Lighting mood boards คืออะไร?

การใช้ Moodboard คืออะไร มันมีความสำคัญอย่างไรกับการออกแบบภายใน หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า Moodboard มาอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำกราฟฟิค การออกแบบ การตกแต่งภายในสถาปัตยกรรม งานแฟชั่น ต่างๆ ซึ่งมันไว้ใช้สำหรับเป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่างคนออกแบบกับลูกค้า เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและเห็นภาพไปในทิศทางเดียวกัน โดยมันสามารถบรรยายบรรยากาศ อารมณ์รวมถึงสไตล์ของงานนั้นๆ มันเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ต่อจากการสร้างแนวความคิดหรือคอนเซ็ปต์เสร็จแล้ว

ดังนั้น Lighting mood board ก็คือการทำ mood board เพื่อให้ช่วยสื่อสารระหว่างคนออกแบบกับลูกค้าโดยจะสามารถบอกถึงรายละเอียดคอนเซ็ปต์แนวคิดการจัดวางพื้นที่ต่างๆภายในห้องๆหนึ่ง หรือบ้านหลังหนึ่ง โดยจะสามารถแสดงให้เห็นได้ว่างานออกแบบจะออกมาในแนวทางไหน มีอารมณ์ ความรู้สึก เป็นอย่างไร และควรจะใช้สีใดให้เข้ากับแสงที่มีอยู่ หรือการต้องเพิ่มแสงในจุดใดเพื่อให้มีความสวยงาม ลงตัวมากขึ้น

โดยการนำเสนอ lighting mood board ในที่นี้จะใช้การนำเสนอเป็นรูปภาพของจริงๆ ที่จะสามารถเห็นโทนสีภายในห้อง สีเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ ลักษณะของแสงที่จะสามารถเห็นได้ว่าเมื่อแสงตกกระทบกับจุดต่างๆแล้วจะสะท้อนออกมาเพียงใด หรือจุดใดต้องมีการเพิ่มแสงโดยการติดโคมไฟแบบต่างๆเพิ่มเติมเข้าไป

Image : specialeducation.ga

Mood board ในงาน Interior design ส่วนใหญ่มักจะรวบรวมแรงบันดาลใจในการแต่งห้องมาเป็นตัวอย่าง จะต้องมีลักษณะตัวอย่างผ้าที่จะใช้ ตัวอย่างพื้นผิว Texture การจัดวางองค์ประกอบต่างๆภายในห้องให้เข้ากัน ลักษณะรูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ที่จะเกิดการผสมผสานกันภายในห้องเปรียบเสมือนการสร้างเทมเพลตไว้สำหรับแต่งห้องต่างๆนั้นเอง

Lighting mood board ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงภาพตัวอย่างไอเดียที่แสดงถึงลักษณะการแต่งห้องเพียงอย่างเดียว แต่สามารถใช้เป็น วิดีโอหรือ GIF แบบเคลื่อนไหว อาจจะเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างความสว่างในกลางวันและความมืดในกลางคืนเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถเห็นได้ว่าเมื่อห้องๆหนึ่งมีแสงลักษณะแบบใดจะออกมาในรูปแบบไหนเป็นต้น

Mood boardที่ดี ต้องมีรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไว้อย่างชัดเจนดังตัวอย่างภาพข้างต้น ที่สามารถบอกสไตล์ของของแต่ละชิ้นที่จะใช้ในห้อง มีการควบคุมสีที่จะใช้ตามแนวคิดตั้งแต่แรกจึงทำให้ห้องออกมาในรูปแบบที่สวยงาม

อย่างที่เห็นในภาพข้างต้นการทำ Lighting Mood board สามารถทำให้เห็นได้ว่าทิศทางของแสงที่เข้ามาภายในห้องจะสามารถให่ความสว่างได้เพียงใด และห้องตัวอย่างในภาพนี้เป็นห้องที่ใช้โทนครีม-สีไม้เป็นส่วนใหญ่ และมีการกำหนดธีมที่เป็นแนวคิดของห้องไว้อย่างชัดเจนจึงสามารถทำให้เห็นภาพได้มากที่สุด และทำให้รู้ว่ามีแสงจากธรรมชาติพอการใส่โคมไฟเพียง 1 หลอดขนาดใหญ่จึงเพียงพอและเกิดการผสมผสานได้อย่างลงตัว

Image : Simoni Dutra  (Instagram)

อย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านทุกคนก็ต้องการที่จะทำให้บ้านของพวกเขาหรือห้องต่างๆนั้นตกแต่งออกมาแล้วสะดวกสบายและน่าดึงดูด จึงจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโดยตรงจึงทำให้ Mood board มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องกับความต้องการของเจ้าบ้านมากที่สุด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.