวางของว่าปกติ ไม่มีรอยแตก
  ___ ตรวจสอบชั้นวางของว่าปกติ ไม่มีชิ้นส่วนที่ขาดหาย
  ___ ตรวจสอบชั้นวางของว่าปกติ ไม่มีสนิม
  ___ ตรวจสอบสินค้าบนชั้นวางของว่าจัดเก็บ วางซ้อน รับน้ำหนักกันได้อย่างปลอดภัย
 • ตรวจสอบบันได เพราะเป็นทางสัญจรที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายมาก จึงต้องมีการตรวจสอบเช่นกัน
  ___ ตรวจสอบว่าบันได มีความสูงชันของขั้นบันได ที่เหมาะสม
  ___ ตรวจสอบว่าบันได มีราวจับ และราวกันตกที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบจุดรับส่งสินค้า (Loading Dock)
  ___ ตรวจสอบในเรื่องของยานพาหนะต่างๆ ว่าทำงาน วิ่งปกติ
  ___ ตรวจสอบประตูของ Loading dock ทำงานปกติ
 • ตรวจสอบอุปกรณ์
  ___ ตรวจสอบว่ามีการใส่หมวกป้องกันแบบถูกต้องในการทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย
  ___ ตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ทุกเรื่องว่าทำงานได้ปกติดี

ซึ่งในบางกรณีของคลังสินค้าบางประเภท
อาจจะมีรายการตรวจสอบความปลอดภัยที่มากกว่านี้
ขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือรูปแบบเฉพาะของแต่ละคลังสินค้า
แต่นี่คือมาตราฐานเบื้องต้นที่จะต้องมีการตรวจสอบรายการความปลอดภัย
อาจจะยุ่งยากสักนิด แต่การใส่ใจในขั้นตอนนี้
จะทำให้คลังสินค้ามีมาตราฐาน และพนักงานมีความปลอดภัยขึ้นอีกมากเลย

แปลจากบทความต้นฉบับ อ้างอิง
Warehouse Safety Checklist – English

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.