มารู้จักแสงแบบต่างๆในการถ่ายภาพ (ambient, task, accent)

 • by

เรื่องการควบคุมแสงให้เป็นแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การถ่าย ณ ตอนนั้น นั้นเป็นเรื่องยาก เพราะการจัดแสงให้ได้แบบที่ต้องการจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องแสงแบบต่างอย่างดี ส่วนใครที่ทำได้จะถูกจัดเป็น mastering lighting

ฉะนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงแสง 3 แบบ คือ

 • Ambient or General Lighting
 • Task Lighting
 • Accent Lighting

มาเริ่มกันเลย

Ambient or General Lighting คืออะไร?

Ambient or General Lighting
Cr. vibia.com

Ambient / General Lighting หรือเรียกในภาษาไทยว่าแสงล้อมรอบ เป็นแสงที่มีความเบสิคที่สุดใน 3 แบบ ซึ่งหมายถึง ส่องแสงสว่างโดยรอบจากทั้งแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติและแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ เป็นแสงที่แผ่กระจายโดยรอบจากทุกทิศทาง เช่นแสงจากหน้าต่าง แสงจากโคมไฟ

เราจะสังเกตได้ว่าแสงประเภทนี้จะแผ่กระจายโดยรอบในลักษณะอ่อน ๆ ส่องสว่างทั่วห้องหรือตัวอาคาร อีกทั้งยังให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่ม สังเกตได้ว่างส่วนใหญ่ที่มาจากดวงไฟจะเป็นสีโทนอุ่น

คนส่วนมากมักสร้างไฟแบบ Ambient Lighting ด้วยการเลือกใช้โคมไฟ ประเภท

 • Chandeliers
Ambient or General Lighting
 • Pendants
Ambient or General Lighting
Cr. youbeli.com/
 • Recessed
 • Ceiling
Ambient or General Lighting
 • Floor Lamps
Ambient or General Lighting
Cr. vibia.com

Task Lighting คืออะไร?

Task Lighting

Task Lighting หรือเรียกในชื่อภาษาไทยว่า แสงใช้งาน ซึ่งหมายถึง แสงสว่างสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะ เน้นพื้นที่เฉพาะ เช่น แสงบริเวณโต๊ะอาหาร เพื่อให้เห็นอาหารได้อย่างชัดเจน หรือ แสงบริเวณโต๊ะประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม หรือไม่ว่าง เขียนหนังสือ อ่านหนังสือ ทำงาน

Task Lighting
Cr. thespruce.com

หรือ การที่เรามีห้องที่มีแสงสว่างน้อย เราก็นำ Task Lighting มาติดเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับส่วนนั้น

” แสงไฟที่ดีของ Task Lighting ควรเป็นแสงที่มีสีตัดกับแสงสว่างหลักภายในห้อง

ประเภทโคมไฟแบบ Task Lighting ที่เรามักพบเห็น

 • Floor Lamp
Task Lighting
Cr. dhgate.com
 • Table Lamp
Task Lighting
 • Desk lamps
Task Lighting

 •  Wall Sconce

คำแนะนำ ไฟแบบ Task Lighting จะติดเพื่อเน้นการใช้งานเป็นหลัก ฉะนั้นก่อนจะเริ่มมองหาไฟลักษณะแบบนี้ต้องเขียนรายการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้ห้องนั้นเพื่อเลือกหาไฟที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น

Accent Lighting คืออะไร ?

Accent Lighting
Cr.vibia.com

Accent Lighting หรือจะเรียกในชื่อภาษาไทยว่า แสงสว่างแบบส่องเน้น ซึ่งมีความหมายว่า ลักศณะแสงที่ส่องเน้นที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งเพื่อให้เกิดความสนใจ จะส่องเน้นเฉพาะจุด โดยจะยิงแสงเข้าไปที่รูปภาพ ประติมากรรม รูปปั้น

เรามักพบเห็นแสงแบบนี้ในพิพิธภัณฑ์อาคารทางประวัติศาสตร์และการแสดงศิลปะ “

Accent Lighting
Cr. experientialideas.com

การจะจัดแสงแบบนี้โคมไฟที่เลือกนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โคมไฟที่เลือกใช้ก็จะมีหลายประเภท

 • Wall Lights
Accent Lighting
Cr. lushome.com
 • Picture lights
Accent Lighting
 • Directed track or recessed lights
Accent Lighting
 • Wall Sconces
Accent Lighting


__________________________________________________________________________

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.