ทำไมถึงต้องมีการทดสอบ drop test ของบรรจุภัณฑ์กันนะ

การผลิตสินค้าโดยทั่วไปมักมุ่งเน้นให้ความสำคัญเฉพาะที่ตัวผลิตภัณฑ์แต่ในความเป็นจริงมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นคือบรรจุภัณฑ์เพราะนอกจากบรรจุภัณฑ์จะทำหน้าที่ในการบรรจุรองรับตัวสินค้าแล้วยังช่วยในการปกป้องคุ้มครองสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือช่วยให้สินค้ามีอายุการเก็บที่นานขึ้น

การทดสอบบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่จะใช้นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของคุณตรงตามมาตรฐานคุณภาพและปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในคือทำการทดสอบการตกกล่อง หรือทีมงาน QC สามารถใช้การทดสอบการตกกระแทกกล่องได้อย่างง่ายในแผนการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนการจัดส่ง

การทดสอบที่จะให้ผลได้ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปเปรียบเทียบหรืออ้างอิงได้จำเป็นต้องดำเนินการตามวิธีการและสภาวะแวดล้อมของการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน

การ Drop test หรือ วิธีการต้านการตกกระแทกเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อรับประกันว่าสินค้าที่ผลิตมานั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันการหัก บิด งอ หรือชำรุดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

การทดสอบ Drop test ทั่วไปจะเริ่มจากการปล่อยสิ่งของที่ใช้ทดสอบลงมาในระยะความสูงต่างๆ จนถึงขีดสุดความสามารถของผลิตภัณ์นั้นๆ เมื่อได้ระยะที่สูงที่สุดแล้วก็จะทดสอบจำนวนครั้งในการทดลองว่าได้มากที่สุดกี่ครั้งเพื่อนำผลการทดสอบมาใช้ประโยชน์ทางการตลาดของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ

การทดสอบการตก 5 ฟุต คือการหล่นจากความสูง 5 ฟุต หรือ 150 เซนติเมตร หรือ ระดับศีรษะ ซึ่งถือว่าเป็นการตกกระทบที่มีโอกาสทำให้สินค้าเสียหายมากที่สุด

ขั้นตอนการทดสอบการตกของแพ็คเกจ

หากคุณกำลังจัดส่งคำสั่งซื้อที่มี SKU เพียงหนึ่งรายการโดยทั่วไปคุณจะต้องทำการทดสอบการตกของแพคเกจบนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเต็มกล่องเดียว เนื่องจากวิธีการบรรจุภัณฑ์และวัสดุจะมีความสอดคล้องกันในการสั่งซื้อทั้งหมด

หากคุณจัดส่ง SKU หลายชุดคุณควรทำการทดสอบการตกกล่องในหนึ่งในกล่องต้นแบบที่แตกต่างกันของ SKU คุณสามารถคาดหวังได้ว่าผลลัพธ์ของการทดสอบการตกกล่องจะเหมือนกันใน SKU เท่านั้นหาก :

  • รายการจะคล้ายกันในรูปแบบและการประกอบแตกต่างกันเฉพาะในสีหรืองานศิลปะและ
  • วิธีการบรรจุภัณฑ์นั้นเหมือนกันใน SKUs รวมถึงบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกและการแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์และวัสดุ

ผู้ตรวจสอบของคุณควรทำการทดสอบการตกกล่องบนกล่องบรรจุ SKU สองหรือสามกล่องก่อนและบันทึกผลลัพธ์ หากผลลัพธ์คล้ายกัน (กล่องทั้งหมดผ่านหรือล้มเหลวทั้งหมด) โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบ SKU ที่เหลือต่อไป ผู้ตรวจสอบคุณภาพของคุณควรทราบในรายงานว่า SKU ใดที่พวกเขาทำการทดสอบเพื่อใช้อ้างอิง

การทดสอบการตกกล่องเป็นส่วนมาตรฐานของการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดส่ง ก่อนการตรวจสอบครั้งต่อไป ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังทำการทดสอบการตกกล่องที่โรงงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ คุณควรจะเห็นผลของการทดสอบนี้ทุกครั้งที่ผู้ตรวจสอบส่งรายงาน


บทความจาก
https://www.tistr.or.th
http://www.intouch-quality.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.