แสงสำหรับการถ่ายภาพสินค้า Color / Lighting for product photography

ในปัจจุบันนี้การซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เนตมีมากมายหลายรูปแบบและการที่ผู้ซื้อจะเลือกซื้อสินค้ารายการนั้นๆได้ต้องมีผลมาจากการเห็นตัวอย่างสินค้าที่เป็นรูปภาพ หรือวิดีโอ ก่อนจะตัดสินใจซื้อได้ ดังนั้นการจัดแสงสำหรับการถ่ายรูปสินค้าจึงเป็นปัจจัยหลักอีกอย่างในการแสดงให้สินค้าตัวนั้นๆหรือรายการนั้นมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น แต่หากคุณไม่สามารถควบคุมและกำหนดทิศทางของแสงให้ดีได้มันอาจเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สินค้าของคุณหมดความน่าสนใจได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการมีข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการจัดแสงสำหรับถ่ายภาพสินค้าจะทำให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจมากยิ่งขึ้น

When consumers view a product page, they are looking for proof of quality and value.

Rachel Jacobs Head of Content, Pixc

แสงในการถ่ายภาพสินค้า

หากพูดถึงเรื่องการจัดแสงเพื่อถ่ายภาพสินค้า การจัดแสงเพื่อถ่ายในที่ร่มกับกลางแจ้งมีความแตกต่างกัน

 • สำหรับการถ่ายภาพสินค้ากลางแจ้ง แสงหลักที่ใช้ในการถ่ายภาพคือแสงจากดวงอาทิตย์เป็นหลักแต่ละเวลาแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาไม่เท่ากัน และแตกต่างกันในแต่ละวันด้วย คุณอาจได้แสงที่สว่างสดใสในวันนี้แต่อาจเป็นแสงที่มีเมฆมาบดบังได้ในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นการเลือกช่วงเวลาที่ออกไปถ่ายภาพนั้นย่อมมีความสำคัญ
  • หากคุณออกไปถ่ายภาพในช่วงเช้าตรู่หรือก่อนค่ำคุณจะได้ภาพสินค้าที่นุ่มนวล ดูสบายตา จะเห็นรายละเอียดสินค้าชัดเจน
  • ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการถ่ายภาพโฆษณากลางแจ้งมากที่สุดคือ ช่วงสายและตอนบ่ายๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่ตำแหน่งดวงอาทิตย์อยู่เหมาะสมและเกิดเงาน้อยที่สุด นอกจากนั้นช่วงเวลานี้ยังจะสามารถให้ภาพที่คมชัดและสีสันถูกต้องมากที่สุด
  • แต่สำหรับช่วงที่ไม่ควรถ่ายภาพโฆษณาสินค้ากลางแจ้งที่สุดคือช่วงเที่ยงวันที่ดวงอาทิตย์อยู่กลางศีรษะและจะทำให้เกิดเงาบนภาพมากที่สุด
 • แต่สำหรับการถ่ายภาพสินค้าในที่ร่มหรือในสตูดิโอ พื้นหลังขาวต้องมีการจัดแสงทุกมุมให้เท่ากัน และเทคนิคที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดคือการจัดแสงแบบ 3 จุดหรือแสงสามทาง ( Three light setup ) คือ
  • แสงหลัก (Key Light) เป็นแสงหลักที่ใช้ในการให้ความสว่างแก่สินค้า อาจจะส่องมาจากด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ การจัดไฟควรอยู่ในมุมระหว่าง 15-45 องศาจากตัวสินค้า และควรอยู่สูงกว่าสินค้านั้นๆโดยทำมุมประมาณ 15-45 องศาด้วย
  • แสงลบเงา (Fill Light) เป็นการจัดไฟอีก 1 มุมเพื่อลบเงาที่เกิดจากแสงหลัก ดังนั้นไฟที่จะใช้เป็นแสงสำหรับลบเงาควรจะอยู่ตรงข้ามกับแสงหลักและใช้ไฟที่มีกำลังอ่อนกว่า หรืออาจใช้เป็นอุปกรณ์สะท้อนแสงได้
  • แสงจากด้านหลังสินค้า (Back Light) เป็นการใช้ไฟส่องสว่างจากด้านหลังของสินค้า เพื่อให้สินค้านั้นๆเกิดความคมชัดและเกิดความโดดเด่นขึ้นมา โดยจัดไฟให้ส่องมาทางด้านข้างของสินค้า และควบคุมมุมแสงให้อยู่ระหว่าง 45 องศาเหนือสินค้า
  • เมื่อจัดแสงทุกมุมให้เหมาะสมจะได้ภาพที่มีแสงเท่ากันทั้งตัวสินค้าและทำให้สินค้าเกิดเงาน้อยที่สุด

