puntharee

6 วิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

  • by

ความน่าเชื่อถือในทางธุรกิจนั้นเป็นหนึ่งในข้อสำคัญที่สามารถเปลี่ยนผู้ที่สนใจสินค้าหรือบริการให้กลายเป็นลูกค้าของเราได้ ทุกธุรกิจจำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ลูกค้าได้ไว้วางใจหากสร้างความน่าเชื่อถือได้ก็จะทำให้มีโอกาสที่ลูกค้าเป้าหมายกลายมาเป็นลูกค้า เพราะการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ขอเสนอ 6 วิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ 1.) มีประวัติความเป็นมาหรือความสำเร็จของบริษัท หนึ่งในข้อสงสัยของลูกค้าที่สนใจเกี่ยวกับบริษัทที่เขาสนใจก็คือประวัติความเป็นมาว่าจัดตั้งมาได้อย่างไร จัดตั้งโดยใคร มีวัตถุประสงค์อย่างไร และมีบริการอะไรบ้างรวมถึงความสำเร็จที่เคยได้รับ หากเรามีข้อมูลในส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าได้ ยกตัวอย่างเช่น “Creamy K” ตัวอย่างสินค้าที่เราวิจัยเองทั้งหมดเพื่อให้เหมาะกับตลาดที่อเมริกาและประสบความสำเร็จ โดย creamy k คือตัวเลือกสำหรับคนรักกาแฟแต่ไม่ดื่มนมวัวหรือมี lifestyle ที่เจและไม่บริโภคสินค้าที่มีส่วนผสมจากสัตว์ สินค้าตัวนี้เปิดตัวบน… Read More »6 วิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

รายละเอียด Amazon FBA

  • by

เพิ่มเติมถึงรูปแบบการจัดส่งของเทอเรสเทรียล Door to door  –  ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง APC (Amazon Partner Carrier) – สำหรับลูกค้าที่ขายออนไลน์บน amazon.com  ส่งสินค้าจากโกดังต้นทางไปยังโกดังอเมซอนโดยใช้บริการขนส่งระบบของอเมซอนโดยตรงAPC จะแบ่งการทำงานเป็น 2 ระยะคือ 1.จากไทยไปโกดังบริษัทเราที่อเมริกา 2. จากโกดังบริษัทที่อเมริกาไปยังโกดังอเมซอน ค่าใช้จ่ายระยะ 1. = จ่ายต้นทาง และ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ 2.ทางอเมซอนจะไปเรียกเก็บกับทางบัญชีผู้ขายเอง  ซึ่งไม่สามารถทราบค่าใช้จ่ายที่แท้จริงได้จนกว่าจะถึงปลายทางและอเมซอนจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ ซึ่งโดยรวมแล้ว APC จะถูกกว่า… Read More »รายละเอียด Amazon FBA

5 จุด Pain Points ของลูกค้าที่พบบ่อย

Pain point – customer pain point 5 จุดที่พบบ่อยในธุรกิจ

  • by

Pain Point หรือ “จุดเจ็บปวด” เป็นภาษาทางการตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า จุดเจ็บปวดที่ว่านั้นมักจะเป็นจุดอ่อนทางธุรกิจหรือปัญหาที่ลูกค้าพบเจออยู่ หนึ่งในวิธีการเริ่มต้นการขายที่ดีนั้นคือการทำให้ลูกค้าตระหนักถึง Pain Point ที่มี ว่าปัญหานั้นคืออะไรและใครจะช่วยแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้นได้และจะทำอย่างไร จากประสบการณ์ของลูกค้าเทอเรสเทรียลพบเจอมากที่สุด โดยจะขอจัด 5 ข้อ Pain Point ที่พบบ่อยดังนี้ 1.) ด้านการบริหาร ไม่เข้าใจข้อกำหนดทางกฎหมายหรือด้านเอกสารในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทเราทำเกี่ยวกับการส่งออกไปอเมริกาแต่พบเจอกับลูกค้าที่ยังไม่มีความรู้มากพอ เช่น ต้องการส่งอาหารไปอเมริกาแต่ไม่ทราบว่าตามกฎหมายต้องมี… Read More »Pain point – customer pain point 5 จุดที่พบบ่อยในธุรกิจ