การจัดแสงสำหรับถ่ายภาพสินค้าพื้นหลังขาวไม่จำเป็นต้องจัดแสงแบบ 3 จุดทุกครั้ง เนื่องจากสินค้าบางอย่างอาจต้องการแสงไม่เหมือนกันการให้แสงเพียงมุมเดียวอาจทำให้สินค้านั้นๆเกิดมิติและสร้างความน่าสนใจได้

 • สำหรับแสงทางเดียว ( One Lightup ) สามารถกำหนดจุดที่แสงเข้าได้ทางด้านหลัง ด้านหน้า และด้านบน ซึ่งจะทำให้ภาพออกมาแตกต่างกัน
 • แสงจากทางด้านหลังเยื้องข้างๆของสินค้าจะทำให้เห็นความลึกและลายละเอียดภายในที่ภาพมุมหน้าหรือมุมข้างของสินค้ามองไม่เห็นได้ และนอกจากนั้นแสงทางเดียวจากด้านหลังยังสามารถสร้างแสงเงาและ Mood&tone ใหม่ๆเพื่อให้เพิ่มความน่าสนใจของสินค้าได้
 • แสงจากด้านบนสินค้าจะเป็นมุมแสงที่ทำให้เกิดเงาน้อยที่สุดหากต้องการถ่ายภาพสินค้าที่เห็นลายละเอียดโดยรวมมากที่สุดการจัดแสงเพียงทางเดียวด้านบนถือเป็นตัวเลือกที่ดี และสามารถถ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
 • แสงจากด้านหน้า จะทำให้เกิดเงาขึ้นข้างหลังสินค้า ภาพที่เกิดขึ้นในมุมนี้จะเห็นลายละเอียดด้านหน้ามากกว่าส่วนอื่นอาจใช้แสงจากด้านหน้าเพียงทางเดียวเมื่อเราต้องการให้ด้านหน้าของสินค้านั้นๆเด่นกว่าส่วนอื่นๆ ถือว่าเป็นอีกมุมนึงที่สามารถทำให้เห็นลายละเอียดสินค้าในจุดที่เราต้องการได้
 • นอกจากนี้การใช้แสง 2 ทาง ( Two light setup ) ก็สามารถทำให้ภาพสินค้านั้นๆออกมาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมที่จะฉายแสงและยังเป็นเทคนิคที่คนนิยมมาใช้พอสมควรโดยส่วนใหญ่จะจัดแสงให้อยู่ทางด้านมุมซ้ายและมุมขวาของสินค้าเพื่อให้เห็นลายละเอียดมากที่สุด

การถ่ายภาพสินค้าสามารถควบคุมแสงได้ตามความต้องการของเราและไม่มีลักษณะที่ตายตัวว่าแสงจากมุมไหนสวยที่สุด เนื่องจากขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนิดด้วยที่มีรูปแบบไม่เหมือนกัน บางสินค้าอาจใช้แค่เพียงแสงจากมุมเดียวก็ทำให้ภาพสวยได้แต่บางสินค้าต้องใช้แสงจากทุกๆมุมเพื่อให้เห็นลายละเอียดได้ชัดเจนที่สุด ดังนั้นสุดท้ายนี้การควบคุมแสงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้สินค้าของคุณได้รับความสนใจและตัดสินใจซื้อในที่สุด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.