Pain Point

การหา Pain Point จุดเจ็บปวด รู้เขารู้เรา ปิดการขายง่ายยิ่งขึ้น

  • by

Pain Point หรือ “จุดเจ็บปวด” เป็นภาษาทางการตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า จุดเจ็บปวดที่ว่านั้นมักจะเป็นจุดอ่อนทางธุรกิจหรือปัญหาที่ลูกค้าพบเจออยู่ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ยังไม่ชอบหรือยังไม่พึงพอใจ ซึ่งต้องหาให้เจอว่าจุดเจ็บปวดของพวกเขาคืออะไร เพื่อให้การนำเสนอสินค้าและบริการตอบโจทย์ลูกค้าอย่างสูงสุด “Pain point” จึงเป็นข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่หลายคนมองเห็นและหลายคนมองไม่เห็น ดังนั้น Pain point จึงเป็นปัญหาที่มีอยู่แล้วและหาทางแก้ไขไม่ได้หรือเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เราสามารถรับรู้ความต้องการของลูกค้าผ่านการร้องเรียน การสำรวจต่างๆ การหาข้อมูล การทำวิจัย การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าแล้วนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น . หนึ่งในวิธีการเริ่มต้นการขายที่ดีที่สุดคือการทำให้ลูกค้าตระหนักถึง Pain… Read More »การหา Pain Point จุดเจ็บปวด รู้เขารู้เรา ปิดการขายง่ายยิ่งขึ้น

Chiang Mai Business Associations แนะนำสมาคมธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่

แนะนำสมาคมธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ : Chiang Mai Business Associations

สมาคมเกิดจากการรวมตัวของธุรกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือทั่วประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจกับองค์กรอื่นระหว่างสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาในจุดต่างๆ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งในปัจจุบันจะมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆจากการรวมตัวกันของนักธุรกิจหรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ก่อตั้งเพื่อรวมตัวสมาชิกและเข้ามาช่วยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่าง SME เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยให้คำปรึกษา แนะนำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงช่วยส่งเสริมธุรกิจให้ขยายขึ้นและก้าวไกล ในบทความนี้ขอเสนอรายชื่อกลุ่มองค์กรและเครือข่ายธุรกิจของประเทศไทยภาคเหนือโดยมุ่งเน้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้จักและสามารถเข้าร่วมเพื่อปรึกษา แบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ได้ ชื่อ เกี่ยวกับ website สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่… Read More »แนะนำสมาคมธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ : Chiang Mai Business Associations

Customer Relationship Mapping : การทำแผนที่ลูกค้าสัมพันธ์คืออะไร?

  • by

Customer Relationship Mapping คือแผนที่ความสัมพันธ์เป็นกระบวนการระบุการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายผู้ติดต่อของลูกค้าเป้าหมายด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้ารวมถึงตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานว่าควรจะติดต่อใครถึงจะตรงจุดได้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณกำลังคุยกับคนที่มีตำแหน่งเป็น “ฝ่ายจัดซื้อ” สำหรับบริษัทหนึ่งและอาจคิดว่าบุคคลนี้มีอำนาจทั้งหมดในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ หลังจากที่พูดคุยรายละเอียดกันในช่วงเวลาหนึ่งจะพบว่าจริงๆแล้วมีเจ้านายของฝ่ายจัดซื้อที่เรากำลังพูดคุยอยู่นั้นเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อและเราไม่เคยพูดกับเขาเลย จากนั้นก็จะเข้าใจว่าอาจมีคนอื่นๆ ในบริษัทที่มีอิทธิพลต่อการซื้อครั้งนี้ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำ ในช่วงต้นของการขายให้ฝ่ายขายจดบันทึกข้อมูลของบุคคลที่ติดต่ออยู่เสมอ เพื่อจดบันทึกความคืบหน้าของงานและความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างผู้ติดต่อกับผู้มีอิทธิพลอื่นๆในบริษัท ความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นระหว่างบุคคลเหล่านี้ควรถูกค้นพบและจดบันทึกไว้หากการติดต่อไม่คืบหน้ากับคนติดต่อที่ 1 อาจจะมีช่องทางให้เราติดต่อลำดับที่ 2 3 ไล่ไปจนถึงผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจที่แท้จริงเพื่อปิดการขาย ซึ่งสามารถหาข้อมูลขององค์กรเหล่านี้ได้จาก linkedin , Website ขององค์กรที่มีเนื้อหาแนะนำบุคลากรและตำแหน่ง เป็นต้น จะเป็นการดีที่การทำแผนที่ความสัมพันธ์ควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำมาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว หากเป็นเช่นนั้นหมายความว่าพนักงานฝ่ายขายสามารถทราบตำแหน่งของคนที่ต้องการติดต่อได้ก่อนที่จะโทรหาหรือนัดพบประชุมกัน… Read More »Customer Relationship Mapping : การทำแผนที่ลูกค้าสัมพันธ์คืออะไร?

Outbound Sales เลือกให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

  • by

“Outbound Sales” หรือการขายขาออก คือการที่ผู้ขายซึ่งโดยทั่วไปเป็นตัวแทนฝ่ายขายเริ่มต้นการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งตรงข้ามกับ “Inbound Sales” หรือการขายขาเข้าซึ่งลูกค้าจะเริ่มการสนทนาก่อน ซึ่งความแตกต่างระหว่าง Inbound Sales และ Outbound Sales คือ Inbound Sales จะเป็นรูปแบบการขายที่ลูกค้าเดินเข้ามาติดต่อจากความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีความต้องการซื้ออยู่แล้ว พวกเขาอาจจะได้รับข้อมูลทางด้านการตลาดจากแหล่งต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณา นิตยสาร เป็นต้น ก่อนที่จะเข้ามาพบคุณเพื่อทำการซื้อขาย… Read More »Outbound Sales เลือกให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

Sales Quota สำคัญอย่างไร

  • by

Sales Quota หรือโควตาการขาย หมายถึงเป้าหมายของการขายที่มอบหมายให้กับหน่วยขายหรือพนักงานขายเป็นรายบุคคลให้บรรลุผลภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือตามช่วงเวลาที่กำหนด โควตาการขายสามารถกำหนดเป็นตัวเลข จำนวนสินค้าหรือบริการที่ขายได้ก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่จะใช้ชี้วัด การกำหนดโควตาการขายเป็นการตั้งมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพ ใช้ได้ทั้งเป็นแรงจูงใจในการทำงานและเป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงาน โควตาการขาย (Sales Quota) มีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรที่เน้นการขายสินค้า เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานขายที่ต้องหาวิธีที่ทำให้บรรลุผลตามเป้าหมายให้ได้ โควตาไม่ใช่เครื่องชี้นำทางสถิติแต่เป็นเครื่องชี้นำที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับพฤติกรรมหน่วยงานขาย โดยโควต้าจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากประสบการณ์ ผลตอบสนอง ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงด้านเทคโนโลยีด้วย ประเภทโควตา โดยทั่วไปแล้วแต่ละบริษัทหรือองค์กรจะมีความแตกต่างกันประเภทโควต้าจึงมีความหลากหลาย ดังนั้นจึงตั้งรูปแบบการชี้วัดที่สามารถตั้งขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรตนเอง แต่ประเภทโควตาที่พบโดยทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้… Read More »Sales Quota สำคัญอย่างไร